1 reactie

Extra geld co-vergisting nog ongewis

De Tweede Kamer is voorlopig niet van plan minister Maria van der Hoeven (economische zaken) te dwingen het subsidiebedrag voor co-vergisting te verhogen.

SGP’er Bas van der Vlies heeft zijn motie die het kabinet daartoe oproept vandaag niet in stemming gebracht.

Het steunbedrag voor co-vergisting in de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) heeft voor nogal wat opwinding gezorgd. LTO vindt de subsidie te laag en vreest dat boeren plannen in de koelkast zullen zetten. De belangenorganisatie weigert het klimaatakkoord met het kabinet te tekenen als Van der Hoeven het bedrag niet verhoogd naar 17,6 cent per kilowattuur.

Van der Vlies pleit voor een verhoging tot 15 cent, maar wil wachten met het indienen van zijn motie totdat duidelijk is of daar voldoende geld voor is. Zoals verwacht gaf de Tweede Kamer vandaag steun aan een voorstel van de coalitiepartijen het budget voor de SDE met 120 miljoen euro te verhogen. Maar of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog de vraag. Van der Hoeven weet niet of zij daar het geld voor kan vrijmaken.

Eén reactie

  • no-profile-image

    G. v. Dijk

    Groenestroom ???? er is volgens mij meer energie nodig om de stroom te maken dan dat het opbrengt. er gaan veel mais en graanprodukten in . wat prijs van de produkten opdrijft dus nadelig voor veeboer en consument . er word veels te veel subsidie opgegeven en dat is een ongezonde investering de vergisters moeten zonder subsidie kunnen draaien

Of registreer je om te kunnen reageren.