Redactieblog

453 x bekeken 17 reacties

Quotum kopen of koeien verkopen?

De handel in melkquotum ligt na een kleine opleving weer stil. Gelukkig. Want wie zijn de optimisten die durven kopen?

Ik ken ze niet. Toch werd er volgens de gegevens van het Productschap Zuivel melk gekocht. Dus er zijn nog dwaze boeren, die maar één zin in hun hoofd hebben: groter groeien. Ook al levert het verlies op.

Want dat gaat gebeuren. Reken maar dat de melkprijs daalt. Friesland Foods heeft tot nog toe een goede prijs betaald, maar dat verandert. Als de fusie een feit is, daalt de melkprijs. Daar ben ik van overtuigd. Op de spotmarkt brengt de melk tussen de 20 en 25 cent op. Volgend jaar ras gaat het ras die kant op. Hoe kun je melkquotum dan rendabel maken?

Dat kan niet. Als je teveel melkt kun je beter een aantal koeien verkopen, zodat je binnen het quotum blijft. Als je de minste koeien verkoopt verbetert bovendien het rendement op je gemiddelde koe. Dat betekent in vele gevallen verlaging van de kostprijs. En daar kan nog best wat aan gewerkt worden.

Want ik was weer onder de indruk van een lage-kosten-boer. Sander Bouma uit Workum werkt met een kostprijs van 27 cent. Bij zijn opbrengst van 39 cent had hij een marge van 12 cent. Hij kan dus wel een stootje hebben en is klaar voor de toekomst.

Daarom: geen quotum kopen, maar koeien verkopen als je teveel melkt. En voor degene die wil uitbreiden: verlaag eerst de kostprijs. Dat levert meer op.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  vrijgezel

  Gerard je hebt mijn verhaal niet goed gelezen. Als je toch quotum kopen wil, doe het nu vanwege de jaarlijkse verruiming. Dat de uitbreiding ook uit kan is een ander verhaal. Wel eens gehoord van rijk rekenen en arm tellen? Vroeger was dat al, volgens mijn ouders, tegenwoordig zeker met die belachelijk hoge aanschaf prijzen en veel te weinig melkgeld. Maar dat had jij Gerard kunnen weten als je op school had opgelet, in plaats van te zitten slapen.

 • no-profile-image

  lol

  Hulde voor goede boer Friesland die weet hoe de markt werkt.

 • no-profile-image

  Jan

  Voor het uitvoeren van onderstaande oplossingen weet ik nog wel een aantal fanatieke communisten uit Noord-Korea, China of Cuba. Deze zijn zeer bedreven in het uitvoeren van dergelijke dromen.....

 • no-profile-image

  Ger

  Goede boer wil dat alle boeren ambtenaar worden. De melkprijs gegarandeerd, hoe hoog de kostprijs ook is. Dat is de wereld van luilekkerland. Goede boer is alleen een goede boer als hij werkt met de laagst mogelijke kostprijs. Als hij dan zijn melk voor een extra prijs kan verkopen, haalt hij de hoogste marge en dus het hoogste inkomen. Dat is economie, goede boer.

 • no-profile-image

  DE TUKKER

  Vergaderboer jij praat de melkprijs naar beneden met welk doel doe je dat? Zou het niet zo kunnen zijn dat wat FF. op dit moment betaalt , dat ze ook daadwerkelijk bij machte zijn om dit te betalen????? Neem ook het feit in acht dat de nabetaling al in de melk prijs verwerkt is.En als er daadwerkelijk zoveel reden was (is) om de melkprijs fors te laten dalen dan waren ze daar in okt,nov,dec wel mee begonnen, maar ik kan het mis hebben de groeten van onder de kroezenboom.........

 • no-profile-image

  Remco

  Iemand met een lage kostprijs heeft eerder een kostendekkende melkprijs. Daar kies ik dus maar voor. En als degene met een hoge kostprijs er toch in slagen een dekkende melkprijs te krijgen, zit ik op rozen. Maar dat zie ik nog niet zo zitten.

