Van der Hoeven blijft bij 12 cent voor co-vergisting

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) is niet van plan het subsidiebedrag voor (co-)vergisting te verhogen.

Tweede Kamerlid Bas van der Vlies (SGP) had haar daar vanochtend in een motie toe opgeroepen.

Volgens Van der Hoeven is het voorgestelde basisbedrag van 12 cent per kilowattuur (kWh) in de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) voldoende om de kabinetsdoelstelling op het gebied van duurzame energie te halen. Zij zit daarmee ruim onder het door het Energie-onderzoekscentrum Nederland geadviseerde tarief van 17,9 cent.

Van der Vlies is bang dat met name kleine ondernemers de dupe zullen worden van het in zijn ogen te lage bedrag. Mogelijk is er een oplossing voor dit probleem met een motie van de drie coalitiepartijen CDA, PvdA en Christenunie, die hebben opgeroepen tot een verhoging van het budget voor de SDE met 120 miljoen euro.

Van der Hoeven zegt die motie te zullen uitvoeren als die volgende week dinsdag wordt aangenomen, wat zeer waarschijnlijk is. Daarmee is volgens haar echter nog niet gezegd dat het bedrag voor (co-) vergisting omhoog kan. Zij wil met het extra budget namelijk ook de duurzaamheidsdoelstellingen opschroeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.