265 x bekeken

SER: alleen nog subsidies voor maatschappelijke diensten

Als het aan de Sociaal Economische Raad (SER) ligt, krijgen veel Europese boeren na 2013 geen subsidie meer.

In een advies aan landbouwminister Gerda Verburg pleit de raad ervoor alleen nog bedrijven te ondersteunen die maatschappelijke diensten leveren, of in een gebied met natuurlijke handicaps zijn gevestigd.

Dat is een radicale verandering ten opzichte van de huidige situatie. Nu krijgen veel boeren bedrijfstoeslagen uitgekeerd, ook als zij naast hun primaire productie geen extra prestaties leveren. Volgens de SER is die situatie onwenselijk. Europa kent een hoge graad van zelfvoorziening, waardoor de voedselzekerheid voorlopig niet in gevaar is en de subsidies onnodig zijn.

Beter is het boeren te belonen voor groene of blauwe diensten, zoals agrarisch natuurbeheer, extra maatregelen op het gebied van dierenwelzijn, of waterbeheer. Bedrijfstoeslagen moeten worden voorbehouden aan ondernemingen in gebieden met natuurlijke handicaps, vindt de SER. Alleen als de voedselvoorziening in Europa in gevaar komt, kunnen alsnog subsidies worden toegekend.

LTO kan zich goed vinden in het advies, dat zich nu nog in de ontwerpfase bevindt en in mei definitief wordt vastgesteld. Voorzitter Albert Jan Maat zegt weg te willen uit de sfeer van subsidies om een omslag te maken naar beloningen voor geleverde prestaties. "Een wegenbouwer wordt betaald voor het asfalt dat hij aanlegt, een boer voor het landschap dat hij onderhoudt", zegt hij. Maat noemt het advies 'een erkenning van de brede functies van de land- en tuinbouw'.

LTO benadrukt dat de SER als voorwaarde voor het stopzetten van de subsidies aan veel boeren stelt dat de overheid wel moet blijven investeren in duurzaamheid en innovatie. Ook hecht de belangenorganisatie er veel waarde aan dat de SER een belangrijke rol ziet weggelegd voor co-financiering. Hiermee kunnen individuele lidstaten zelf meer keuzes maken, maar houdt Brussel wel een flinke vinger in de pap. Dat is nodig, vindt LTO, om ervoor te zorgen dat de concurrentieverhoudingen niet worden verstoord.

Minster Gerda Verburg van landbouw kon gisteren nog niet reageren op het advies. Later dit jaar presenteert de eurocommissaris Mariann Fischer Boel haar plannen voor de aanpassingen van het landbouwbeleid tot 2013.

Of registreer je om te kunnen reageren.