Redactieblog

Kennisloket mestverwerking moet leiden tot lagere kosten

De oprichting van een kennisloklet voor mestverwerking en het beginnen van proeven rond vergiste mest (digestaat) als kunstmestvervanger.

Dat zijn belangrijke ingrediënten voor het Masterplan Mest dat in mei wordt gepresenteerd door landbouwminister Gerda Verburg.

Vertegenwoordigers uit de sector werken samen met het ministerie van landbouw aan het plan. Het plan is gericht op het verminderen van de mestafzetkosten van de veehouderij, met als belangrijkste aandachtgebied verwerking en bewerking van dierlijke mest.

Belangrijk onderwerp van het plan is het oprichten van een kennisloket voor mestverwerking. Bij dit centrale punt kunnen zowel veehouders als beleidsmarkers terecht om kennis in te winnen over het verwerken en bewerken van mest.

Daarnaast zal het loket ondernemers die concrete plannen hebben voor het verwerken van mest faciliteren bij het uitvoeren van deze plannen. Ook zullen er in het kader van het Masterplan Mest proeven gehouden worden met het gebruik van vergiste mest (digestaat) als kunstmestvervanger.

Aan het Masterplan Mest werken naast de ministeries voor landbouw en Vrom, LTO Nederland, het productschap Vee en Vlees, de varkenshoudersvakbond NVV, pluimveehoudersvakbond NVP en melkveehoudersvakbond NMV mee.

Het landbouwministerie bevestigt dat hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke koers voor mestverwerking. Inhoudelijk wil het ministerie nog niets zeggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.