Redactieblog

8 reacties

Watervervuiling door lozing mest

In het Noord-Brabantse Boekel zijn honderden kuubs mest in de Molenhoop terecht gekomen.

Dat meldt het waterschap Aa en Maas. De mest is afkomstig van een bedrijf waar mest wordt gescheiden in een dunne en dikke fractie. Door een storing bij de installatie is de dunnen fractie in de waterloop terecht gekomen.

Om de mestlozing te verhelpen voert het waterschap extra water aan vanuit de Aa om het verontreinigde water te verdunnen. "Dit gebeurt door stuwen om te zetten waardoor er extra water wordt aangevoerd. We verwachten geen schade aan natuur en milieu", aldus een woordvoerder van het waterschap.

De lozing vond plaats op de Molenloop tussen Neerbroek en Het Goor. De Molenloop en Leigraaf zijn over kilometers vervuild met de mest.

Het waterschap onderzoekt de oorzaak van de mestvervuiling en wie er verantwoordelijk is voor de lozing. "Dit kan menselijk handelen zijn, maar ook komen door een falende machine, waardoor de verantwoordelijkheid mogelijk bij een ander ligt", legt het waterschap uit.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ton

  Helemaal met je eens QS. Beste Rick, je zou eens een mestanalyse moeten gestuderen, je zou versteld staan van het aantal, voor de plant noodzakelijke, voedingsstoffen welke hier in voorkomen. Jouw reactie betreffende de inmiddels vitamineloze voedingsmiddelen slaat nergens op. En over jouw opmerking over de CDA lobby wil ik toch even reageren. Niet alleen het CDA, maar ook de "groene" partijen zijn verdomd goed op de hoogte van de riooloverstorten en de gevolgen hiervan. Maar ja, het is zo'n vervelend debat als je het moet hebben over de afvoer van je eigen faeces. En zeker als je moet toegeven dat behalve faeces ook talloze chemische verbindingen bevatten.
  En ter completering; in de nieuw kaderrichtlijn water is opgenomen dat nou net de door de overheid vergunde lozingen zijn vrijgesteld van de verplichting aan de gestelde waterkwaliteitseisen te voldoen.
  Lust je nog peultjes?

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  Dit is mooi klote! Veel mest weg met een lage maar toch met een redelijke bemestings waarde. Dit moet verantwoordt worden in de mestboekhouding wat niet meevalt. Ook kan deze mest niet aangewent worden dus zal er schreeuwend dure kunstmest aangekocht moeten worden. Zulke duren fouten maakt een mens niet bewust!

 • no-profile-image

  gert

  de rioleringen in de grote steden van nederland zijn zo lek als een mandje ,vooral in de oude stadswijken en tijdens zware regenbuien worden de riooloverstorten gewoon opengezet

 • no-profile-image

  .

  Daarom willen ze van Nederland één groot helofytenfilter maken om zo de waterzuiveringsinstallaties te ontlasten. Daarom hebben ze peilverhogingen in de landbouw nodig om "natuur onder water te zetten" Dan groeit ook veel riet.

 • no-profile-image

  .

  Waarom is dit nieuws? Al jaren worden watergangen "gespoeld" om lozingen van o.a. het riool te verdunnen en weg te werken.
  Ik zie het verschil niet tussen menselijke of dierlijke mest.

 • no-profile-image

  QS

  beste Rick,
  helemaal eens met jouw laatste zin. 99 % van de land- en tuinbouw in Nederland denkt er niet alleen zo over maar handelt zo ook Maar dat is dan ook het enige uit jouw verhaal. Je praat als een kip zonder kop. In Boekel gaat het waarschijnlijk om een technische fout. Dat kan altijd gebeuren en heeft niets te maken met jouw vermeende mestoverschotten in Nederland. Wat nog steeds veel kwalijker is dat bij een flinke regen-of onweersbui grote hoeveelheden ernstig vervuild rioolwater op het oppervlaktewater geloosd worden door de waterschappen en gemeenten. Dit gebeurt dus bewust en al decennia lang. Lang niet alle grond in Nederland wordt bemest met dierlijke mest daar is gewoonweg veel te weinig voor. Ik weet niet of je het weet maar planten en gewassen moeten bemest worden anders groeien ze niet en wat nog belangrijker is de gehaltes aan vitaminen en mineralen hollen schrikbarend achteruit juist door te weinig bemesting. Denk daar maar eens over na.

 • no-profile-image

  c

  uit alpen aan de rijn en hele die randstad komt meer stront vandaan dan varkens

 • no-profile-image

  rick

  Lozing hier, lozing daar en dan altijd onder de noemer van een ongeluk. We komen in dit zeer kleine en volle landje om van de stront. Groenten zijn vitamineloos doordat de grond biologisch kapot is door de overbemesting.

  Wanneer wordt die CDA-lobby een doorbroken en gaan we voor kwaliteit ipv kwantiteit!

  Melken voor China is helemaal van de zotte, ten eerste kunne de meeste Chinezen niet eens de melk eiwitten lichamelijk verdragen en ten tweede vervuilen wij ons kleine landje nog meer door dit dwaze idee, van een stel CDA, idioten!!!!

  Graag produceren met respect voor mens, dier en milieu, niet meer en niet minder.

  Rick

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.