337 x bekeken 13 reacties

'Europees landbouwgeld moet naar boerenerf'

Lidstaten van de Europese Unie mogen niet meer ruimte krijgen om zelf te bepalen waar zij landbouwsubsidies aan uitgeven.

Tweede Kamerlid Janneke Snijder (VVD) is bang dat er anders voor boeren een ongelijk speelveld ontstaat.

Europees Commissaris Mariann Fischer Boel wil dat nationale regeringen maximaal 10 procent van het landbouwbudget naar eigen goeddunken kunnen inzetten. Dat staat in haar voorstellen naar aanleiding van de evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Fischer Boel vindt dat dit zonder co-financiering moet kunnen, zoals wel verplicht is bij de besteding van plattelandsgeld.

Snijder is daar tegen, zo gaf zij vanochtend aan tijdens een debat in de Tweede Kamer. Volgens haar kan er concurrentievervalsing onder boeren ontstaan als lidstaten zelf mogen bepalen of zij het geld willen besteden aan de versterking van primaire bedrijven, of aan doelen die niet direct een voordeel voor de ondernemer opleveren. Zij sprak over een renationalisatie van de Europese landbouw.

Tweede Kamerlid Joop Atsma (CDA) wees er op dat het geld 'op of om het boerenerf' terecht moet komen. Hij gaf aan dat het gebruikt kan worden voor het opzetten van verzekeringen voor gewasschade of het ondersteunen van probleemgebieden. Atsma zei echter niet dat hij zich, zoals Snijder, tegen dit voorstel van Fischer Boel zal verzetten. Ook landbouwminister Gerda Verburg doet dit niet. Volgens haar is er geen gevaar voor renationalisatie of oneerlijke concurrentieverhoudingen.

CDA en VVD vinden samen wel dat de door Fischer Boel voorgestelde modulatie, de afroming van het landbouwbudget voor plattelandsdoeleinden, veel te ver gaat. Eerder heeft Verburg al aangegeven het daar mee eens te zijn en in Brussel te pleiten voor een verlaging van dat percentage.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  MD

  Het artikel is mij onduidelijk. Geld moet naar de boerenerven, en wel vanaf 2013 voor zaken die de samenleving van de boer eist (landschap en milieu voorwaarden). Want door die eisen stijgt de kostprijs en kan de boer niet meer concurreren. Gemeenschapsgeld betaalt voor de 'extra' producten (landschap en milieu in dichtbevolkte omgeving). Nationaal moet bepaald kunnen worden welke 'producten en diensten' van de boer worden betaald. Wat heeft Mw Snijder eigenlijk gezegd? Als ze europees wil regelen dat steun aan het primaire proces moet afgebouwd, dan OK. Niet meer geld naar plattelands ontwikkeling (modulatie), ook OK. Maar wel zorgen dat landbouwbeleid betaalt voor extra eisen die in elke lidstaat nationaal en lokaal aan de landbouw worden gesteld. Anders gaat het NL landschap naar de knoppen omdat dat in Roemenie ook mag.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Is het niet zo dat het overgrote deel van het landbouwgeld naar de rundveesector en de akkerbouw gaat dus het overgrote deel van de landbouwsectoren krijgt al niets dus het woordje alle lanbbouwbedrijven dat is niet correct

 • no-profile-image

  modder-erf

  mag ik er ook stelcon-platen van kopen ?

 • no-profile-image

  a nonymus

  onze geliefde bestuurderen eigenen zich geld toe, dat niet het hunne is. hoe heet dat ook alweer? o ja, publieke diefstal. en dan maar klagen dat er geen draagvlak is voor maatregelen von Der Staat. het voor ons primair rechthebbenden slechtste scenario zal er wel uitkomen en dan moet dat weer aan ons uitgelegd worden. maar wij kennen een dief als we er een zien en zeker als hij een hoge hoed opheeft.
  nu decyferenlettrritueldans lees xtk8ag.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  De ware CDA aard komt bovendrijven, ze zeggen er moet meer geld naar het boerenerf ,maar ondertussen maken ze zich er niet hard voor

 • no-profile-image

  gert

  klopt wat Janneke zegt,als dit geld voor plattelandsdoeleinden beschikbaar komt ,gaat het praktisch allemaal naar natuurdoeleinden

