Redactieblog

Fagoed maakt inhaalslag in 2007

Erfpachtfinancierder Fagoed heeft in 2007 een inhaalslag kunnen maken.

De beleggingsresultaten van erfpachtfinancierder Fagoed zijn in 2007 gestegen naar 7,2 procent voor het oudere beleggingsfonds Fagoed 1 en 9,0 procent in Fagoed 2. De resultaten zijn vooral te danken aan de stijgende grondprijzen.

In 2006 waren de resultaten respectievelijk 5,2 en 5,7 procent. "Het hoge percentage in Fagoed 2 komt deels ook door incidentele verkopen van agrarische gronden met een niet agrarische meerwaarde, waardoor de beleggers een extra uitkering hebben gehad", legt directeur Michiel de Koe uit.

Met de hoge percentages kan Fagoed de lagere rendementen in 2004 en 2005 compenseren. "In 2007 hadden we een rendement van 5 procent en dat willen we ongeveer houden. In de jaren ervoor waren de resultaten aanzienlijk lager door de druk op de grondmarkt. De achterstand is nu ingehaald", aldus De Koe.

Voor boeren die hun grond bij Fagoed hebben ondergebracht stijgt de canon per 2007 en 2008 naar 3,5 procent. Dat is een stijging van 0,3 procentpunt. De stijging is relatief laag door het lage inflatiepercentage. Naar verwachting zal de canon in 2008 als gevolg van de stijgende inflatie ook meer stijgen.

De omvang van het areaal dat Fagoed in beheer heeft is stabiel. Fagoed beheert bijna 5.500 hectare landbouwgrond, verdeeld over 285 objecten. Er zijn in 2007 objecten gekocht en daarnaast waren er transacties van incidentele verkopen, zakelijke rechtsvestigigngen en grondruil.

Ondanks de hoge grondprijzen en de grote vraag naar grond heeft Fagoed haar portefeuille in 2007 niet weten uit te breiden. "We zitten in een sterke concurrentiemarkt en we zijn met het huidige product niet het goedkoopst.", geeft De Koe aan. Komend jaar wil Fagoed groeien, onder andere door de introductie van nieuwe financieringsproducten.

Of registreer je om te kunnen reageren.