Redactieblog

Leasequotum maakt forse inhaalslag in februari

In de eerste helft van februari is dit jaar 42 procent meer melkquotum geleasd dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit gegevens van het Productschap Zuivel. De melkveehouderij heeft hiermee een duidelijke eindsprint gemaakt op lease-gebied voor het huidige melkseizoen. In januari lag de hoeveelheid quotum dat geleasd werd nog aanzienlijk achter ten opzichte van vorig jaar.

In de eerste helft van februari is 142,6 miljoen kilo verleasd, ten opzichte van 100.7 miljoen kilo in dezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld ligt de hoeveelheid quotum per leasecontract met 21.000 kilo boven de 18.000 kilo van vorig jaar. De achterstand in het verleasen van quotum ten opzichte van vorig jaar in januari die in januari zichtbaar was, is hiermee ruimschoots ingehaald. In totaal is tot en met 15 februari, het einde van het leaseseizoen, 249,2 miljoen kilo melk verleasd. In het seizoen 2006/2007 was dit nog 182,0 miljoen kilo.

In het totale quotumjaar 2007/ 2008 is 2 procent meer quotum zonder grond verhandeld dan in quotumjaar 2006/2007. Voor het lopende seizoen is 273,2 miljoen kilo verhandeld, ten opzichte van 266,7 miljoen kilo vorig seizoen. De gemiddelde hoeveelheid per transactie steeg van 30.000 kilo in 2006/2007 naar 34.000 kilo in 2007/2008. Vooral in de hoeveelheid verhandelde quotum met grond is aanzienlijk afgenomen. Tot en met 15 januari is in 2007/2008 4,96 miljoen kilo verhandeld, terwijl dit in het jaar ervoor 5,6 keer zoveel was: 27,67 miljoen kilo.

Of registreer je om te kunnen reageren.