Redactieblog

Boer en natuurorganisatie tegen uitbreiding golfbanen

LTO Noord Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht bundelen de krachten om samen de strijd aan te gaan tegen de komst van golfbanen in de provincie.

Ze vragen de provincie strenger toe te zien op de aanleg van golfbanen. Beide organisaties maken zich zorgen over de vele initiatieven voor golfbanen. Op dit moment zijn er meer dan acht serieuze initiatieven voor de aanleg van een golfbaan. De plannen zijn volgens LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie in strijd met het provinciaal beleid.

LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie constateren dat opvallend veel golfbanen gepland worden op locaties die in strijd zijn met het streekplan. Ze liggen in gebieden die specifiek zijn aangewezen voor de landbouw of in een Nationaal landschap. "De grote vraag naar grond voor golfbanen gaat ten koste van landbouwgrond en van de aanleg van nieuwe natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en recreatiegebieden bij de steden. Grond kan immers maar één keer worden gebruikt. De vele initiatieven voor golfbanen remmen het tempo van realisering van de EHS en in samenhang daarmee de verbetering van de landbouwstructuur", aldus de organisaties.

De organisaties worden in haar standpunt gesteund door Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, IVN Consulentschap Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht.

Of registreer je om te kunnen reageren.