Redactieblog

4 reacties

Milieuprofijt mestnorm minimaal

Aanscherping van de gebruiksnormen voor fosfaat geeft extra druk op de mestmarkt, terwijl het de fosfaatuitspoeling beperkt vermindert.

Ook de gewasopbrengst zal beperkt verminderen. Dat zei Caroline van der Salm van Wageningen UR op een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Weide en Voederbouw over het fosfaatbeleid.

"Met name de mestafzet zal kostbaarder worden", zegt Van der Salm. "Akkerbouwers zullen een hogere acceptatievergoeding voor de mest krijgen, maar er zal ook aanzienlijk minder ruimte komen om de mest te plaatsen", aldus de onderzoeker. Daarnaast zal de gewasopbrengst volgens haar verminderen.

"De gevolgen voor het milieu zullen op korte termijn vrijwel nihil zijn, terwijl op de lange termijn sprake is 2 tot 20 procent minder fosfaatuitspoeling”, legt de onderzoeker uit.

Wanneer de evenwichtsbemesting niet wordt gebaseerd op een landelijke norm, maar gebaseerd wordt op de afvoer van fosfaat via het gewas, zal dit minder druk opleveren op de mestmarkt. Maar dit zal milieutechnisch vrijwel geen voordeel bieden omdat de fosfaatuitspoeling vrijwel niet zal verminderen, blijkt uit het onderzoek van Wageningen UR.

Bij fosfaatevenwichtsbemesting op basis van de fosfaattoestand van de bodem zal dit forse gevolgen hebben voor de mestmarkt. Aan de andere kant zal de milieuwinst op termijn dan ook groter zijn. In het huidige mestbeleid wordt onder evenwichtsbemesting een vaste norm gesteld voor gras- en bouwland op zand- of kleigrond.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  piet

  kringloop bemesting meer hebben we niet nodig als grond in orde is,als bodemleven werkt heb je meer dan 50%rond dan de mest terug brengen , en dan ben je klaar .mest van voer uit buitenland moet dan ook gewoon terug naar land van herkomst.

 • no-profile-image

  miltie

  het zijn niet de boeren ;die fosfaat overlats geven maar de natuur gebieden door widgroei van zwanen;;ganzen en adere watervogels en kraaien ;;roeken en dergelijke

 • no-profile-image

  gert

  ook de riooloverstorten zij hier debet aan

 • no-profile-image

  Jan

  Beseffen ze wel waar de overheid mee bezig is? Je moet gewoon bemesten wat een goed gewas onttrekt. En daarbij een goede kwaliteit gewaarborgt is. Het is duurzaam als dit met zoveel mogelijk organische mest gebeurd. Dit aan gevult met kunstmest om evenwicht te krijgen. Wie de hoogste opbrengsten haalt heeft meestal ook de minste verliezen, dus het beste voor het milieu. Het gaat precies het zelfde als met de oppervlaktewaterbeheersing, eerst het hele systeem verwaarlozen en daarna diepe sloten graven zodat al het water in ogenblik weg stroomde. Dit was ook de overheid die alles liet verdrogen en de boeren maar hard werken met de regeninstallaties om de schades nog enigzinste beperken. Het was pompen of kapot gaan. Dit is door deskundigheid van boeren gekeerd en veranderd in een goed peibeheer! We moeten er keihard op zitten dat ze die rot streken niet meer aanhalen! Als we bij de bemesting zo door gaan we allemaal kapot. En de burger zal ook honger krijgen! Werk aan die onzin niet mee, gewoon door boeren! Dit heeft niets meer met milieu te maken!

Of registreer je om te kunnen reageren.