Redactieblog

375 x bekeken 2 reacties

Nauwkeurigheid mineralenafvoer vooral afhankelijk van aantal vrachten

De nauwkeurigheid van het bepalen van de hoeveelheid afgevoerde stikstof en fosfaat van een bedrijf is vooral afhankelijk van het aantal vrachten dan wordt afgevoerd.

Fouten bij de bemonstering en analyse van de mest zijn van ondergeschikt belang. Dat concluderen onderzoekers van de Animal Sciences Group van de Wageningen UR. Het onderzoek is van belang voor de mineralengaten die ontstaan op intensieve veehouderij bedrijven doordat juist meer of minder mineralen afgevoerd zijn dan de dieren theoretisch geproduceerd hebben.

De nauwkeurigheid van de hoeveelheid stikstof en fosfaat die van het bedrijf wordt afgevoerd is afhankelijk van het wegen, bemonsteren en analyseren van de afgevoerde vrachten mest, het aantal afgevoerde vrachten mest en door de mate waarin gebruik is gemaakt van mengmonsters van meerdere vrachten.

Bij vrijwel alle onderdelen van het bepalen hoeveel mineralen in een vracht zitten, wordt rekening gehouden met meetfouten. Zo mag de weeginstallatie een onnauwkeurigheid hebben van 2 procent, terwijl bij het bepalen van stikstof en fosfaat bij de bemonstering een bemonsteringsfout van 15 procent wordt geaccepteerd. Bij de analyse van de monsters worden analysefouten aangehouden van 7 procent voor stikstof en 9 procent voor fosfaat in drijfmest. Bij vaste mest liggen deze percentages hoger; tot 26 procent bij de stikstofbepaling van bandmest.

De hoeveelheid stikstof en fosfaat in een vracht drijfmest wordt grotendeels bepaald door de bemonsteringsfout, terwijl bij vaste mest ook de analysefout een belangrijke rol speelt.

Op bedrijfsniveau is de nauwkeurigheid van de N en P afvoer vooral afhankelijk van het aantal afgevoerde vrachten. Wanneer er meer vrachten worden afgevoerd wordt de bemonsterings- en analysefout uitgemiddeld, waardoor de totale hoeveelheid afgevoerde mest nauwkeuriger is. Het absolute aantal kilogrammen stikstof en fosfaat dat afwijkt, neemt wel toe bij toename van het aantal vrachten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Karel

  Als reactie, vraag ik mij af of we niet beter af zijn met normen voor N en P dan kan het gehele bemonsteren achterwegen blijven en is de afwijking van bemonsteren (zeker 15 procent) de discussie heranalyse e.d. ook niet meer nodig, en kost nog minder ook.
  Of kom met een juiste monstername en analyse we worden er imers wel op afgerekend .

 • no-profile-image

  vd berg

  als nu per mestcode het normenboekje pakt en deze normen neemt voor de bemesting per ha en voor de afvoer hoeven we niet meer de bemonsteren, en wordt het allemaal makkelijker. Als de afwijkingen die in het artiekel worden genoemd normaal zijn, kunnen we het bemonsteren wel afschaffen, want het toestaan van deze afwijkingen slaat werkelijk nergen op.

Of registreer je om te kunnen reageren.