Redactieblog

Provincies en rijk eens over startnotitie Groene Hart

De provincies waarin het Groene Hart ligt zien de landbouw als een belangrijke economische factor voor het gebied.

Dat blijkt uit de Voorloper Groene Hart. "Een blijvend economisch perspectief voor de landbouw is noodzakelijk", aldus de drie provincies. Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland en Utrecht hebben deze week ingestemd met de Voorloper Groene Hart. Het document dient als voorbereiding op de gezamenlijke structuurvisie die de provincies samen met het rijk willen ontwikkelen.

In de Voorloper worden de mogelijkheden genoemd voor het tegenhouden van bodemdaling, klimaatbestendig waterbeheer, landbouw. woningbouw, herstructurering van bedrijventerreinen en recreatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.