Redactieblog

Berekening bedrijfsspecifieke mestproductie aangepast

De berekening van de bedrijfsspecifieke excretie voor melkvee wordt per 1 januari aangepast.

Om de mestproductie voor een specifiek melkveebedrijf te berekenen is de rekenwijze voor de voeropname aangepast. De berekening van het ‘VEM-gat’bestaat nu uit de VEM-opname uit vers gras, graskuil en maiskuil. Ook zijn er nieuwe richtlijnen voor bemonstering en analyseren van kuilen. De nieuwe handreiking is verkrijgbaar via het ministerie van landbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.