Redactieblog

Gemiddelde biggenprijs 2007 kwart lager dan in 2006

Zeugenhouders kregen in 2007 gemiddeld €37,23 per big uitbetaald, €11,77 minder dan in 2006.

Dat betekent met een daling van 24 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse biggenprijzenonderzoek dat De Groene Belangenbehartiger deed in opdracht van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).

De prijs is gebaseerd op basis van de prijzen die deelnemers van het Biggenprijzenonderzoek (BPO) gemiddeld hebben ontvangen voor een big van 25 kilo, inclusief BTW bij een gemiddelde koppelgrootte van 199 biggen.

Het verschil tussen de hoogste en de laagste biggenprijs die in 2007 werd uitbetaald is groot. De hoogste prijs werd in februari betaald, met €50,94 per big. Het hoge prijsniveau werd veroorzaakt door het lage aanbod als gevolg van een daling van het aantal levend geboren biggen in de hete zomer van 2006. Het dieptepunt was in oktober, toen gemiddeld €27,00 per big werd betaald. In deze periode was er teveel aanbod. De handel naar Duitsland liep slecht. In deze periode werd een record aantal zeugen geslacht.

Het aandeel toeslagen in de biggenprijs is met gemiddeld 25 procent vrij hoog. Van de gemiddelde biggenprijs van €37,23 was €9,44 toeslagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.