20 reacties

Verburg voert motie transgene soja niet uit

Landbouwminister Gerda Verburg stemt volgende week toch in met de toelating van een nieuwe transgene sojasoort op de Europese markt.

Zij ziet geen reden te twijfelen aan het positieve advies van voedselveiligheidsorganisatie Efsa hierover, zo meldde zij vandaag na afloop van de ministerraad. Donderdag riep, onder aanvoering van de SP, een krappe meerderheid van het parlement haar op bij de landbouwraad tegen de toelating van MON 89788 te stemmen. Ook coalitiepartners PvdA en Christenunie keerden zich hiertegen.

Normaal gesproken stemt Nederland juist voor als de voedselveiligheidsorganisatie Efsa, zoals in dit geval, groen licht geeft. De PvdA is teleurgesteld in de opstelling van Verburg. Volgens Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens kampt de Efsa met grote problemen, waardoor de deugdelijkheid van het advies niet boven alle twijfel is verheven. Hij benadrukt geen tegenstander van transgene gewassen te zijn, maar vindt wel dat de toelating per geval moet worden bekeken.

Belangenorganisaties in de landbouw begrijpen niets van de opstelling van de Tweede Kamer. "De rest van de wereld heeft al lang een beslissing genomen en wij voeren hier nog een achterhoedegevecht", zegt voorzitter Wyno Zwanenburg van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). "Dat kan catastrofale gevolgen hebben voor onze veehouderijsectoren."

Ook LTO is verbaasd over de motie. Melkveevoorman Siem-Jan Schenk: "Er gelden internationale afspraken en de Kamer fietst daar nu gewoon doorheen. Wij proberen de discussie over transgene gewassen lokaal te voeren, maar zo werkt het niet. Ik pleit niet voor de grootschalige import, maar ben wel voor een gelijk speelveld."

Milieudefensie is juist blij met de aanvaarding van de motie. Een positief advies van de Efsa is volgens campagneleider landbouw Wouter van Eck een te smalle basis om deze sojasoort toe te laten. "De teelt is afhankelijk van het gebruik van bestrijdingsmiddelen", zegt hij. "Dit brengt grote gezondheidsproblemen met zich mee voor de lokale bevolking."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  arend

  weet je zeker dat het niet patrick dongen moet zijn?

 • no-profile-image

  Patrick

  @ Gert, als het enigste geld is waar je aan denkt dat ik teveel voor een banaan zou hebben betaald bij een onderwerp als deze, dan is dat je eigen keuze.
  Een menselijk lichaam begint bij 23 chromosomen van ieders vader en 23 van ieders moeder. De genen en DNA hebben de codes om te bouwen, je kleur van je ogen, je lengte, je haar etc alles.
  De codes worden steeds gecopieert voor de aanmaak van nieuwe cellen.
  Dat is nogal een proces op gen, dna en celniveau wat een mens de kans geeft om te leven en zich te ontwikkelen.
  De Monsanto kliek, bedrijfen, families en vrienden, weet dit exact. Het zijn simpele manipulaties om je hormoon spiegel te doen veranderen, bepaalde gebieden van iemands hersenen beinvloeden of uitschakelen. Alles is mogelijk, als je de codes kunt veranderen want zo begint het ook met de conceptie van IEDER mens.
  Zij ontnemen op termijn de kans van het recht op een vrij leven.
  Dit onderwerp is van een heel andere orde Gert, als amoniak uitstoot of verdoofd castreeren.
  Dit zal alle toekomstige generaties beinvloeden van alle mensen, als we dit nu ook openstellen in Europa.
  Wiki link = http://nl.wikipedia.org/wiki/Dna
  Laat mij nog maar een dagje janken, en ik sluit af met muziek, http://nl.youtube.com/watch?v=SFpdJ0q1hj4

