Redactieblog

14 reacties

'Taboe transgene gewassen doorbreken'

Landbouwminister Gerda Verburg vindt dat het taboe dat ligt op een open discussie over transgene gewassen verbroken moet worden.

Ze zei dat tijdens een Europees seminar voor jonge boeren dat het NAJK in Utrecht organiseerde. "Ik vraag me af of het taboe om over transgene gewassen te praten terecht is. Als landen zich zo verkrampt op blijven stellen tegenover GGO’s, is het de vraag wat dit op termijn voor gevolg en heeft op de concurrentiekracht. Als we structureel tegen GGO’s blijven, kan dit een negatief effect hebben op de positie op de wereldmarkt. Denk aan de voerprijzen voor de veehouderij en de phytophthoraproblemen in aardappelen. Als we kiezen voor een verbod op gemodificeerde gewassen, moeten we ook deze gevolgen accepteren." De landbouwminister vindt het zaak de discussie over de veiligheid van transgene gewassen te voeren, met de échte feiten en zaken.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan Zonderland

  Quote:"De landbouwminister vindt het zaak de discussie over de veiligheid van transgene gewassen te voeren, met de échte feiten en zaken."
  Politiek & ECHTE feiten en zaken: dat is echt nieuw voor mij.

 • no-profile-image

  Patrick

  Naïviteit is hier niet op zijn plaats, de Minister wil Taboes doorbreken, maar ze kan er van uitgaan dat de tijd niets zal vergeten. Dan zullen er ook geen taboes meer gelden om allen die verantwoordelijk zijn er waren in een open discussie de vraag te stellen waarom….
  De discussie die de minister wil is al bekend, haar gewenste resultaat ook, de spin-docters van haar department zijn al bezig om alle taktieken uit de kast te halen om een schijn discussie te voeren, met haar gewenste uitslag. Evenzo de Monsanto criminelen , eh spin-docters, zijn al volledig voorbereid op hun ´open` debat over de toekomst van uw dierbare kinderen.
  Vergeet dit jaar niet met de kerst om de denken wat het betekend om te kunnen leven, al is het maar 1 dag per jaar.
  Vergeet nooit het jaar 2008.
  Zoals ik al eerder aangaf, we hebben een vrije wil, die zal gerespecteerd worden, maar misschien met tranen van verdriet en onmacht, through all spaces and times.
  Het recht van leven begint en bestaat met de bouwplannen van genen, dna en de celopbouw.
  De kleur van uw ogen is exact zo bepaald en niet anders.
  Ga Al jullie dieren maar eens een jaar niet inententen en zie het resultaat, zo is het ook exact andersom, om gezonde afweersystemen van mensen de beïnvloeden op alle niveaus van afhankelijkheid, en ziekte beelden is er niet veel nodig.
  Bedenk, en bezin voor U beslist.
  The Awaking of the Goddess IsIs
  http://nl.youtube.com/watch?v=PLg4vuYtCY4

 • no-profile-image

  Ryan Molendijk

  Patrick, ik ga hier niet beweren dat je ongelijk hebt. Maar op welke feiten baseer je jouw relaas over de mogelijke gevolgen van het gebruik van GGO's? Ik weet ook dat de huidige discussie gevoerd wordt vanuit de economische gedachte. Maar als Verburg zegt dit nu te willen uitbreiden met de échte feiten en kennis van zaken, dan is daar toch niets mis mee en alleen maar toe te juichen. De grote vraag is alleen of daar in Europees verband bredere steun voor is te vinden, of dat zij zich toch laten leiden door het geld. Overigens werd over Autisme al vroeg in de vorige eeuw gedocumenteerd.

 • no-profile-image

  Anna

  We eten al zo lang verknipt DNA en hebben er niets van gemerkt1? uh..Hoe komt het dat zoveel mensen darmkanker hebben? Wie zegt dat allergiën, vetzucht, kanker etc. niet ook komt door gentech? Moeten we allemaal onze eigen chemieafdeling en eigen onderzoeksbureau in huis hebben om te weerleggen dat gentech ongevaarlijk is? We weten er allemaal niets van af en is dat niet juist de kern van het probleem?

