Redactieblog

471 x bekeken 3 reacties

Level playing field in Engbertsdijksvenen

Door de tussenkomst van de voorzitter van de Stichting Vroomshoop Geen Mesthoop heb ik onlangs op een mooie zondagmiddag een wandeling gemaakt in het Natura 2000-gebied de Engbertsdijksvenen.

Aangezien mijn gids tevens gedreven vrijwilliger van Staatsbosbeheer is, ging de wandeling buiten de gebaande paden. Zelf had ik de wandeling best willen beperken tot het stuk van de parkeerplaats naar het uitkijkpunt en weer terug. Nu moesten wij veel verder lopen, over moeilijk terrein.

Persoonlijk ben ik niet zo'n natuurmens in de zin van plantjes en beestjes. Als het er maar een beetje aardig uitziet ben ik al tevreden. Een panorama van de Grand Canyon spreekt mij meer aan dan de vraag of het Sphagnum denticulatum het nu goed doet of niet.

Zo komt men dan toch geweldig onder de indruk als men staande midden in zo'n veengebied naar alle kanten niets dan natuur ziet. Geen spoor van recent menselijk ingrijpen, geen hoogspanningsmasten, megastallen, snelwegen, crossterreinen, flatgebouwen. Alleen maar ongereptheid.

Ik kan mij goed vinden in de gedachte dat dit soort gebieden goed beschermd moet worden, ook tegen een overmatige depositie van ammoniak uit de landbouw. Ik kan dan ook niet goed begrijpen dat men vanuit de landbouw steeds weer opnieuw afbreuk wil doen aan die bescherming. "Het kan toch niet zo zijn dat bedrijven op slot komen te staan?" is dan de retorische vraag. Ook wordt steeds gewezen op het gewenste 'level playing field'. Wie die term heeft uitgevonden moeten ze alsnog opsluiten.

Je kunt toch de Engbertsdijksvenen niet opofferen omdat Nederland vergeleken moet kunnen worden met de Poolse laagvlakte of de Hongaarse poesta? Onze natuur moet ruimhartig worden beschermd. Dat dat niet, zoals nu vaak, op kosten van de landbouw dient te gebeuren is daarbij natuurlijk ook evident.

Niet alleen de landbouw, maar ook de natuurlobby zal eindelijk consequenties moeten trekken uit de al jaren geleden ingezette besluiten tot bescherming van natuurgebieden van Europees belang.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  anne

  Beste heer Bruil,
  Er wordt niets opgeofferd met de huidige depositie van ammoniak. De hoogvenen hebben het met de huidige stikstofdepositie prima gedaan.
  Nederland heeft vele fouten gemaakt bij de aanmeldingsprocedure van Natura 2000, waardoor we nu met onevenredig zware maatregelen te kampen hebben. En dat de kosten daarvan toch weer bij de ondernemers terecht zullen komen staat als een paal boven water.

 • no-profile-image

  Ruud Pleune

  Beste Willem Bruil,

  Ik weet niet precies wat je bedoelt met de consequenties, die de natuurlobby moet trekken uit de bescherming van natuurgebieden. Als het gaat om een financiële tegemoetkoming van boeren die op hun bedrijf andere prioriteiten gaan stellen als gevolg van een Natura 2000 gebied in de buurt, dan vinden wij dat een goed idee. Het past helemaal in ons idee om de Europese landbouwsubsidies veel gerichter in te zetten voor natuur en landschap. Dus boeren die daar samen met ons voor willen ijveren zijn van harte welkom!

  Ruud Pleune, Vereniging Natuurmonumenten

 • no-profile-image

  Freek

  Ja, die natuur mag best, sterker nog moet beschermd worden. Maar laat ze dat dan ook doen ipv het geliefde natuurgeleerdenspelletje "boertjeeromheenwegpesten". Ammoniak is een gas, De stikstof die daar in zit geeft op de grond pas problemen als dat gas in kontact komt met water of te wel regen. De ammoniak uit de stal in eindhoven is afhankelijk van de wind al in Parijs, Londen of Berlijn tegen de tijd dat het in een regenbui terecht komt en op de grond neerslaat. Als ze nou eens beginnen om alle bedrijven verder dan 250 meter van een natuurgebied hetzelfde te behandelen ipv met zogenaamde natuurmaatregelen de intensieve veehouderij te bevechten dan komt er in de landbouw misschien wat meer draagvlak voor natuur e.d.

Of registreer je om te kunnen reageren.