Redactieblog

Friesland Campina: ook melkprijs handelaren meerekenen (slot)

Nog even over de melkprijs van Friesland Campina. Dat wordt een gemiddelde van Noordwest Europese zuivelondernemingen.

Ik ken de lijst niet, maar vind wel dat de melkhandelaren mee moeten worden gerekend.

Wat is de praktijk. De meeste melk wordt in Noordwest Europa direct geleverd aan zuivelverwerkers. Daar komt een melkprijs uit.
Onze gemiddelde melkprijs? Ik vrees van wel, maar ik hoop van niet. Immers, naast de reguliere verwerkers bestaat er een netwerk van melkhandelaren. Die kopen de melk van boeren – veelal op contract – en verkopen aan de verwerkers. Een vaste schakel in het traject van boer naar zuivelindustrie.

Deze schakel heeft een sterke voeling met de melkmarkt. In tijden van schaarse is de prijs hoog, is er een overschot dan daalt de prijs. Deze prijs hoort ook betrokken te worden bij het bepalen van de gemiddelde melkprijs van Friesland Campina.

Er zijn weinig argumenten te bedenken die hier tegen pleiten. Sommige melkhandelaren verhandelen meer melk dan kleine zuivelondernemingen. Er is dan ook geen enkele reden om deze vrije melkprijzen niet mee te nemen.

Voor ons als leden is het prettiger. We staan dan met de melkprijs dichter bij de markt. Voelen ook de hartslag van die markt. Direct in de voorschotprijs. Daar kunnen de bobo’s van Friesland Campina toch niets op tegen hebben?

Of registreer je om te kunnen reageren.