Redactieblog

Zuid-Holland wil haast maken bij grondaankoop

De provincie Zuid-Holland gaat haast maken bij het aankopen van grond voor de realisatie van groen.

Dat heeft de provincie opgesteld in het programma Provincie Nieuwe Stijl, waarin de provincie aangeeft zich meer te gaan richten op de primaire taken. De provincie gaat zich vooral richten op het terrein van groen, duurzaamheid, mobiliteit, economie en jeugd(zorg).

De provincie zal zich hier extra inzetten met behulp van (nieuwe) bevoegdheden in de ruimtelijke ordening en met geld dat vrijkomt uit de herijking en het afstoten van taken.Taken als vergunningverlening voor kleine grondwateronttrekkingen en de muskusrattenbestrijding kunnen over naar de waterschappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.