Redactieblog

18 reacties

LTO wil derogatie per bedrijf

LTO Nederland wil voor de volgende termijn een mest-derogatie die aangepast kan worden op bedrijfsniveau.

Dat zegt mestdeskundige Peter Brouwers van LTO Nederland tijdens een bijeenkomst van DLV Plant in Wanroij.

De huidige derogatie voor graasdierbedrijven, waarin 250 kilo stikstof uit dierlijke mest mag worden gebruikt in plaats van de standaardnorm van 170 kilo, geldt tot en met 2009. De onderhandelingen in Brussel voor de periode vanaf 2010 lopen.

"We willen meer mogelijkheden binnen de derogatie. Het moet voor bedrijven die op minder gevoelige gronden zitten mogelijk zijn om bijvoorbeeld af te wijken van de verplichte 70 procent grasland. Of bedrijven moeten bijvoorbeeld een aangepaste derogatie kunnen krijgen waarmee ze naast graasdiermest ook bijvoorbeeld bewerkte varkensmest kunnen gebruiken", geeft Brouwers als voorbeeld.

Volgens Brouwers moet het in een flexibel systeem ook mogelijk zijn om een hogere derogatie te krijgen dan de huidige norm van 250 kilo stikstof. Welke vormen van derogatie er moeten komen kan Brouwers nog niet zeggen. "Daarover gaan we de komende maanden in overleg."

Ondanks de moeizame lobby die Nederland in Brussel moest doen, verwacht LTO kans te maken op een akkoord vanuit Brussel. "In België is derogatie verleend aan bedrijven die digestaat gebruiken. Doorgaans is zo'n toelating bruikbaar in andere lidstaten."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ton

  Beste Mir, een inhoudelijk (milieutechnisch) tegenargument ontbreekt. En inderdaad, het is precies zoals met je auto; in de woonkern mag je 30, in de bebouwde kom 50, op de provinciale weg 80 en op de autosnelweg 120. En krijgen we 4 baans wegen, dan zouden we zoals in Duitsland op de autobahn geen snelheidslimiet kennen.
  Al met al; om in autotermen te blijven; de snelheden en verkeersregels worden regelmatig aangepast aan de omstandigheden. Zo is het met heel veel dingen in onze samenleving; aanpassen van beleid door voortschrijdend inzicht en kennis. Waarom zou dit niet kunnen of mogen in de landbouw?

 • no-profile-image

  gemak

  gewoon iedere ha gras 250 kg N en de rest 170 kg N dan kan ieder zelf invullen wat voor hem intresant is en ook nog eens heel makkelijk te controleren. verder zouden bij de akkerbouw bepaalde gewasen ook best een hogere gift drijfmest kunnen gebruiken

 • no-profile-image

  Paul

  als de eisen voor een hogere derogatie maar niet te hoog worden, anders schiet je er nog niks mee op

 • no-profile-image

  graanteler

  Kan LTO ook naar de gebruiksnormen in de akkerbouw kijken. Ben bang dat de akkerbouw geslachtofferd word voor de veehouderij.

 • no-profile-image

  Theo Reintjes

  Dit is goede taal. Het is te gek voor woorden, dat je mest af moet voeren en kunstmest aan moet voeren om een redelijke opbrengst van je gewas te behalen. Maar praten over duurzaam, maar naar handellen, vergeet het maar. Uitgangspunt is het milieu. Als men geeft wat de plant ontrekt, wat is er mis mee ? Als je dit zoveel mogelijk met organische mest doet, met een kleine aan vulling met kunstmest voor het evenwicht, kan toch niet duurzamer. We hebben gelukkig in Nederland veel organischemest. Het is van onschatbare waarden als voeding voor de planten. Het kost weinig energie, alleen transport naar de landbouwgronden. Een grootgedeelte wordt al op de eigen grond die ligt rond de bedrijven, uitgereden. Als de kunstmest zo blijft stijgen is er veel mest te kort om al de akkers te kunnen bemesten. De veehouders zullen zich in de toekomst geen zorg meer hoeven maken over de mest. Dus hard werken om de regels aan te passen, zodat het gewas krijgt wat nodig is voor een goede opbrengst!!

