14 reacties

Verburg wil niet nog meer onteigenen voor natuur

Landbouwminister Gerda Verburg houdt vast aan de doelstelling om niet meer dan 10 procent van de grond voor natuur te onteigenen.

Eerder dit jaar adviseerde de Raad Landelijk Gebied (RLG) dit percentage los te laten, omdat onteigening vaak meer voordelen oplevert voor grondeigenaren dan vrijwillige verwerving.

Ook vanuit andere organisaties neemt de druk om vaker te onteigenen toe. Dit komt omdat uit onderzoek blijkt dat de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moeizaam verloopt en de doelstelling niet gehaald dreigen te worden. Verburg ontkent dit. Volgens haar 'verloopt het aankopen van grond voor de EHS en voor recreatiegroen volgens planning'.

Eerder deze maand zei een topambtenaar van het ministerie van landbouw het vreemd te vinden dat er wel volop onteigend wordt voor infrastructuur en bebouwing, maar niet voor natuur. Verburg wijst er echter op dat het niet altijd nodig is gronden aan te kopen om natuurdoelen te realiseren. Ook agrarisch natuurbeheer kan daarin een belangrijke rol spelen, aldus de minister.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  de DLG taxateurs staan te trappelen van ongeduld en zijn door het ministerie al geinstrueerd om voor natuur niet zo,n dikke prijs te geven,het brengt economisch gezien toch weinig op.Het ministerie heeft zelf taxateurs en heeft hiermede invloed op de prijsvorming.Handig of niet?

 • no-profile-image

  henk

  Hoe decadent is Nederland dat het goede landbouwgrond laat verknoeien tot nepnatuur .

 • no-profile-image

  E. van de berg

  Opvallend is dat bij al die natuurplannen aan één aspect nauwelijks aandacht wordt besteed. Dit Utopia moet in de plaats komen van een reeds lang bestaande natuur.
  Prachtige landschappen moeten worden gesloopt om plaats te maken voor de hobby van een kleine groep tekentafelbiologen en ecologen, die grote invloed hebben op het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  De omwonenden, die niet meer vragen dan in hun omringende natuur te mogen wandelen en fietsen om te genieten van de overweldigende natuur, protesteren tegen de onbegrijpelijke kaalslag en verwoesting.

 • no-profile-image

  Graats

  Dacht het wel hoor. Reken er maar op dat het laatste woord nog niet is gesproken betreffende de tijdelijke Natuurbeschermingswet vergunningen. M.i. is dit een tijdelijk pressiemiddel totdat een (hoogste?) rechter hier anders over oordeelt.

 • no-profile-image

  M. vd Zanden

  Het wordt langzaamaan duidelijk, dat de EHS niet bedoeld is om natuur te maken, maar om goedkoop als Rijk aan grond te komen, om er vervolgens zo snel mogelijk andere dingen mee te gaan doen. Zo stond in het Eindhovens Dagblad van 7 nov het volgende: Het provinciebestuur (GS) wil af van het strakke beschermingsbeleid voor verspreide natuur- en landschapswaarden in 120.000 hectare agrarisch gebied. In onder meer leefgebieden voor vogels, dassen en kwetsbare soorten en in bebouwingsvrije landschappen moet meer ruimte komen voor economische ontwikkeling, waaronder niet-agrarische bebouwing, mits dat leidt tot verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Zachtjes aan bekruipt me het akelige gevoel dat we steeds meer in de tang komen van linkse politici en hun belangengroepjes. HET WORDT TIJD DAT DE EHS WORDT HERZIEN, OMDAT DIT BELEID IS VAN 20 JAAR TERUG. INMIDDELS IS ER WERELDWIJD VEEL MEER VRAAG NAAR VOEDSEL, ER IS EEN KRAPTE OP DE GRONDMARKT EN EEN ECONOMISCHE RECESSIE. DAT LIJKT ONS GEEN TIJD OM GEZONDE BEDRIJVEN KAPOT TE MAKEN, TERWIJL AAN DE ANDERE KANT BEDRIJVEN JUIST MET MILJARDENSTEUN OVEREIND GEHOUDEN MOETEN WORDEN!!!
  Maar de linkse partijen zullen dit tegen houden en volgens mij is LTO inmiddels gewoon een politieke partij geworden ipv een belangenbehartiger. Want ook zij zetten zich niet in om dit gedateerde beleid te evalueren. En wat kunnen we nog verwachten van het CDA.......aan u het woord!

