276 x bekeken

Kamer verwerpt lokatieplan VWA

De Tweede Kamer gaat niet akkoord met het locatieplan voor de fusie van Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Algemene Inspectiedienst (AID).

Bijna unaniem verwees het parlement landbouwminister Gerda Verburg terug naar de tekentafel. De fusie van de drie inspectiediensten moet in 2011 zijn afgerond. Verburg wil dat er dan een hoofdkantoor in Utrecht staat en vier regio-afdelingen op verschillende lokaties in het land. De Kamer heeft echter grote moeite met de keuzes van de minister en de vaart die zij achter het proces zet.

"Ik had mij voorgenomen mij niet met de lokatiekeuze bezig te houden", zei PvdA’er Harm Evert Waalkens vandaag tijdens een debat. "Maar de minister heeft mij hiertoe uitgedaagd." Op D66 na schaarden alle andere fracties in de Tweede Kamer zich achter deze kritiek. Zij vinden dat Verburg met een nieuw en beter onderbouwd plan moet komen. Zij zegde toe dit begin volgend jaar te doen.

Aanleiding voor de kritiek zijn twee eerder door het parlement aangenomen moties. Een daarvan riep Verburg op het kantoor van de AID in Kerkrade te behouden en de andere vroeg om stevige regionale vestigingen, waaronder een in het noorden en een in het zuidoosten van het land.

Voor die laatste regio kiest Verburg niet voor Kerkrade, maar voor Eindhoven. De Kamer vreest dat er hierdoor veel werkgelegenheid voor het toch al economische achterblijvende Limburg zal verdwijnen. Voor de noordelijke vestiging is de keuze gevallen op Zwolle, terwijl de meeste partijen uitgingen van Drachten of Leeuwarden.

Of registreer je om te kunnen reageren.