 • no-profile-image

  Patrick

  Ik was net een banaan aan het eten, en dat was toepasselijk. Het is een bananenrepubliek, een democratie had ik het geloof toch al in verloren. Eigenbelang, corruptie en een doodlopende toekomst visie, prettige kerstdagen leiders van ons land, en organistaies die een brede secor zouden moeten dienen, prettige kerstdagen voor het koesteren van het leven wat geleefd heeft in oudere generaties and ancient times, bedant ook voor alle lobiesten en marionetten, die een torkomst ondersteunen die mij tranen in de ogen geven.
  Juist deze mensen zouden de leiderschap moeten tonen tegen een `Monsanto`visie en wereld, success met het vertellen aan de geboren baby`s die geen stem hadden, success met het vertellen aan alle kinderen die vrij en blij kunnen spelen, en hopen dat er voor hen gezorgd wordt in visie.
  Minister Verburg bedankt voor Uw inzet en schijnheiligheid, een quote uit ander draadje, van**Voorzitter Wyno Zwanenburg van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) spreekt over een 'gebrek aan kennis van de Kamerleden'., enorm bedankt Wyno, ***En,Melkveevoorman Siem-Jan Schenk: "Er gelden internationale afspraken en de Kamer fietst daar nu gewoon doorheen. Wij proberen de discussie over transgene gewassen lokaal te voeren, maar zo werkt het niet. Ik pleit niet voor de grootschalige import van GGO's (genetisch gemodificeerde gewassen, red.), maar ben wel voor een gelijk speelveld, enorm bedankt Siem-Jan Schenk****
  Bedankt allen voor de schijnheiligheid en vooral ontzettend korte termijn visie, en geloof me, dit is mijn persoonlijke mening, maar het doet mij zeer dat er gekozen wordt voor angst, druk, manipulatie en een doodlopende weg. Denk je echt dat als het eenmaal toegelaten is en de deur open is er nog een weg terug is.........
  De illusie dat deze leiders en belangenbehartigers hebben en hadden is het woord leiderschap voor de lange termijn niet waardig.

 • no-profile-image

  Bioboer

  Wat moet ik nog als lid bij de LTO als onze voorman gewoon tegen zijn eigen sector biologisch boeren schopt.Immers wij produceren zonder gen-tech.Moet ik dit nog eens herhalen we moeten zonder gen-tech melk produceren.Doe je dit wel dan mag geen Bio-melk verkopen.De melk prijs zakt erg snel voor onze biomelk omdat deze aan de gangbaar geproduceerde gekoppeld vast zit.Alleen ons unieke bio- voer zakt niet in prijs.Geen boeren schakelen meer om.Bioboeren moeten zich gewoon apart organiseren.Gewoon eens praten met grote broer LTO of een zuivelreus..Maar de belangenbehartiging zit helemaal fout blijkt nu wel.Het had de LTO gesiert om te pleiten voor een onderzoek of er een verband is tussen koemelk allergie bij kinderen en gen-tech mais/soya.Want als de film ""the future of food""download dan is dit er wel als mensen gen-mais eten.Waarom ""moet"" foute mais in veevoer.Mooi dat de consument een keuze heeft als ze net als Veco zuivel het wel op de verpakking te lezen is.Blijkbaar hebben burgers een probleem door dat enkele politieke mensen ook nog van de Christen Unie voor de korte termijn kiezen.En blijkbaar geen ruggegraad hebben.

 • no-profile-image

  joop

  hoe zit dat nu, wordt de kamer naar huisgestuurd nu hum mening er niet toe doet?

 • no-profile-image

  koetje

  Wie had dit ooit gedacht,gratis een bijbelstudiecursus bij boerderij.nl.

 • no-profile-image

  Albert

  Met name in zijn daden geeft Monsanto niet de indruk zijn naaste gelijk te beminnen als zichzelf. In woorden waarschijnlijk wel. Hun prachtige beleidsstatements spreken waarschijnlijk van verantwoord ondernemen, respekt voor de natuur etc, maar bij bedrijven in het algemeen en Amerikaanse bedrijven in het bijzonder gaat het alleen om winst en nog eens winst ten koste van alles. Deze bedrijven zijn nietsontziend en gaan desnoods over lijken om hun winst veilig te stellen.