 • no-profile-image

  ton

  De overheid moet gewoon doorpakken. Als de energieprijzen in dit tempo doorstijgen wordt kunstmest op termijn bijna onbetaalbaar omdat alleen al voor stikstof 50m3 aardgas per kilo nodig is.
  Wat is er mis met totale bemesting met organische mest? Milieubelasting? Nee hoor, als je de uitstoot van CO2 voor de produktie van kunstmeststoffen afzet tegen de "milieubelasting" van organische mest zou het me niet verbazen als kunstmest slechter uit de bus komt. En voor alle mondjes op deze aardbol te voeden (ook de vegetarische) zul je toch moeten oogsten. En dit kan niet zonder voldoende en betaalbare bemesting.

 • no-profile-image

  ton

  Zulk soort oplossingen leiden tot winst voor het milieu én de agrarische sector. Zo kan het dus ook.

 • no-profile-image

  A. Jansen

  Het gevoerde beleid van de afgelopen jaren wordt enigzins achterhaald. Het zou een reele optie zijn als LTO ging inzetten op VERRUIMING VAN MESTNORMEN. Daarvoor zijn goede argumenten te wete: 1. er is een gebrek aan fosfaat wereldwijd, meststoffen worden schaars. 2. het maken van kunstmest is een energieverslindend proces wat veel co2-uitstoot veroorzaakt. 3. Er is minder mestverwerking nodig dus minder co2 uitstoot 4. Wereldwijde voedselkrapte maakt dat het voor landen cruciaal wordt of zij hun eigen voedsel kunnen blijven produceren. Strategisch gezien betekent dit dat Europa hierin hun positie moeten verankeren. En dat kan o.a. door de mestnormen te verruimen.
  Wat zouden we in deze mogen verwachten van LTO???? Ik ben benieuwd!

 • no-profile-image

  mir

  Laat me 1 ding duidelijk stellen: ik vind de derogatie goed! Maar wees ook een tevreden met wat je nu als sector voor elkaar hebt gebokst. De huidge regels zijn met veel investering in tijd en arbeid redelijk te handhaven. Het voorstel van LTO zorgt voor dermate veel verscheidenheid dat we weer vervallen in niet-handhaafbare regels. En dit schaadt juist de gehele sector, omdat dan iedereen daarvoor zal worden gestraft.
  Net als bij burgers en buitenlui is het meer nooit vol (groter huis, nieuwere auto, meedoen metd e buren), en dat loopt op dit moment ook bij velen spaak. Laat dit niet gebeuren in de sector die blij moet zijn dat ze haar huidige derogatie zal kunnen behouden. Vragen om meer, is minder krijgen!!

 • no-profile-image

  Student

  @Mir, dat regels moeten gelden voor een collectief prima, boeren, burgers en buitenlui gelijk trekken ook prima
  Wat was dat ook alweer voorn gezeur met oormerken, ophokken, vaccineren etc.....oja die mensen die zeuren viellen onder de catagorie burgers en buitenlui.

  Vind het prima derg argumenten in tenemen Mir, maar het moet natuurlijk wel 2 kanten op werken.

  Verder een goed initiatief van LTO en hoop dat ze met een werkbaar resultaat kunnen komen

 • no-profile-image

  Marcel

  Als je bufferstroken langs watervoerende sloten aanlegd van 4 meter dan mag je de mest die je hier niet op mag rijden op de rest van de percelen rijden. Hierdoor is het al duidelijk dat je meer als 250 N op grasland uit moet mogen rijden want dat gebeurd nu dus ook al. Met toestemming van alle natuurorganisaties!
  Dat de normen niet kloppen kun je ook zien bij de mensen die met de BEX meedoen want die hoeven veel minder mest af te voeren dan wanneer ze niet met de BEX meedoen! Dus de normen zullen aangepast moeten worden.

