Uitstel verrijkte kooi met vier jaar ingekort

Het uitstel op het verbod op de verrijkte kooi voor legpluimveehouders die al in dit systeem hebben geïnvesteerd, moet met vier jaar worden bekort.

De Tweede Kamer wil dat ondernemers uiterlijk in 2017 overgaan op koloniehuisvesting, de nieuwe minimumnorm.

Vandaag stemde een meerderheid van het parlement voor een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD) met dit voorstel. Landbouwminister Gerda Verburg wil pluimveehouders tot 2021 de tijd gunnen, maar dat vindt Tweede Kamerlid Esther Ouwehand te ruimhartig. Coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie zijn het met de PvdD-politica eens, evenals SP, D66 en Groenlinks.

Ouwehand had de motie ingediend tijdens de begrotingsbehandeling. Ook over de andere plannen uit dat debat werd gisteren gestemd. Het voorstel van PvdA’er Lutz Jacobi om te onderzoeken hoe aan subsidievoorwaarden kan worden toegevoegd dat boeren hun land moeten opstellen voor wandelaars, kon eveneens rekenen op een meerderheid.

De VVD boekte succes met haar motie voor een duidelijkere invulling van het voorzorgsbeginsel voor Natura 2000-gebieden. Verburg moet bij de evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn volgend jaar een ‘werkbare juridische afbakening’ van het begrip zien te realiseren.

CDA’er Joop Atsma vond voldoende steun voor zijn idee om de mogelijkheden te onderzoeken voor overheidssteun voor snel internet op het platteland. Ook schaarde hij een meerderheid achter zich met zijn oproep aan Verburg de mogelijkheden te bekijken om boeren met Europees geld te belonen voor akkerrandenbeheer.

De motie van Bas van der Vlies (SGP), die het kabinet vraagt voor meer steun voor co-vergisting, haalde het eveneens.

Of registreer je om te kunnen reageren.