Redactieblog

35 reacties

Tarwe deels niet te bemesten door regen

Het uitrijden van dierlijke mest in tarwe dreigt in het Zuidwesten in het water te vallen.

"Door de vele regen verwacht ik de komende twee weken niet te kunnen rijden. Daarna is de kans groot dat de tarwe te groot is om nog mest in uit te rijden", vertelt loonwerker Leen Guiljam uit het Zeeuws-Vlaamse Sluiskil. De loonwerker vreest door het natte weer de helft van de tarwepercelen niet met dierlijke mest te kunnen bemesten.

Teeltadviseur Leen van Marion van DLV Advies voorziet dat met de huidige weersomstandigheden 50 tot 75 procent van de tarwepercelen niet meer bemest kan worden. "De eerste percelen vallen nu al af doordat de eerste knoop in de tarwe komt. Bij bemesten veroorzaakt dit tussen de 500 en 1.000 kilo schade per hectare doordat de knoop beschadigt. Dat kun je bij deze tarweprijzen niet riskeren."

Mestdeskundige Ton Hendrickx van CZAV voorziet dat alle tarwe die in oktober is gezaaid niet meer bemest kan worden. "De animo voor bemesting is groot, gezien de hoge kunstmestprijzen, maar onder deze omstandigheden gaat het niet."Ongeveer 75 procent van de voorjaarsbemesting in de akkerbouw bestaat uit tarwe.

Distributeur Frits van de Vendel uit West-Brabant maakt zich zorgen. "We lopen nu twee weken achter. De periode waarin we mest uit kunnen gaan rijden wordt steeds korter door de weersomstandigheden. Hierdoor zal er minder mest uitgereden worden omdat de capaciteit beperkt is."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jan

  @gli, ijsselmuiden vorever. En veehouders wen er maar aan dat mest afvoer net zo duur wordt als de variabele kosten van het houden van land, de rest is speculatie op de stijging of daling van de waarde van grond.

 • no-profile-image

  qwerty

  Als ik de bijdrage lees van de geachte collega,s heb ik het gevoel dat we hier ergens in een bananen repupliek zitten.Zijn de boeren dan ook aan het verwildereren

 • no-profile-image

  mike

  HMMMMM ff nadenken
  hoogwaardige mineralen afzetten naar de akkerbouwers voor 25 euro
  of mestverwerken en buiten de landbouw afzetten voor 12 euro en ook nog de helft varkensrechten krijgen
  moeilijke keuze akkerbouwers

 • no-profile-image

  Strontboer

  Kin jim net jarje mei n fliegtúg? Dat giet snel en is goed foar de stuktuur.

 • no-profile-image

  .

  Tis wat, jouw reactie lijkt natuurlijk nergens op! Enerzijds vraag je begrip voor jouw (gezins)situatie en anderzijds hoop je op een lage graanprijs en dat de opbrengst van mest voor de akkerbouwer weg valt. Snap je uberhaupt hoe dit op het gezin van een akkerbouwer overkomt?

 • no-profile-image

  ZLTO

  En de voormannen maar zeggen dat ze de mest moeten vast houden ,want de mestprijzen gaan zakken ?
  Zie het resultaat,wie het uiterste uit de mestkelder wil halen krijg de deksel op zijn kop.
  En de ZLTO weet weer van niets.
  Stop toch met de lidmaatschap van deze rijke organisatie die niets waarmaakt.

 • no-profile-image

  boertje

  De mest vasthoude doen we zelf wel, denk mar nie dat je iets krieg van me, anders gooi ik het wel op me eige land. Ga maar vast spaore um het kunstmest te kunne kopen. Sterkte hoor!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Jonas

  Als ik GLI goed begrepen heb, heb jij hem in ieder geval niet goed begrepen, Jan, Overal!

 • no-profile-image

  akkerbouwster

  In het verleden vond ik varkenshouders altijd zeer zakelijke mensen. Wij hebben het ook geleerd.

 • no-profile-image

  Jan

  Herinnert u zich deze nog:

  AgD 19-02-2008
  ”De prijzen voor de mestafzet dalen fors. Het ziet er naar uit dat varkenshouders die het langst wachten ook het minst hoeven te betalen voor de mestafzet. We zitten hiermee in een heel andere situatie dan de afgelopen jaren”, aldus Verheijen.
  De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) verwacht dat de gemiddelde mestprijs dit jaar zal uitkomen op 15 euro per kuub. ”Hierbij zal de mest in de overschotsgebieden mogelijk iets ho­ger liggen. In de niet-overschotsgebieden kan de prijs zeker onder de 10 euro per kuub zakken”, aldus Verheijen.

