Verburg: instelling milieuzone door gemeente toegestaan

Gemeenten mogen in het bestemmingsplan een milieuzone langs agrarische gronden opnemen zolang boeren daardoor niet 'onredelijk in het gedrang' komen.

Dat schrijft landbouwminister Gerda Verburg aan de Tweede Kamer. De gemeente Heerenveen heeft in haar bestemmingsplan, dat door de provincie is goedgekeurd, teeltvrije zones van dertig meter vastgelegd bij de wisselteelt van bloembollen op percelen in de buurt van woningen, verblijfsrecreatie en toekomstige natuurterreinen. Het CDA vindt dat onnodig en heeft daarover vragen gesteld.

Volgens Verburg staat het gemeenten vrij dergelijke maatregelen te treffen als agrarische bedrijven daardoor niet onevenredig getroffen worden. Wat daaronder wordt verstaan, verschilt per geval. Over de specifieke situatie in Heerenveen wil zij geen uitspraken doen, omdat die zaak onder de rechter is. LTO en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur hebben een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State.

Of registreer je om te kunnen reageren.