Redactieblog

Jonge boeren bezorgd over diversiteit Europese landbouw

De Europese organisatie voor jonge boeren Ceja maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de Europese landbouw en het platteland.

De organisatie haar zorgen uit na een gesprek met Renate Nicolay, portefeuillehouder landbouw in het bestuur van Handel Eurocommissaris Peter Mandelson.

"In het gesprek bleek dat de vrees dat de landbouw als wisselgeld wordt gebruikt in de WTO-onderhandelingen, werkelijkheid is. Daar sprak Nicolay heel open en eerlijk over", vertelt Joris Baecke, die als portefeuillehouder internationaal namens het NAJK bij het gesprek aanwezig was.

"De toegang tot industriële markten buiten Europa voor bijvoorbeeld auto’s wordt gecompenseerd door de agrarische markten in Europa open te stellen voor producten van buiten de EU. Dit heeft grote gevolgen voor de Europese landbouw, de agrarische industrie en het platteland", aldus Baecke.

De NAJK-bestuurder vindt het niet de goede manier. "Voedsel is een heel ander goed dan een auto en dat moeten we niet vergeten. We moeten in Europa niet zo ver gaan dat we afhankelijk worden van andere landen, zoals dat bij olie het geval is. Als de Europese markt meer toegankelijk wordt voor de producten van elders, wordt het voor Europese boeren in bepaalde sectoren moeilijk concurreren. En het is de vraag of we dan de diversiteit in de Europese landbouw en het platteland kunnen behouden"

Baecke stelt dat er niet gekeken moet worden hoe de concurrentie met landen als Brazilië aan te gaan, maar wat we in Europa willen produceren, en op welke manier. "De vraag is of je in Europa een gezonde suikerindustrie wilt houden of niet, met de voorstellen die er nu liggen voor het WTO-akkoord wordt dat heel lastig."

Nicolay benadrukte dat er nog geen WTO-akkoord op handen is. "Er moeten nog heel wat hobbels genomen worden, al moet daar bij gezegd worden dat de hobbels voor Europa niet op landbouwgebied liggen."

Ceja werkt aan een standpunt over de WTO. "Het grootste probleem is dat de nieuwe afspraken worden gemaakt op basis van de piekprijzen die we nu hebben in de landbouw. Uit de geschiedenis weten we dat de landbouw korte perioden van piekprijzen kent, en dan lange tijd met lagere prijzen te maken heeft. Het is daarom niet verstandig om het beleid te vormen op basis van de piekprijzen."

Of registreer je om te kunnen reageren.