Wilde zwijnen niet vaccineren tegen varkenspest

Vaccinatie is geen goed middel om verspreiding van varkenspest onder wilde zwijnen te voorkomen.

Het is lastig om het benodigde percentage dieren te bereiken en bovendien bemoeilijkt het de monitoring, zo stelt een groep van deskundigen in een advies aan landbouwminister Gerda Verburg.

Voor een succesvolle vaccinatiecampagne moet minimaal 60 procent van de lokale zwijnenpopulatie worden bereikt. Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat dit erg moeilijk is. Beter is het daarom overgangen naar andere gebieden af te sluiten en vervolgens te bekijken hoe het virus zich ontwikkelt.

Volgens de deskundigen is er geen vaccin beschikbaar dat een onderscheid mogelijk maakt tussen gevaccineerde en zieke dieren, wat monitoring van het virus in de weg zal staan. Blijkt uit genomen monsters dat het virus niet vanzelf verdwijnt, kan alsnog op vaccinatie worden overgegaan. Jacht is alleen effectief als druk- of drijfjacht wordt toegepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.