Redactieblog

Netwerk brengt stikstofgat in kaart

LTO Nederland gaat in samenwerking met het Netwerk Verantwoorde Veehouderij het stikstofgat inventariseren.

Doel van de inventarisatie is dat veehouders vinden dat de politieke discussie gezocht moet worden over de mineralenproblematiek. Wegens gebrek aan kennis over het mineralengat wil LTO met het netwerk gaan kijken wat er nu echt aan de hand is. Centraal staat de vraag waar de stikstof blijft en of de aannames in het beleid zoveel afwijken dat er aanleiding zou zijn om het beleid aan te passen.

In het nieuwe mestbeleid blijken de normen voor stikstofuitstoot uit pluimvee- en varkensstallen niet altijd te kloppen met de gemeten waarden. Met name bij emissiearme huisvestingssystemen, waarbij er vanuit gegaan wordt dat de mineralen die door het emisssiearme systeem niet vervluchtigen in de mest terecht komen. In theorie zouden hierdoor het stikstof- en fosfaatgehalte in de mest hoger moeten zijn bij emissiearme stallen. Dit is in de praktijk niet het geval, zo blijkt uit de mestanalyses van bedrijven die mee doen aan het werkwerk van veehouders met emissiearme systemen, Kombideknetwerk. De bedrijven komen hierdoor in de problemen met de mineralenboekhouding. Ze voeren in de praktijk minder mineralen af dan dat ze volgens de theorieën zouden moeten doen, waardoor er een stikstofgat ontstaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.