 • no-profile-image

  Aalt van de kamp

  We moeten af van het in detail voorschrijven van de hoeveelheid drijfmest en kunstmest. het uitgangspunt moet zijn de uitspoeling naar het grondwater en daar de normen voor. En hoe de individuele agrarier dat bereikt moet hij zelf invullen en daar verantwoording voor nemen. En de onderzoekscentra moeten de boer daar behulpzaam bij zijn. afhankelijk van grondsoort handreikingen opstellen om die norm te halen en niet de details voorschrijven zoals dat nu gebeurt.

 • no-profile-image

  Josje

  Het lijkt mij beter dat LTO zich eerst eens gaat inzetten voor gelijke excretie van het vee. Het Nederlandse vee produceerd op papier veel meer N en P2O5 dan bv. de Duitse koeien. Toch te zot voor woorden dat dit in Nederland geaccepteerd wordt.

 • no-profile-image

  a.Jansen

  Het gevoerde beleid van de afgelopen jaren wordt enigzins achterhaald. Het is te zot voor woorden dat akkerbouwend en melkveehoudend Nederland hun dure grond niet fatsoenlijk mag benutten. Welk bedrijf moet in Nederland zomaar kosteloos 30 % van zijn productiecapaciteit stil laten liggen? Gaat Schiphol ook een startbaan uit gebruik nemen?Het wordt hoog tijd dat LTO gaat inzetten op VERRUIMING VAN MESTNORMEN!!!. Daarvoor zijn goede argumenten te wete: 1. er is een gebrek aan fosfaat wereldwijd, meststoffen worden schaars. 2. het maken van kunstmest is een energieverslindend proces wat veel co2-uitstoot veroorzaakt. 3. Er is minder mestverwerking nodig dus minder co2 uitstoot 4. Wereldwijde voedselkrapte maakt dat het voor landen cruciaal wordt of zij hun eigen voedsel kunnen blijven produceren. Strategisch gezien betekent dit dat Europa hierin haar positie moet verankeren. En dat kan o.a. door de mestnormen te verruimen. Wat zouden we in deze mogen verwachten van LTO???? Ik ben benieuwd! PS. Zouden ze dit forum wel lezen?

 • no-profile-image

  Martin

  Kijk dat zijn nog eens nuttige berichten voor de agrarische sector.

 • no-profile-image

  Mir

  En omdat ik een snelle auto bezit met een uitmuntende wegligging mag ik 160 km/uur i.pv. 120. En omdat ik mijn afval beter scheid dan mijn buren, mag ik minder afvalstoffenheffing betalen. Jaja, zo lust ik er nog wel een paar. Regels zijn regels en gelden voor een collectief. Dat moet ook blijven gelden voor alle burgers, boeren en buitenlui!!

 • no-profile-image

  nn

  Mooi hoor de rek opzoeken voor hun die de rek nodig hebben. Ben benieuwd wie hier de rekening van moet betalen de akkerbouw wellicht?

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Ja Gemak, jij hebt een heldere kijk op zaken! Iedere hectare grasland (ook die met hoogstambomen) 250 kg N uit DM en iedere heactare van de rest 170 KG N uit DM, dat is eenvoudig en eerlijk. Want waarom is dat grasland van iemand met 70% anders dan het grasland van iemand met 68%, 69 kan ik me nog voorstellen, dan voel je je genaait.
  Maar dit zal wel te eenvoudig te controleren zijn en dan moeten er waarschijnlijk ambtenaren uit in Deventer en bij de AID en dat willen zij waarschijnlijk niet. Dus de oplossing zal wel moeilijker worden. En als bovendien de productienormen wat naar beneden bijgesteld zouden worden, dan hoeven we geen regeltjes extra voor op enkele percelen enkele kilo's meer gedurende enkele perioden in het jaar!!!

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.