 • no-profile-image

  veehouder

  Als de akkerbouwers denken dat ze via de plaatsing van mest hun grond rendabel kunnen maken, komen ze toch van een koude kermis thuis. Het rendement zal toch echt uit de markt moeten komen van hun te leveren producten. Bij deze hoge mestprijzen wordt er uiteindelijk naar alternatieven gezocht (zie verbranding kippenmest) en dan is het nog maar de vraag in hoeverre de akkerbouwers er van kunnen profiteren. Er is alleen sprake van continuiteit als beide partijen er iets aan kunnen verdienen. Met andere woorden, wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op zijn neus.

 • no-profile-image

  kleuterjuffrouw

  Groot gelijk GLI, de grootste bedreiging van een gezond agrarisch nederland is de onderlinge afgunst tussen agrarische ondernemers uit verschillende sectoren.
  In plaats van het verschil met elkaar te delen kiest men door verdeeldheid ervoor een heel leger adviseurs, onderhandelaars, adviseurs, leveranciers en what ever een riant inkomen te bezorgen.
  Goh, wat een lekker warm gevoel moet dat toch geven voor deze kindertjes; ongegeneerd afgeven op collegas uit je eigen of andere sector.Een treffende vergelijking is als kindertjes in eigen broek plassen; het geeft eerst een goed gevoel totdat de warmte wegtrekt, ze berekoud worden en huilend naar moeder rennen.
  Mannen, wordt toch eindelijk eens volwassen.

 • no-profile-image

  Mestafnemer

  Ik vind het advies van Verheijen ook erg dom Sluiter. Maar heeft deze voorman van NVV zich wel eens verdiept in de afnemers van mest? Weet hij waarom sommige akkerbouwers in het najaar ploegen en welke consequenties dit heeft voor mestafname in het voorjaar? Weet hij hoe tarwe groeit en waarom vanaf eind uitstoeling geen mest meer gereden kan worden? Weet hij wat de gevolgen zijn van de verscherpte normen op klei? Of denkt hij alleen in technische oplossingen zoals mestscheiding en vergeet de discussie met zijn afzetmarkt aan te gaan. De geschiedenis herhaalt zich. Voorman Coppens dacht 8 jaar geleden op dezelfde manier.

 • no-profile-image

  gli

  Aanvulling:
  Ik bedoel natuurlijk als de ene sector de andere sector niks gunt. Nog korter bij huis: als de ene buurman/buurvrouw de andere buurman/buurvrouw niks gunt.
  De naoberschap die vroeger zo prominent aanwezig was in het oosten van ons land, rust daar nu een vloek op?
  Is het nu: ikke, ikke en de rest kan stikke?
  Waarden en normen? Zijn die uitgebannen?
  Arm agrarisch Nederland!!!

 • no-profile-image

  Sander

  Mensen, met alle respect voor iedereen ,de (drijf-) mest markt blijft een markt van vraag en aanbod, akkerbouwers zijn er afgelopen seizoen aan gewend om ca. 12 euro per kuub te ontvangen, uitgespreid en wel met de sleepslang. Als dit veel minder wordt doet men het gewoon niet, en zal er naar andere (kunst-)mestsoorten gekeken worden en zit de veehouder toch echt met een groot probleem!! Grond is een duur goed vandaag de dag en de akkerbouwer wil ook mede middels mest een goed rendement realiseren, zoniet dan moet de mestproducent een alternatief zoeken!!

 • no-profile-image

  Sjors

  Er is in ieder geval één les te trekken: je moet mestuitrijden als het kan. Ik heb begrip voor de financiële situatie, maar domweg vasthouden kost veel meer! De tijd is behoorlijk ingekort. Voordat je het weet is het mei!

 • no-profile-image

  tis

  Heb jij je wel eens verdiept in de financiele situatie van de varkenshouder en zijn gezin, Mestafnemer ?? Tuurlijk als mest moeilijk te plaatsen is gaat de prijs omhoog, maar € 20 tot € 30 is veels teveel en is gewoon weg niet op te brengen. Ik hoop op 2 dingen : goede mestverwerking zodat varkenshouders niet afhankelijk zijn van akkerbouwers. Dit is op middelmatig termijn zeker mogelijk. En ik hoop dat op zeer kort terijn de markt open gaat voor ggo gewassen zodat de graanprijs veel lager wordt.

