Redactieblog

Vismeel toegestaan in melkvervangers

Het wetenschappelijke comité in Brussel gaat akkoord met het voorstel om vismeel toe te staan in melkvervangers voor jonge runderen.

Het voorstel kwam van de Europese Commissie. Het toestaan van vismeel is de eerste stap in het afpellen van het verbod op het voeren van dierlijke eiwitten aan zoogdieren.

Het moment voor de volgende stap, het toestaan van diermeel in veevoer, hangt af van de snelheid waarmee er dierspecifieke testen beschikbaar zijn die in de praktijk te gebruiken zijn. Deze testen zijn noodzakelijk om te kunnen garanderen dat het non-kannibalisme principe wordt nageleefd. Hiermee moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat varkens diermeel krijgen van de eigen diersoort. Voor runderen blijft het verbod op diermeel van kracht, in verband met het risico op BSE.

Of registreer je om te kunnen reageren.