230 x bekeken

Hoger inkomen boeren bij meer intensieve veehouderij

Het gemiddelde inkomen van boeren neemt toe bij een verdere intensivering van de landbouw.

Dat geldt ook voor de werkgelegenheid in de sector, zo blijkt uit een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van de veehouderij.

Het onderzoek is uitgevoerd door drie bureaus in opdracht van landbouwminister Gerda Verburg. Zij wilde daarmee meer duidelijkheid krijgen over de maatschappelijke kosten en baten van de veehouderij. Volgens de onderzoekers is het echter lastig aan te geven welk houderijsysteem het beste is. Dat ligt vooral aan de productieomvang, betogen zij.

Dierenwelzijn scoort bij een toename van de niet-grondgebonden bedrijven niet slecht. Vergeleken met de huidige ontwikkelingen, is het welzijn zelfs beter bij intensivering.

Bij een toename van de grondgebonden landbouw zakt het inkomen van boeren en hetzelfde geldt voor de werkgelegenheid. Het effect op het milieu is niet eenduidig. Zo nemen energiegebruik, vermesting en geuroverlast af, maar zijn verzuring en de uitstoot van fijnstof hoger. Verburg wil inzetten op een verduurzaming van alle veehouderijsystemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.