 • no-profile-image

  jan

  Ha,ha geeft niets ,wij hebben namelijk ook kunstmest.
  Laat de mestkeleders maar vol!
  Kunnen we staks weer zakken vullen.
  Veehouders: BETALEN MAAR!!!!!!

 • no-profile-image

  Bernhard

  Het is niet alleen nat in het zuidwesten maar ook in het noordoosten en daar tussen zal het ook wel niet beter zijn.
  En als het inderdaad nog 2 weken nat blijft dan is de tarwe eigenlijk te ver ontwikkeld om nog met sleepslangen te bemesten. En dat is heel jammer want daar heeft niemand iets aan de producent niet en ook de gebruiker kan dure kunstmest kopen ipv gratis bemesting op zijn akker.
  Kunnen we er al vast aan wennen als de AID voorjaarsbemesting met sleepslangen niet meer toestaat.

 • no-profile-image

  qwerty

  kijk beste colega,s wat we landelijk aan bestuurders hebben rond lopen is voor grootste gedeelte van de derde en vierde garnituur, die we zelf op een andere manier daar gezet hebben.Het nederlandse agrocomplex verdiend beter.Het is gezag hebben of macht willen,of willen we zelf niet dat onze grandeur verzilverd wordt en blijft ?????

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Hoe je het ook went of keert het blijft een moeilijke kwestie. De akkerbouwer wil geld vangen en de veehouder wil niet te veel uitgeven. Geef nou toe als je per big €10 bij moet brengen heb je echt geen geld meer voor mestafzet. De melkprijs is nu wel wat hoger maar wat als deze zakt? Dan willen de koeienboeren ook een lage afzetprijs. Onze mest is pas afgevoerd via onze loonwerker. Met deze mest ging hij naar groningen dit koste hem wel 7 uur per vracht. Je kunt je dan bedenken wat is een grotere milieuvervuiling 35 kuub mest teveel op je land of 100 liter diesel verstoken?

 • no-profile-image

  Breder

  Wat een dom geneuzel allemaaal

 • no-profile-image

  gli

  Wat een bijzonder vervelende opmerkingen zitten er tussen.
  Als de hele sector (d.w.z. de totale agrarische sector) zo reageert kunnen de agrariers het wel vergeten!!! Als de varkensboeren een plusje krijgen, of de akkerbouwers of de eendenhouders of de melkveehouders, of weet ik wie nog meer, dan moet de sector zich schamen, diep schamen zelfs. Men gunt elkaar het licht in de ogen niet!!!!
  Mijn oordeel: Bah ik word er misselijk van.

 • no-profile-image

  sluiter

  prima advies van onze vrind Leo Verheijen van de NVV om maar vooral de mest vast te houden omdat de prijzen gaan zakken. Denk dat het omgekeerde gebeurd. Handig als er voortaan wat voorzichtiger wordt omgegaan met zulk soort adviezen

 • no-profile-image

  john

  @Jan uit Lelystad, Lijkt me met zo'n opmerking ook beter dat jij kunstmest koopt

 • no-profile-image

  hufter

  Klopt dat er afgunst bestaat tussen boeren van verschillende sectoren. LTO is daar ook mede de veroorzaker van. Kijk maar naar de recente gebeurtenissen. LTO blij met uitbreiding melkquotum. En geen woord van LTO over de inkrimping van het suikerquotum. LTO heeft er blijkbaar geen bezwaar tegen dat de akkerbouw in mag krimpen. Zodat het vrijkomende akkerbouwland dan mooi gebruikt kan worden voor uitbreiding van de melkplas. Alsof (veel) duurder bietenpulp en melasse en tevens mestafzet niet belangrijk zijn. LTO dient dus alleen de belangen van de melkveehouders en vindt het niet erg dat akkerbouw, intensieve veehouderij en tuinbouw in een hoek worden gedrukt. Collegialiteit is ver te zoeken bij de LTO. En U mag raden in welke sector van landbouwend Nederland nu de meeste afgunst zit.