 • no-profile-image

  Jan

  De economie is een piramide. De boeren en de arbeiders staan aan de basis. Als er aan de basis niet genoeg verdient wordt dan valt uiteindelijk de hele piramide om. Daar zijn we in de westerse wereld druk mee bezig. De basis onder onze economie weg te halen, door arbeid naar lage lonen landen te brengen en de boeren uit te knijpen zodat ze geen inkomen meer uit hun arbeid kunnen halen. En dat moment komt als we op dehuidige wijze doorgaan eerder dan menigeen denkt. Uiteindelijk is daar het Romeinse rijk ook aan ten onder gegaan. De geschiedenis herhaalt zich voortdurend, maar heeft steeds een ander gezicht, zodat we het niet herkennen.

 • no-profile-image

  Vergaderboer

  Even voor de duidelijkheid: het is beslist niet mijn bedoeling om de melkprijs naar beneden te praten. Ik vergelijk alleen met de spotprijs en bijvoorbeeld DOC. Als het zo is dat Friesland Foods - en straks Friesland Campina - zo door kan gaan: hulde. Blijft natuurlijk het feit van de kostprijs. Hoe meer we die kunnen verlagen, hoe beter. Daar zal toch een ieder het mee eens zijn.

 • no-profile-image

  goede boer

  Helaas, vergaderboer, ik ben iemand die het er niet mee eens is dat kostprijsverlaging beter is. Als je het qua bedrijfsuitvoering van een op zichzelf staande melkveehouderij bekijkt dan lijkt het dat kostprijsverlaging beter is. Bekijk je het echter van de strikt economische kant dan blijkt kostprijsverlaging averechts te werken. Immers bij kostprijsverlaging breng je dan als (individuele) melkveehouder minder geld in omloop. En als dan alle Nederlandse melkveehouders hun kostprijs gaan verlagen dan krijgen, annex daarmee, uiteindelijk de consumenten weer minder geld in handen om de melk van deze melkveehouders te kunnen kopen. Zodat de melkprijs ook weer naar beneden gaat. Wanneer je dus als melkveehouder je kostprijs gaat verlagen dan treed tegelijkertijd een economische neerwaartse spiraalwerking op, waarbij steeds op elke kostprijsverlaging een verlaging van de melkprijs volgt. Simpelweg omdat er bij elke kostprijsverlaging minder geld in omloop wordt gebracht. ( Het is dan dezelfde neerwaartse spiraalwerking die in de huidige kredietcrisis optreedt en waar de financiële instellingen mee worstelen ). Een kostendekkende melkprijs is dan de enige manier om een economisch neerwaartse spiraal in de melkveehouderij te voorkomen. Dan blijft ten minste de benodigde hoeveelheid geld op peil dat nodig is om in de melkveehouderij te circuleren. Wat tevens zal helpen om in het algemeen de landbouweconomie in de benen te houden. Dat lijkt mij beter dan met kostprijsverlagingen de hoeveelheid geld in de melkveehouderij te laten afnemen. Echter een kostendekkende melkprijs kun je alleen bereiken met het maken van afspraken over leveringsvoorwaarden voor melk én de melkprijs. Het maken van die afspraken mag dan wel haaks op het vrijemarktdenken staan. Maar volgens mij heeft de huidige kredietcrisis het vrijemarktdenken totaal overhoop gehaald. Kijk maar naar de overheidssteun voor financiële instellingen en nu ook bedrijven in de industrie. Kostprijsverlaging in de Nederlandse melkveehouderij lijkt me daarom geen optie voor het in stand houden van landbouweconomie. Een kostendekkende melkprijs is meer gewenst.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Iemand die kostprijs of economisch denkt melkt nu niet! Als je voor bijna 20 cent kunt verleasen en je krijgt 25 cent voor de melk heb je niet eens alle voerkosten betaald. Dus verleasen of verkopen! In ieder geval niet melken!