 • no-profile-image

  D. van Asten

  Het is te hopen dat de minister sneuvelt op de 2e keer dat ze een motie niet uitvoert. Bij de uitvoering van Natura 2000 legt ze ook gewoon moties langs haar neer.Maar erger nog is hoe het ministerie zonder fatsoen dicteert censureert en indoctrineert Mensen die moeten onderhandelelen bij de opstelling van de beheerplannen krijgen een zwijgverbod opgelegd als men begint over dat NL soorten en habitats heeft toegvoegd en daarmee Natura 2000 eigenhandig verzwaard heeft. Dat is al gebeurd in de Wieden/ Weerribben, omdat de VVD dit aan de orde stelde. Ook in de Peel gebeuren soortgelijke dingen, omdat de NMV naast de soorten die NL zomaar even heeft toegevoegd ook aan de kaak stelt dat 'bestaand gebruik' niet gemeld is in Brussel. Bestaand gebruik had helemaal geen probleem hoeven zijn als NL dit net als de andere lidstaten gewoon gemeld had. Het standpunt dat 'bestaand gebruik' als vergunningsvrij beschreven moet worden in de beheerplannen is de enigste juiste oplossing om alsnog de schade voor ondernemers te beperken. Maar helaas hoeven we van het CDA niet veel te verwachten, want die willen hun eigen minister koste wat het kost in het zadel houden.De VVD is de enige die hier fors op inzet, jammer CDA. Want in Brabant krijgen bedrijven met piekbelastingen (dicht bij Natura 2000 gebieden) gewoon géén NBwet verg. meer, zo is gisteren in Z-O Brabant gebleken. Of, en dat is nog gevaarlijker ze krijgen voor 5 jaar een vergunning en daarna niet meer. Voordeel (?!)dan is dat veehouders NIET MEER SCHADELOOS GESTELD HOEVEN WORDEN. WANT DAN WAS JE OP DE HOOGTE , ALDUS DE PROVINCIE.......TJA ALS DE OVERHEID HET ZO GAAT DOEN IS HET GAUW GEBEURD MET DE SECTOR........dUS ZLTO/LLTB en CDA WAAR ZIJN JULLIE NOU????????????? Je kunt later in ieder geval niet meer zeggen: dat wisten we niet.
  Overigens denken veel bedrijven nu op veilige afstand te zitten, maar omdat de nieuwe natuur meebegrenst wordt, zijn zij meteen na het verdwijnen van hun collega's aan de beurt.

 • no-profile-image

  wil braakman

  In Gujarat in India is met onderzoek wetenschappelijk gebleken dat bij veel boeren die jaren intensief met landbouwchemie zijn omgegaan - en dat gaat daar slordiger dan hier - het DNA van hen is veranderd. de BBC heeft hierover een rapportage uitgezonden.
  GMO voedsel zal op termijn bij consumptie onze genen veranderen. Wij denken dat het veranderen van planten ver van ons af ligt, maar dat is niet zo. De grootste groep leven zijn de micro-organismen in de grond en ons maag/darm stelsel. Via die weg zijn met chemie al veel negatieve veranderingen zich aan het voltrekken.
  Een groot bewijs ligt in de kleur en smaak van goed voedsel. Laten wij zuivere waarnemers zijn en kiezen voor het beste.
  Dan is machtzucht en onbezonnenheid van enkele grote bedrijven te weerstaan.

 • no-profile-image

  Patrick

  @ Joep, ik dank u voor u zorgen maar kan verzekeren dat ik geen bijbelboekje heb. En ik laat hem met respect met rust, hij zij vooral, wat ik kan kunnen jullie ook, and je kingdom is inside en zo ook alle antwoorden. Ik snap dat gedoe ook niet als ik hem aan het kruis zie hangen bij mensen of instituten, wie hangt zijn grootste voorbeeld en inspiratie nu in de meest onmogelijk posities aan een kruis als herinnering, dan moet er toch iets mis zijn met een geloofsysteem, en dat is nu net het punt, mensen volgen en ja knikken en pasiviteit.
  En alles uitleggen zoals het men in pure egosisme uitkomt in naam van iemand anders,
  Geloof me ik ben woest, nog steeds,
  De CDA is in staat om de wereld te vernietigen uit geloofs systeem oogpunt.
  Ik heb respect voor ieder mens maar een geloofs systeem niet, er zijn er al honderden van die hun waarheid claimen, dus een beetje twijfelachtihg is het wel.Het eigenbelang bij genetechnologie is zo groot en het gevaar voor gezondheid zo groot, dat het een regelrechte aanval is op alles wat leeft, geleefd heeft en alles wat zal leven.
  De mensen die werken met gentechnologie zijn mijn naasten niet, ik zal je goede voorvbeeld volgen, waarom vereandern zij niet en worden mijn naasten en stoppen ze met gen technologie, kan je zien hoe dubbelzinnig je geloofssysteem is.
  Wat jii of een ander geloofd is afhankelijk waar je geboren bent, je geleerd hebt op school en wat je ouders je vertelt hebben. dat is je geloofssyteem geworden van oordelen en veroordelen het moge duidleijk zijn als je in azie had geboren je heel anders gedacht had, en zo ook in Siberie.