 • no-profile-image

  varkenshouder

  Als varkenshouder heb ik al jaren mijn mest af kunnen zetten bij mijn buurman, een akkerbouwer met een grote oppervlakte grond. Ik betaalde wegen, monsteren en inwerken en ik zorgde voor goede homogene mest. Verder had ik geen kosten. Afgelopen december werd hem € 17.50/ton geboden, hij heeft zelf opslag voor 2000 ton. Omdat ik hem met respect benader kunnen we dit jaar weer zaken doen, al kost het mij wat meer. Ik hoop dat mijn collega's ook wat meer respect kunnen opbrengen voor de mensen die ons probleem oplossen. Denk niet dat mestverwerking kostenloos is!

 • no-profile-image

  jan vanhumbeeck

  ik prijs me gelukkig dat ik een gemengd bedrijf heb, lijkt mij toch een stuk duurzamer dan al die specialisatie's, concentratie's en schaalvergrotingen.
  alhoewel, als ik de boerenbond in belgie moet geloven is dit -lees de voorgaande reactie's- de weg naar de toekomst,
  verdeel en heers.

 • no-profile-image

  bert

  kom op met de mestverwerking. iets anders is er niet.
  wil je als varkens boer nog overleven, is er alleen nog maar hoop op goedkoop verwerken.
  helaas bij mestverwerken zitten ook al van die geldruikende smeerlappen,
  zodat de varkensboer weer het nakijken heeft.

 • no-profile-image

  veehouder

  Het alternatief is niet moeilijk; de veehouder zal wel zelf grond pachten of kopen. De akkerbouw kent geen beperkingen voor exploitatie en je mag zo groot groeien als je wil. Zeker met de nieuwe pachtwet is dit nog wat makkelijker geworden. En het verschil tussen eigen mest of aankoop van dure kunstmest, en de benutting van het eindprodukt voor eigen gebruik maakt dat de veehouder de grond altijd rendabeler kan exploiteren en dus hogere prijzen kan bieden op de grond- en pachtmarkt. De moraal van het verhaal is dat de akkerbouw door haar houding zichzelf buitenspel zet. Het heeft niet mijn voorkeur deeltijd akkerbouwer te worden, maar met deze kortzichtige instelling blijft er dan toch geen andere keuze over.

 • no-profile-image

  bertstraten

  laat u niets wijs maken, het kan echt nog wel hoor. dit baseer ik uit opgedane ervaring uit de afgelopen 10 jaar. Zolang doen wij dat al. En toen zeiden de boeren en loon werkers ook dat we niet wijs waren. Toch wel gek dat men het nu normaal vindt
  Echt weer de mensen bang maken. Prijs opdrijvend voor de varkensboer en bangmakerij voor de akkerbouwer

 • no-profile-image

  medelijden

  Het is best vervelend om te zeggen maar jullie hebben er niet veel van geleerd. Een varkenshouder is rationeel in zijn denken, akkerbouwers blijkbaar emotioneel. En voor zakelijk te zijn, en euros te verdienen, moet je.............precies, rationeel denken.
  Succes in de toekomst toegewenst.

 • no-profile-image

  sloeber

  Mest was altijd interresant maar nu niet meer. Als ik 30 ton over m'n tarwe rij ,dan voer ik ook zo'n 120 kg fosfaat aan. Ten eerste heeft de tarwe dat helemaal niet nodig,maar het gaat van m'n aardappelen, uien en bieten af.En die hebben dat wel nodig. Er worden altijd mooie rekenvoorbeelden gemaakt hoeveel je wel niet verdient met mest over tarwe maar dat is elk jaar anders.Ik heb ook al vaak slechte resultaten gehoord. Wat ik wel jammer vind is dat het veehouders en akkerbouwers moeilijk gemaakt wordt door slecht overheidsbeleid,de veehouders betalen zich blauw aan mest en de akkerbouwers aan kunstmest.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Jippie, ze zijn er toch nog; fatsoenlijke en echte ondernemers die weten hoe het werkt, een toekomstvisie hebben en elkaar de boterham gunnen.
  Chapeau varkenshouder uit Hogeland, jij, en zeker ook je buurman, zijn degenen die een voorbeeldfunctie hebben voor een groep collegas uit jullie sectoren die ik het liefst zou zien verdwijnen. Ga samen zo door, het doet me oprecht goed te lezen dat het ook anders kan.

 • no-profile-image

  rens. belastingbetaler aan steuntrekkers

  de akkerbouwer is alleen bezig met zakkenvullen en kaalplukken, niet met bedrijfsvoering want dat doe je zonder steun van de belastingbetaler.

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.