 • no-profile-image

  Lijntje Moons

  Geld wat voor boeren bestemd is naar het boerenerf, dat is een nobel streven wat alle boeren zullen toejuichen. Maar zolang er inderdaad té gretig 'mee-etende' organisaties en personen zijn die allerlei (on)mogelijke samenwerkings verbanden moeten 'begeleiden' die in aanmerking voor beloofd geld willen komen kunnen we het schudden.
  Om een graantje mee te kunnen eten uit de ruif moet je je in de meest bizarre bochten wringen en met stapels plannen en zoveel-jaars prognoses en -onderzoeken aan komen dragen....kunnen studenten zich weer op stukbijten, kan er weer één of andere deskundige een dag naar staren, maar het lijkt nergens op.
  Een goede melkprijs, dáár draait alles om, dan kunnen er heel wat 'plannen' in de onderste la, zijn er flink wat 'mee-denkers' overbodig, dat scheelt een boel ergernis en geld en daar wordt alles een stuk simpeler van!

 • no-profile-image

  Annette Munter

  Meer geld voor duurzame productiemethoden en ketensamenwerking aub. Hoe die boerenerven en natuurterreinen van het publieke geld van de belastingbetaler profiteren interesseert mij verder niet.
  Goedkoop en goed voer voor mens en dier!

 • no-profile-image

  sjeng

  hoeveel van het huidige landbouwgeld komt bij echte boeren terecht? Kijk maar eens waar de grootste bedragen heen gaan via de site van lnv. Waarom moeten Schiphol, Philips, gemeenten e.d miljoenen landbouwgeld ontvangen.
  Als ze willen korten, laat hun niets meer krijgen, want zij hebben landbouw niet als hoofdtaak.

 • no-profile-image

  gert

  er gaat ook veel landbouwgeld,zo,n 1000 euro per ha naar natuurmonumenten,staatsbosbeheer,de koninklijke domeinen en andere natuurorganisaties,wat blijft er werkelijk voor de boeren over ?

 • no-profile-image

  wvh

  Van geld wat voor de boeren bestemd is wordt tegen de boeren gebruikt.Er wordt alleen maar gronden van de landbouw gekocht en zogenaamde natuur van gemaakt.En dan wil het CDA nog zeggen dat het goed is voor de boeren.Ik stem nooit meer op het CDA en dat zouden meer boeren moeten doen.

 • no-profile-image

  GB

  De boeren leren het ook nooit! Men gunt elkaar het licht in de ogen niet. Boeren werk toch samen, jullie hebben de macht in handen (voedsel) neem nou de DDB, twee keer een lichte actie en hupla! een prijsverhoging is het resultaat die door tegenstanders(die gehersenspoeld zijn, dat geeft op zich al heel veel aan) wordt verklaard als schaarste op de voedselmakt. De situatie op de "voedselmarkt"hoeft helemaal niet terzake te doen; Niet aanbieden betekent niet eten en dat is geen optie. Dus maak je een prijs en regel je de markt zoals de boer(en) dat willen. De bemoeienis van allerlei bemoeiallerige organisaties en personen behoort tot de verleden tijd!!!

 • no-profile-image

  A.politiek

  Goed geregeld,
  De afstand van productondersteuning naar wereldmarkt;voor de europesche melkveehouders is overeengekomen met tijdelijke inkomensondersteuning.
  Nou kan men aan de rentatabilliteit van de sector/bedrijven zien of het heel hard nodig is of dat het een inhaalslag van de inkomes is ;of dat het een luxe betreft.
  Maar omdat dit systeem goedkoper was dan het vorige(met productondersteuningen) voor de E.U.
  hebben alle landen hiervoor gekozen.
  En moeten zij dit dan ook zonder twijfels uitvoeren.
  Ten tijde van (interventie/productondersteuning)werd er ook niet halverwege de rit gezegd dat de zuidelijke melkindustrie voldoende rendeerde of zelfs helemaal niet nodig had en dan het geld door de zuivelfabriek maar aan natuur of plattelandsontwikkeling besteedt moest worden.
  Iedereen heeft baat bij een concequent beleid. wat ook zonder morren uitgevoerd moet worden en ook als het over niet multinationals gaat.
  Iedereen heeft baat bij rust in de tent.
  Anders weet geen enkele boer meer waarom en waarop hij nog ooit naar een stembus moet gaan.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.