Redactieblog

1 reactie

Boer met risicovolle financiële positie verzekert eerder

Agrarische ondernemers met een meer risicovolle financiële positie, bijvoorbeeld door een lagere solvabiliteit of een lager eigen vermogen, zijn eerder geneigd verzekeringen af te sluiten dan ondernemers met een minder risicovolle financiële positie.

Dat blijkt uit promotie-onderzoek van Victor Ogurtsov aan de Wageningen Universiteit. Uit het onderzoek onder akkerbouwers en melkveehouders blijkt dat de inschatting van risico en de angst voor een catastrofe onder ondernemers heel verschillend is. Ondernemers die het risico hoog inschatten of die een potentieel gevaar risicovolle beleven sluiten eerder een verzekering af.

In het onderzoek is gekeken naar schadeverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, rechtsbijstandsverzekeringen en verzekeringen tegen bijvoorbeeld weerschade, dierziekten of plantenziekten.

Het ervaren voordeel van een verzekering is geringer als het besluit wordt genomen op basis van het totale eigen vermogen, dan wanneer alleen rekening wordt gehouden met het verwachte inkomen.

In het onderzoek is ook een poging gedaan om het risico van catastrofes in te schatten. Dit blijkt echter in de landbouw niet eenvoudig. Via modellen is het mogelijk het risco te kwalificeren, maar door gebrek aan aantal waarnemingen van rampen kan bij een modelmatige inschatting het risco te hoog worden ingeschat.

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    agrarisch bedrijf zit vol met risico,s !

Of registreer je om te kunnen reageren.