 • no-profile-image

  Patrick

  Het ergste is Nederland gaat dus bewust voedsel produceren met een enorm lange termijn risco voor de gezondheid.
  We gaan onze eigen kinderen voedsel geven met enorme risico`s, onze eigen baby`s, onze eigen babys zonder een stem. Generaties op generaties, is dat nu niet enorm zielig in de history van de mensheid. Deze generatie met huidige leiders kiezen daar voor, wat een loyaliteit voor het leven.
  En het allerergste is het zo hypocriet zijn van de partijen die gebasserd zijn op christelijke levens overtuiging. Zelfs dat snappen jullie niet als ja knikkers.
  Kerstmis betekend een christ in mass, in de body dus, volledig belichaamt. Met volwaardig voedsel aan life energy. Ga mij het maar niet uitleggen want het is een van mijn beste vrienden. Vraag het je pastoors, voorgangers, en ouderlingen maar wat er in de bijbel staat over de eerste 30 jaar van zijn leven. Jullie dagelijkse levens en dit besluit voor genetisch gemanipuleerd voedsel zou hem woest maken en jullie allemaal van tafel vegen, voor het disrespect van je kinderen, toekomstige generaties, de generaties voor jullie die natuur, water en voedsle respecteerden, en het Nu.
  Walgelijk, walgelijk, walgelijk.

 • no-profile-image

  gert

  praagse lente,patrick, fyffes of delmonte banaan,ze zitten samen in een kartel,je hebt al jaren teveel betaald voor je banaan

 • no-profile-image

  Joep Hermans

  Prima Gerda,

  Eindelijk een minister met ballen!!

  En eindelijk worden de veevoerderbranche en de dierhouderij nu eens niet achtergesteld tegenover die van de mlieubelangen industrie!!

 • no-profile-image

  joop

  ik wist helemaal niet dat een minister het oordeel van de kamermeerderheid zomaar naast zich neer kan leggen. Dan kan de kamer wel naar huis toe.

 • no-profile-image

  wi

  wikipedia is onbetrouwbaar !

 • no-profile-image

  Harm

  Heerlijk, Gerda wordt langzaam een wijf met ballen!!! Blijkt eens te meer dat een krappe linkse meerderheid lak heeft aan beleid, maar enkel uit is op het verdwijnen van de agrosector. Gelukkig begint Verburg een minister voor de landbouw te worden. Nu die feeks van Cramer (jawel die terreur sympatisant) nog even de kuif scheren, kan die ook gaat vogelaren.

 • no-profile-image

  Joep Hermans

  Zeg Patrick uit Praag, hou nou toch onze lieve heer erbuiten. Hij wordt toch al overal met de haren bijgesleept om iemands argumenten kracht bij tezetten. Te pas en te onpas. Over gen tech zegt ie daarbij niks in je bijbelboekje, want dat was in die tijd nog geen item. Wat hij wel gezegd heeft is dat als je het niet met iemand eens bent dat je hem niet mag verketteren, maar je moet je tegenpartij indien nodig je andere wang toekeren. Hij heeft ook gezegd, bemin u naaste gelijk u zelf. En je naasten zijn ook de mensen die wel werken met gen technologie. ( Het overgrote deel van de wereld) Dus niet schelden en niet het woord walgelijk gebruiken, en terugkeren naar een zakelijke discussie.

 • no-profile-image

  gurbe

  Waarom is er nog een 2e kamer? Verburg doet toch lekker haar eigen ding net zoals alle andere ministers. dit is geen democratie meer...

 • no-profile-image

  goed zo

  Goed bericht, hou je rug recht Gerda en bezwijk niet onder de druk van mensen die denken dat we hier in NL op een eilandje leven, terwijl de hele wereld al deze soya gebruikt.

 • no-profile-image

  rowwwenheeze

  spruitjes en boerenkool !!!!

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.