Provincies: flexibeler omgang met omvang EHS nodig

Het aantal geplande hectares voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet niet heilig worden verklaard.

Om het draagvlak voor de omzetting van landbouwgrond in natuur te vergroten, is het noodzakelijk daar flexibel mee om te gaan.

Die oproep deden de provincies tijdens een rondetafelgesprek aan de Tweede Kamer. Volgens de Overijsselse gedeputeerde Piet Jansen zijn de doelstellingen van de EHS van groter belang dan de hoeveelheid hectares. Als blijkt dat de natuurdoelen met een kleiner oppervlakte te halen zijn, moet het mogelijk zijn de omvang naar beneden bij te stellen.

Ook maakt Jansen zich zorgen over het budget dat beschikbaar is voor de uitvoering van de EHS. "Je moet bij grondomzetting boeren een-op-een de mogelijkheid geven zich elders te vestigen", zei hij. "Deze bestuursperiode hebben wij daar twintig miljoen extra voor uitgetrokken en nog is het bijna onmogelijk."

LTO legde tijdens het gesprek de nadruk op claims op landbouwgrond buiten de EHS om. Volgens de belangenorganisatie gaat het om ruim zeventigduizend hectare. Portefeuillehouder ruimtelijke ordening Tammo Beishuizen pleitte er daarom voor compensatie op basis van natuurwetgeving binnen de EHS-begrenzing te laten plaatsvinden om de landbouw te ontzien. Directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten vindt dat een 'sigaar uit de eigen groene doos'.

Lees ook: LTO wijst 70.000 hectare "schaamlapnatuur" af

Of registreer je om te kunnen reageren.