Redactieblog

1 reactie

Planten produceren beter in droogte met bepaald gen

Via genetische verandering kunnen planten worden ontwikkeld die op droge en zoute gronden beter groeien dan bestaande plantenrassen.

Dat blijkt uit onderzoek van Shital Dixit van Plant Research International van Wageningen UR.

Dixit vond genen die rijstplanten en arabidopsis-planten in staat stellen een behoorlijke zaadproductie te leveren onder droge en zoute omstandigheden. De resultaten van het onderzoek kunnen een oplossing bieden voor de groeiende vraag naar voedsel en de veranderingen van het klimaat.

Bestaande plantenrassen kunnen op deze marginale gronden niet goed groeien, waardoor de gronden ongeschikt zijn voor de voedselproductie. Door de klimaatverandering zal het areaal marginale gronden naar verwachting sterk toenemen. Nieuwe rassen met tolerantie voor droogte en of zout zouden het mogelijk maken om deze gronden ook te gebruiken voor de voedselproductie. In de plantenbiologie is bekend dat planten zich via een bepaald mechanisme kunnen beschermen tegen de stress die droogte en zout met zich mee brengen. Met de genen die deze mechanismen op gang brengen kunnen via genetische modificatie rassen veredeld worden met deze eigenschap.

Ini het onderzoek ontwikkelde Dixit arabidopsis-planten die met een speciaal gen (Hardy-gen) veel beter groeiden onder droge omstandigheden dan gewone arabidopsis-planten. Ook rijstplanten waar het gen via genetische modificatie was ingebracht bleken toleranter voor droogte én zout. Deze planten bleken tevens onder normale omstandigheden net zoveel te produceren als gewone planten.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Arthur Martina

    Geachte heer mevrouw,

    Graag zou ik meer willen weten. Hebben jullie ook een website.

Of registreer je om te kunnen reageren.