Redactieblog

1 reactie

Fries verbond weidevogelbeheerders

Landschapsbeheer Nederland, de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten en stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied gaan intensiever samenwerken bij het beschermen van weidevogels.

Hoewel de organisaties een meningsverschil hebben over het rapen van kievitseieren, zien de partijen toch voldoende overeenkomsten om de achteruitgang van de weidevogelstand gezamenlijk op te pakken.

Eén reactie

  • no-profile-image

    boerenverstand

    Horen bij deze rij vogelvrienden geen boeren ?

Of registreer je om te kunnen reageren.