Redactieblog

2 reacties

Proef met natuurcompensatie op ongeschikte landbouwgrond

In de Gelderse Vallei wordt dit jaar een pilotproject opgestart voor natuurcompensatie.

Doel van het project is het realiseren van kwalitatief hoogwaardige natuur op de juiste plek. "Natuur moet regelmatig plaats maken voor bijvoorbeeld stadsuitbreiding. Dit moet gecompenseerd worden, maar dat gebeurt lang niet altijd goed", aldus Jac Meter van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV).

Voor de proef worden gebieden gebruikt die in het reconstructieplan zijn aangewezen als minder geschikt voor landbouw, maar wel voor natuur. "We willen als gebiedsregisseur fungeren en deze gebieden aanwijzen voor natuurcompensatie. Op deze manier komt de natuurcompensatie geconcentreerd in het gebied en niet versnipperd", legt Meter uit. De compensatiegebieden worden niet groter dan 25 hectare.

Met de pilot hoopt de SVGV kennis op te doen om te kijken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn bij het aanleggen van natuurcompensatie. De eerste instellingen die nog natuur moeten aanleggen als compensatie hebben al belangstelling getoond voor de gebieden.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Guust van der Steen

    Gelukkig wordt de methode, welke al lang in de Ruilverkaveling Baarle-Nassau gebezigd wordt, elders overgenomen. Hier heeft de Provincie Noord Brabant aan de Landinrichtingscommissie de ruimte gegeven creatief met de voorgestelde EHS(randen en stroken ) om te gaan. In zeer goed overleg tussen de natuur- en landbouwvertegenwoordigers worden goede gronden behouden voor de landbouw en slechte landbouwgronden aan de natuur gegeven. Er zijn daardoor over dit onderwerp geen bezwaren meer tegen het Plan van Toedeling en is het realisatiepercentage voor de natuur van ruim 40% naar ruim 90% gegaan. Dit zonder de boeren te korten. Bovendien kan er nu echt iets aan verdrogingsbestrijding in de landbouwgebieden gedaan worden. Een praktisch voorbeeld dat in heel het land navolging verdient.

  • no-profile-image

    David Vander Haeghen

    Het doet mij plezier dergelijke initiatieven te mogen opmerken. Zelf hebben we sinds een 7tal jaar een gelijkaardig omvormingsproject in beheer. Het gaat meer bepaald om een perceel gelegen naast de Schelde dat deel uitmaakt van de Tuinbouwschool van Melle. Toen eind de jaren '90 bleek dat het gebied niet geschikt is voor tuinbouwdoeleinden, gaven we het een andere bestemming: nl nat hooiland met ruigten. Door het vrijwilligerswerk van de leerlingen binnen een aangepast beheerplan realiseerden we al heel wat knappe hoekjes en konden we jaar na jaar meer soorten waarnemen. Vandaag wordt het gebied nog consequenter opgevolgd door de nieuwe studierichting Natuur- en Landschapsbeheer. Een opleiding die jongeren moet warm maken voor meer van deze initiatieven. Veel succes met jullie project!

Of registreer je om te kunnen reageren.