Redactieblog

1 reactie

Maatwerk per bedrijf ligt goed

Mestdeskundige Brouwers van LTO Nederland pleit voor een mestderogatie die kan worden aangepast op bedrijfsniveau.

Het moet een flexibel systeem worden. Daarbij zouden bijvoorbeeld bedrijven die op minder gevoelige grond zitten met minder dan 70 procent grasland kunnen volstaan. Ook zou men hoger uit kunnen komen dan 250 kilo stikstof. Op zichzelf is daar natuurlijk wel wat voor te zeggen. Met regels is het nu eenmaal zo: hoe specifieker, hoe rechtvaardiger.

De voordelen zijn evident. Zo zien we pleidooien voor bedrijfsspecifieke excretie, gebruiksnormen per bedrijf, bouwkavels op maat. De tijd van 'iedereen moet gelijk worden behandeld' lijkt voorbij. We willen weer salderen om ontwikkelingen mogelijk te maken. Het maatwerk per bedrijf ligt op dit moment goed.

Er zijn, merkwaardig genoeg, ook wel wat andere bewegingen. Zo maken wij in het milieurecht juist een omslag van vergunningen naar algemene regels, via het Besluit landbouw en het Activiteitenbesluit. Dat is jammer want een vergunning is nu juist een instrument dat bij uitstek een individuele aanpak mogelijk maakt.

Ik zou er wel een voorstander van zijn om juist algemene regelingen te schrappen en de zaken individueel te regelen met de milieuvergunning, waaraan bijvoorbeeld ook doelvoorschriften kunnen worden gekoppeld. De derogatie kan gemakkelijk aan die vergunning worden vastgemaakt, evenals meer individuele mestnormen, stalemissies, enzovoorts.

Zo zou het dan mogelijk worden om een milieuvergunning te verstrekken aan een bedrijf, dat niet helemaal aan de stanknormen voldoet, maar dat extra investeert in landschappelijke inpassing of het mestgebruik op het land beperkt.

Er zijn ook wel nadelen aan zo’n systeem. De individuele verantwoordelijkheid wordt ook groter. En die verantwoordelijkheid moet je maar kunnen dragen. Daarom zullen veel boeren misschien toch gelukkiger zijn met een wat grover systeem, met algemene regels en forfaits waar mee te leven valt. Hier ligt geen gemakkelijke keuze. Het is jammer dat er vaak sprake is van opportunisme op dit punt, bij de overheid, maar ook bij de boeren.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Peter Brouwers

    Beste Willem,
    Ik ben die mestdeskundige van Lto in jouw column en tevens boer en voorzitter van de LTO werkgroep Mest en Mineralen.Ik zou je graag willen uitnodigen om eens verder te praten over jouw idee om een en ander te koppelen met de milieuvergunning.Het lijkt me de moeite waard.

    groeten Peter

Of registreer je om te kunnen reageren.