Redactieblog

161 x bekeken

Domeinen regeert met harde hand

Vroeger was Domeinen de ideale verpachter. Je was zeker, de pacht was redelijk en vergroting van het bedrijf was mogelijk met behulp van de Domeinen.

Dat is nu anders. De grond is er niet meer voor de boer, maar strategisch grondbezit, bestemd voor maatschappelijke doeleinden. Boeren in Nederland, die voor het publieke belang moeten wijken, komen als eerste in aanmerking voor grond van Domeinen.

Weg dus de mogelijkheid voor de bestaande pachters om het bedrijf te vergroten met de Domeingrond van de buren. Dat is een ernstige verslechtering voor de pachters.

Dan is er nog de regeling dat pachters van 65 jaar en ouder weinig of geen grond mogen onderverpachten. Dat is tegen de nieuwe trend in dat ouderen langer aan het werk moeten blijven. Waarom boeren op pachtgrond van 65 dan niet?

Wat is er mooier dan langzaam afbouwen. Mooi blijven wonen op je bedrijf. Zelf nog enkele hectaren (laten) bewerken en de rest onderverpachten. Ideaal toch? De pachter tevreden, degene die de grond tijdelijk van de pachter gebruikt tevreden en Domeinen lijdt geen enkele schade. Bovendien kan het de voorbode zijn van schaalvergroting van de onderpachter.

Het verweer van Domeinen zal natuurlijk zijn dat ze dan te weinig grond hebben voor compensatie. Onzin. Als de maatschappij de grond van de boeren nodig heeft moet ze daar een passende prijs voor betalen. Zodanig, dat de boer in de omgeving die hij wenst, weer opnieuw kan beginnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.