Redactieblog

Subsidieregelingen bedrijfsadvies, biologisch en vorstschade

Fruittelers die in 2005 getroffen werden door vorstschade kunnen hiervoor een schadevergoeding krijgen.

Telers die van 3 tot en met 7 maart door vorst 30 procent minder opbrengst hadden in hun fruitgewassen kunnen per gewas maximaal 70 procent van de financiële schade vergoed krijgen.

De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van vaste normbedragen voor de financiële opbrengst van het gewas. Een belangrijke voorwaarde is, dat te verzekeren fruitgewassen op zijn laatst vanaf 1 november 2008 voor een aaneengesloten periode van ten minste vijf jaar zijn verzekerd tegen vorstschade. Voor de schadevergoeding is ruim 5,6 miljoen euro beschikbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.