Redactieblog

3 reacties

Onzekerheid over zekerheden

Vaak wordt beweerd dat er bij boeren grote onzekerheid heerst over regelgeving.

Dat kan waar zijn, maar dat ligt meestal niet aan de regelgeving. Er is een namelijk een complot tegen regelgeving.

Eerst wordt – na veel vijven en zessen – regelgeving vastgesteld, vervolgens wordt door landbouworganisaties gesteld dat het zo niet kan en anders moet, dan is er altijd wel een Kamerlid dat tegen de regering zegt dat het anders moet, misschien is er zelfs wel een partij die een motie indient, de Kamer debatteert erover, de regering geeft een commissie opdracht om uit te zoeken of het anders kan, werkgroepen worden ingesteld, stukken worden geschreven, persberichten uitgegeven, en dan constateert de landbouworganisatie dat er nu toch wel erg veel onzekerheid is ontstaan over de regelgeving, zo valt er natuurlijk niet te werken, boeren weten niet waar ze rekening mee te houden hebben. Een complot.

Voorbeeld: de luchtwassers in de intensieve veehouderij. Geconstateerd wordt dat in bestaande stallen amper wordt geïnvesteerd in deze apparaten. "Boeren willen eerst duidelijkheid over het beleid" heet het. "De Tweede Kamer wil dat boeren tot 2013 de tijd krijgen om stallen aan te passen, terwijl de minister 2010 aanhoudt. Zo weet niemand waar hij aan toe is." Het jaartal 2010 staat al sinds 2001 in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Aan die regeling is niets onduidelijks. Boeren en hun politici maken zichzelf onzeker.

Ander voorbeeld: Natura 2000. De Vogelrichtlijn staat al vast sinds 1979 en de Habitatrichtlijn is van 1992. Ze zijn sindsdien niet noemenswaard gewijzigd. Vanaf het begin is ook de Nederlandse rechtspraak volstrekt helder: bij gegeven overbelasting van ammoniak mag er geen enkele uitbreiding worden toegestaan. Toch spreekt iedereen over onzekerheid. Ook hier is deze onzekerheid door boeren en hun politici zelf veroorzaakt. Het complot heeft weer volop gewerkt. Als boeren zekerheden willen, hoeven ze het Staatsblad er maar op na te slaan. Als boeren onzekerheid willen, moeten zij LTO, de NMV of Schreijer bellen.

Maar het kan ook nog anders: mijn buurman heeft een milieuvergunning aangevraagd voor een uitbreiding van zijn varkenshouderij. Zienswijzen kunnen nog worden ingediend tot 15 januari. Dat lijkt mij nou een verschrikkelijke wurgende onzekerheid! Ik zou geen kerstrollade door mijn keel krijgen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Waarom geen kerstrollade door de keel? Als een agrarisch rechtsgeleerde (als buurman van een varkenshouder) dit zo stelt, impliceert dat op zijn minst dat de geboden juridische mogelijkheden een agrarisch ondernemer het leven zuur te maken legio zijn.
  Neem de term in bovenstaand artikel; "gegeven overbelasting van ammoniak". Een vrij subjectieve term die uiteindelijk invulling krijgt door onderzoek welke door de opdrachtgever, de overheid in deze, wordt betaalt.
  Tja, en hoe werkt dat dan op de Kneuterdijk? Uitspraak; "de Afdeling is van oordeel dat verweerder in alle redelijkheid heeft kunnen.... bla bla, of; niet valt uit te sluiten dat..... bla bla.
  Het zal wel niet voor niets zijn dat de overheid een subsidieregeling in het leven heeft geroepen die strekt tot (gedeeltelijke) vergoeding van advocaatkosten voor milieuorganisaties.
  Maar kijk, als het om de fijnstofproblematiek gaat wat de overheid ook treft, dan is men heel creatief in het vinden van oplossingen.
  Er wordt geen weg minder aangelegd, integendeel. En tegenstanders/milieufanaten wordt de mond gesnoerd door te dreigen met intrekken subsidie.
  Dit alles is voor mij als boer inmiddels heel duidelijk, over duidelijkheid gesproken.
  Beste mr. Bruil prettige feestdagen toegewenst.

 • no-profile-image

  gert

  kijk maar de problematiek bij de gewasbeschermingsmiddelen,in principe worden ze bijna allemaal verboden en de boer moet maar zien met al die onkruiden en plantenziekten hoe hij verder kan boeren

 • no-profile-image

  adviseur

  Als het zo simpel is, dan is het geen probleem. De soep wordt niet zo heet ge eten als ze wordt op gediend. Maar je schrikt je wel een ongeluk van de plannen die er allemaal gemaakt worden. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Velen denken het zal niet zo,n vaart lopen. Maar als het werkelijkheid wordt, begin men hem te knijpen. Maar wat Bruil zegt dat er duidelijkheid is, is totaal niet waar. Er zijn veel zaken bij gekomen en door de tweedekamer weer gewijzigd en meer duidelijkheid gegeven, door wetswijziging. Het blijkt dat er nog al wat fouten in zitten, die worden ondekt en moeten weer herstelt worden. Hoeveel onzin en onwaarheden dat er in voorkomen. En deze komen weer bij de belangenbeharting te recht. Weet Bruil wel hoeveel zaken er bij Raad v State zijn geweest en vernietigd. Dit over duidelijk!!! Het lijkt wel en soap!

Of registreer je om te kunnen reageren.