5 reacties

Prins opnieuw wateradviseur kabinet

Prins Willem-Alexander zal ook de komende vier jaar het kabinet adviseren over het waterbeleid.

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft hem gisteren voor een tweede termijn benoemd als lid van de Adviescommissie Water.

Deze organisatie is in 2004 opgericht en heeft adviezen uitgebracht over onder meer verzekerbaarheid bij wateroverlast en verdediging tegen overstromingen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  mevr. Door Denkert

  De man is ons nationaal waterhoofd manager en dat is, ook al noemen anderen hem prins pils,
  een waarheid als een koe.

 • no-profile-image

  gert

  zeker nog meer landbouwgrond onder water zetten ,daar heeft men tegenwoordig zulke interressante argumenten voor

 • no-profile-image

  ton

  Als men gebieden onder water zet verhoogt dit de piekafvoeren met als gevolg wateroverlast Dit omdat er geen sponswerking meer is als gebieden vernat worden. Ieder mens weet dat van een droge spons het water afloopt, en een verzadigde spons geen drup water opneemt. Als men de wateroverlast serieus wil aanpakken dan heeft men de landbouw hard nodig omdat deze gebaat is bij normaal vochtige gronden om goede oogsten tegen lage kosten te realiseren. Deze gronden hebben het hoogst realiseerbare waterbergend vermogen, en dragen in grote mate bij aan het beperken van wateroverlast.
  Vernatte natuurgebieden geven bij forse regenbuien piekafvoeren omdat het waterbergend vermogen van de natuurgronden zeer laag is. Door deze piekafvoeren raken watergangen overbelast, treden deze buiten hun oevers en ontstaat er wateroverlast. Als men vervolgens deze watergangen vergroot onstaat er welliswaar een grotere bergingscapaciteit maar de peilen in de watergangen blijven langdurig hoog omdat een grotere waterhoeveelheid ook een langere afvoertijd met zich meebrengt. Hierdoor ontstaat ook op de aangrenzende (vaak landbouwpercelen) weer minder bergend vermogen en neemt de overlast op termijn alleen maar toe.
  Lijkt me voor de Adviescommissie Water de moeite waard om het beleid eens onder de loep te nemen.

 • no-profile-image

  ton

  De Adviescommissie Water zou er verstandig aan doen zich te buigen over de voorwaarden welke gesteld worden bij de huidige maatschappijen Aquapol en Agriver. De huidige verzekeringsvoorwaarden zijn dusdanig geformuleerd dat zelden tot nooit tot uitkering hoeft te worden overgegaan. Ondanks herhaaldelijke verzoeken mijnerzijds op de vraag waarom 150 ha. aaneengesloten gebied als voorwaarde in de verzekeringspolis bij Aquapol is opgenomen, moet men mij tot heden het antwoord schuldig blijven. Na enig onderzoek blijkt dat neerslaghoeveelheden van meer dan 75mm -de voorwaarde om in aanmerking te komen voor schadevergoeding- bijna alleen voorkomen uit een wolkbreuk. Echter, een wolkbreuk blijkt een maximale omvang te hebben (bron;KNMI) van 100 ha. Dit strookt niet met de gestelde voorwaarde van minimaal 150 ha. getroffen gebied. Laat de Commissie zich hier eens helderheid over geven.

 • no-profile-image

  boer

  hij weet van de prins geen kwaad

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.