 • no-profile-image

  Ome

  Het zou een grote schande zijn om te gaan onteigenen. Bij het vaststellen van de begrenzing van de EHS is aan alle betrokkenen belooft dat de realisatie van de EHS op vrijwillige basis zou geschieden. Door daar halverwege het project eenzijdig door de overheid op terug te komen, zou een steek in rug zijn en komt de overheid niet meer als betrouwbaar over.
  Gelukkig houdt Gerda voet bij stuk en hier kunnen we zaken mee doen.
  Hoe nu verder met die EHS? Op dit moment is het beleid van verwerven: De boer kan vrijwillig zijn grond aanbieden, deze wordt getaxeerd en de boer ontvangt exact de agrarische waarde. In de gebouwen ed. heeft de overheid geen interesse. De boer blijft met de gebouwen zitten en kan niet op een andere locatie starten. Door het toestaan van meer mogelijkheden op de locatie van de bestaande gebouwen (recreatie, nieuwe bestemmingen, rood voor groen, landgoed) zullen boeren bereid zijn mee te doen. Tot op heden ontbreekt het echter aan lef en mogelijkheden bij de provincies en gemeenten om hieraan mee te werken, waardoor er niets van de grond komt.

 • no-profile-image

  G. Damen

  Tja waarom zou je voor natuur onteigenen, als je via de verleningtijdelijke Natuurbeschermingswetvergunningen bedrijven niet schadeloos hoeft te stellen, zoals in Brabant nieuw beleid is geworden. Bedrijven worden dan wel verplicht om te verkopen. Het is een grote schande hoe mensen in de EHS tientallen jaren in onzekerheid worden gelaten. Als natuur dan zogenaamd zo'n hoge prioriteit heeft, moet er ook wat tegenover staan. En anders moet de natuurbestemming er ook gewoon af!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Graats

  Een man een man, een woord een woord.
  Bij het vaststellen van de begrenzing van de EHS is idd aan alle betrokkenen belooft dat de realisatie van de EHS op vrijwillige basis zou geschieden. Indien de overheid hier nu vanaf stapt, is zij opstandig. Deze overheid mag daarop niet meer van haar onderdanen verwachten dat deze haar nog langer zullen gehoorzamen.

 • no-profile-image

  koetje

  hee hertog,natuur is toch natuur en hoeft toch niet beheerd te worden?

 • no-profile-image

  HERTOG JAN

  Idd Jeroen. Maar dat is de helft. Mijn partner krijgt er ook 1400, wij redden het dus wel. Geen probleem. Dus boerkes.........................ook doen!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zo is dat. Met Europees subsidiegeld grond kopen. Dan met Europees subsidiegeld inrichten. En vervolgens mooie landgoederen in het groen ervan maken voor rijke pariculieren, en de overheden verdienen bakken met geld om op andere plekken nog meer infra en bebouwing aan te leggen.
  Hiermee kom je in een cirkel terecht waarbij die linkse rakkers kunnen blijven bestelen en de boeren verdreven krijgen.
  Hier moet een halt aan geroepen worden

 • no-profile-image

  O.Verheid

  Ik denk dat de vorige schrijver het niet helemaal goed heeft begrepen: de minister wil boeren in de EHS/Natura 2000 gebieden nog langer in onzekerheid laten. En omdat het natuurbeheer en de aankoop van grond niet meer te betalen is, mogen we voor een schijntje die natuur zelf gaan beheren. Natuurbeschermingswet vergunningen krijgen boeren op deze bedrijven al helemaal niet meer. Dus ze zijn ten dode opgeschreven, maar betálen wil de overheid niet. Overheid en LTO: OF JE KOOPT AAN OF JE PAST DE BEGRENZING AAN ( HAALT BEDRIJVEN UIT DE EHS). DE EHS IS INMIDDELS OOK BEHOORLIJK ACHTERHAALD EN VEROUDERD BELEID WAAR GEEN DRAAGVLAK VOOR IS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  HERTOG JAN

  Ik heb het al zo vaak gezegd: hoe meer grond naar de natuur gaat, hoe beter dit is voor ons land. Wij moeten ons focussen op technologie, wetenschap etc..... maar niet op een paar boerkes die in stand worden gehouden met dure subsidiegelden. Uitkopen dus die lui en er natuurbeheerders van maken voor € 1400,- per maand.

 • no-profile-image

  kwekje@hotmail.com

  krijg je zoveel geld nog Hertogje

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.