 • no-profile-image

  Ondernemende veehouder uit Groningen in binnen en

  Goede boer....lage kostenboer, zo noem ik jullie maar even, beiden hebben gelijk en ga elkaar aanvullen niet afvallen, dat doen de koningkjes gaar zittend op eigen erf; we moeten toch allen naar hetzelfde doel streven: een kostendekkende melkprijs, met een sociaal economisch veratwoorde melkprijs binnen de huidige economische markt van de EU. Ik ben het volledig eens met het betoog dat je niet steeds alle kosten kunt willen gaan verlagen, laten de toeleverende bedrijven ook een veratwoorde boterham verdienen en de verwerkende bedrijven evenzo. We moeten toe naar een sociaal economisch evenwicht waarbij alle marktpartijen (verwerker, afzetter, banken toeleverancier en producent) verantwoord hun kost kunnen verdienen. In de huidige markt is dat wel een beetje zoek, bankiers gaan ervandoor met antverantwoord hoge bonussen, afzetkanalen met te hoge winsten en misschien de verwerkende melkfabrieken ook met een te hoge marge! De kredietcrisis heeft nadelen en bedreigingen doch tevens grote voordelen, je wordt weer eens met je neus op de feiten gedrukt en realiseerd plotseling dat een open wereldmarkt niet ideaal is en dat er wel degelijk op de flanken regulering en raamafspraken over de spelregels hoog nodig is, zgn falnkerend beleid. Laten wij als producenten van landbouwprodukten elkaar niet gaan afvallen zeg, laten we over een sterke sector in de EU praten en de door ons en de verwerkers toegevoegde waarde, gezamenlijk met de reatilers in een faire boterham voor ons allen omzetten. De kosten zijn de kosten, deze kun je niet altijd blijven verlagen, het zou tot deflatie leiden en het is nu ja altijd de getemporiseerde inflatie die onze westerse economieen en ons als ondernemers sterk en welvarend heeft gemaakt. De kosten nemen dus en de winst op een sociaal economisch faire wijze verdelen, hierbij is flankerend beleid nu eenmaal onontbeerlijk!
  Tot slot een synische grap vanuit Oost Duitsland: wat is het verschil tussen communisme en kapitalisme? Antw: In het communisme wordt eerst alles genationaliseerd en daarna verkapitaliseerd. In het kapitalisme wordt eerst alles verkapitialiseerd en en daarna genationaliseerd! Ik denk de weg en waarheid voor de toekomst ligt in het midden, wij allen in de Agribusiness zijn hardwerkende oppassende mensen laten we de koppen bijelkaar steken en elkaar svp niet afvallen!

 • no-profile-image

  vrijgezel

  Voor uitbreiders is het beter nu alvast quotum te kopen. De uitbreiding geeft de volgende jaren extra uitbreiding door de verruiming.

 • no-profile-image

  verstraten

  goede boer, jij hebt de oplossing in handen voor de economische malaise.
  Balkenende hoeft zijn zorgen in het geheel niet uit te spreken: gewoon meer geld in omloop brengen! de lonen en uitkeringen omhoog, verhogen van prijzen van melk en brood dan verdient de landbouwer ook wat en die pompt het weer in de economie. Simpel toch?

 • no-profile-image

  goede boer

  Wel, Jan uit Twente, volgens mij heb je zeker liever dat het met Nederland dezelfde kant uit gaat als in Zimbabwe onder Mugabe. Waar ze de diamantmijnen belangrijker vonden dan de eigen voedselvoorziening en daarom maar zoveel mogelijk boeren van hun bedrijf hebben gejaagd.

 • no-profile-image

  hobbyboer

  beste goede boer,vreemd om te denken dat een hoge kostprijs goed is voor de economie.
  als je de kostprijs kunt verlagen,kun je het bespaarde geld ook in de economie brengen,door bijvoorbeeld luxe bestedingen zoals een keer uit eten,dit lijkt mij beter dan moedwillig hoge kosten te maken,maar u bent natuurlijk vrij om uw leveranciers te vragen of ze aub hun prijzen willen verhogen ivm het algemeen belang

 • no-profile-image

  Gerard

  Denkt 'vrijgezel' te Nijkerk echt dat die 1 procent verhoging van het quotum volgend jaar wat uitmaakt voor de aankoop van quotum? Veel belangrijker is je te realiseren dat een daling van 20 tot dertig procent van de quotumprijs in 2009 meer voor de hand ligt. Dan is de quotumverruiming van 1 procent totaal onbelangrijk.

 • no-profile-image

  goede boer

  Oke, Ger uit Dalfsen, ga zoals vele melkveehouders in Nederland, maar voor de laagste kostprijs en breng minder geld in omloop. Waardoor de consumenten niet genoeg geld in handen krijgen om melkproducten te kopen, zoals ik dat in mijn vorige reactie van 14:44 uiteen gezet heb. Het resultaat daarvan is ook al bekend. DOC blijkt niet meer in staat om een redelijke melkprijs uit te betalen. Een beter voorbeeld voor mijn betoog van 14:44 kan ik niet krijgen.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.