Redactieblog

Vervoer mest neemt 18 procent toe

In 2007 is 18 procent meer mest getransporteerd dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit gegevens van Dienst Regelingen.

In 2007 is in totaal 19 miljoen ton mest vervoerd. Met name de hoeveelheid varkensmest die is getransporteerd, is toegenomen. Met 9,7 miljoen ton is het transport van varkensmest met 21 procent gestegen.

De hoeveelheid rundveemest die is getransporteerd, steeg met 10 procent naar 5,4 miljoen ton. Het pluimveemesttransport steeg met 10 procent naar 1,3 miljoen ton.

Ondanks het goede voorjaar in 2007 is de totale afzet van dierlijke mest in de akkerbouw slechts 2 procent gestegen. In de akkerbouw is 7 miljoen ton dierlijke mest afgezet, 37 procent van het totale transport.

Opvallend is dat er naar de distributeurs in 2007 bijna twee keer zoveel mest is getransporteerd dan in 2006. In totaal is 3,8 miljoen ton mest (20 procent) getransporteerd met als bestemming een tussenopslag. De opslagcapaciteit bij distributeurs is afgelopen jaar aanzienlijk uitgebreid. Dit speelt een rol bij de toename van de opslag bij mestdistributeurs.

Gemengde bedrijven hebben in 2007 aanzienlijk minder mest ontvangen. De hoeveelheid mest daalde met 53 procent naar 700.000 kuub. Rundveebedrijven voerden met 2,6 miljoen ton 29 procent meer aan dan in het jaar ervoor. De export van mest steeg met 80 procent; 1,7 miljoen ton werd in het buitenland afgezet.

Intensieve veehouderijbedrijven voerden 2,6 keer meer mest aan in 2007 dan het jaar ervoor. De totale hoeveelheid blijft met 240.000 kuub gering ten opzichte van de totale transporten. De toename komt naar verwachting door de hoge mestafzetkosten en de zware financiële situatie in deze sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.