 • no-profile-image

  Patrick

  Ryan, er staat inderdaad enorm veel meer op het spel. Meer dan ons allemaal gezamelijk lief is. over een jaar of 40 zitten we op 9,5 miljard mensen, de huidige tieners zullen dat meemaken, dus zo ver weg is dat niet. 10 miljard is de grens op vele gebieden om een balans te handhaven. Het ongekende egoisme kan gewoon niet meer.
  GMO is zo`n ongekende egoisme dat gebracht wordt als noodzakelijk en het kan niet anders.
  Er is veel mogelijk ook al zijn de antwoorden niet altijd zichtbaar.
  Mijn GMO standpunt is als een ouder dat alles doet wat mogelijk is om zijn kinderen te beschermen en een toekomst te bieden. Een Ja tegen GMO is de dood van je eigen kinderen en onze eigen teokomst. Als Europa nu eens gewoon nee zegt. Amerika lijkt machtig, maar voor alles wat nieuw is zoals in Europa en Nederland kijken ze eerst naar hier voordat ze beslissingen maken.
  Ook Amerika gaat veranderen in haar beleving en zienswijze met Obama, misschien niet zichtbaar maar zijn netwerk is enorm, ook de passie van vele andere netwerken zullen het verschil maken.
  Misschien moet je juist wel investeren in GMO vrij voedsel en ander ideeen, mogelijkheden etc.
  Eerst moet men af van de voledig onnodige hypnose dat GMO moet.
  Nikola Tesla, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla zou een inspiratie voor iedereen moeten zijn. Hij was zo ver dat ie energie kon leveren zonder fossiele brandstoffen, totdat JP Morgan bedacht dat het veel lucratiefer is dat elk mens een energiemeter heeft en voor energie moet betalen.
  Er is enorm veel mogelijk, zolang je de macht en de hypnoses maar niet aan de Monsanto`s overlaat.......
  Dus geen doodlopende weg met GMO, Europa moet voor zijn kinderen zorgen, en kan zich zelf goed redden in tijden van nood, daar hebben we Amerikaanse bedrijven juist niet voor nodig, die maken veelal meer kapot dan je lief is.
  Eerst een Nee en dan pas kijken hoe je het invult, het zal uiteindelijk veel leuker en lucratiever zijn de juk en slavernij van Monsanto.
  Een bewuste burger kan nog steeds een verschil maken in de toekomst van elke sector en ook die van de landbouw.
  En zelf ben ik ook volledig tegen soja als menselijke voedsel bron, dat is ook een illussie en hypnose.
  Dus uitdagingen genoeg voor iedereen die een levensvatbare toekomst wil zien.
  Een boer moet de comfort hebben van een visie die gedeelt wordt door bewuste mensen, die voedsel enorm belangrijk vinden en de producent daar op waarderen die een uitskende marge kan halen, ook als het een jaar minder in de oogst gaat.En dat in rust kunnen produceren. Er is geen andere weg dan bewustmaking van de belangrijkheid van voedsel, want anders is het een doodlopende weg. De grootste fout dat de huidige politeik maakt die zegt op te komen voor de landbouw en de boeren is dat ze juist geen bewuste consumenten wil omdat ze de oude systemen in stand willen houden. Omdat ze denken dat ze daar voor gekozen zijn en luisteren naar een kleine groep families en lobbiesten. Het is een kapitale en enorme fout van belangen organistaies en politikie onkunde die niet anders doen dan alleen lollies uitdelen om de boeren tevreden te houden, wetend dat ze op een doodlopende weg rijden, en toch zeggen, nee U kunt nog 20 km vooruit rijden met een glimlach en niet vertellen dat op 21 km afstand een ravijn is en geen weg meer terug.

 • no-profile-image

  Han

  Ik kan onderstaande reacties alleen maar onderschrijven en ondersteunen. We moeten bedenken, dat de eerste cie van toelating in de USA bestond uit 60 % ex Monsanto top managers en 40 % Republikeinse politicie, die voor deze functie waarbij we moeten aantekenen, dat het nagenoeg geen van alleen biologen waren en ook geen biochemie specialisten, maar Rechtskundigen en politicie. De politicie kregen voor dit werk (dat positief moest zijn) goed betaald en de verkiezingskas van de "club" werd rijkelijk gevuld. Dit alles is te lezen op alle sites die betrekking hebben op dit onderwep. Verder zij vermeld, dat deze cie in het leven is geroepen, omdat nog de cie voor toelating van gewassen, noch de cie voor toelating gewasbeschermingsmiddelen of de voedselveiligheids cie, alle overheids instellingen hun niet vingers wilden branden aan een onderwerp waar geen negatieve ondezoeks resultaten van bekend waren.
  Verder is mondiaal bekend, dat uitmendelen van de soort vreemde genen meer norm is dan uitzondering. De gevolgen van mono bestrijding met RoundUp zijn algemeen bekend, resistentie bij o.a. Fusarium tegen de gebruikelijke fungiciden. Treedt deze fusarium op onder gunstige omstandigheden is ze niet te stoppen en Vergiftigd de gehele prtij tarwe met DON.
  Onkruiden resistent tegen RoundUp en tevens veel sterker tegen de oude vertrouwde middelen. Dus meer middelen gebruik, dus duurder. Maar wel meer omzet voor Monsanto.
  Wat te denken van insecticide producerende planten. We praten dan wel over Vergif en dat zonder enige veiligheids termijn.
  Zo kan ik nog wel doorgaan met feiten. Ik denk ,dat we moeten zeggen; "eerst meer onderzoek door onfhankelijke instanties die niet betaald worden door de industrie en die de tijd krijgen om gedegen onderzoek te doen.
  Helaas zijn de belangen te groot voor de Chemie reuzen, die inmiddels ook Zaad reuzen zijn geworden met naar alle waarschijnlijk hun tentakels in de mondiale graan, katoen olie etc. handel.
  Hier is nu de verbinding met de Vrije Wereld Handel. De redding van de wereld, die op dit moment niet meer dan een mondiale geld crisis heeft opgeleverd en enkele zeer rijke investeerders.
  De smoes van een verhongerende wereld bevolking gaat er bij mij ook niet in, hier rond om me heen liggen miljoenen ha's braak. Als er al een voedsel probleem is, is dit en financieel en politiek probleem. Denk niet dat met de komst van GGO's geheel ZO Azie en Zimbabwe welvarende voedsel producenten zijn. En alle andere nu kreperende mensen in eens hun bord en maag (over) vol hebben. Zij hebben nu geen geld voor zaaizaad en eten, dus morgen als er GGO's zijn toegelaten ook niet. De enige die er dan van kan proviteren is de "rijke" investeerder uit de toch rijke wereld. Gevolg de landbouwprijzen op de wereld markt blijven (te) laag.
  Als dit de drijfveer van Verburg en de hare is wordt het tijd dat de hele
  Haagse en Brusselse cleres eerst eens het probleem gaan analiseren en dan aan een oplossing gaan werken. Niet zomaar wat kraaien omdat goed in de "markt ligt". Mondiale voedselprobleem oplossen, arme mensjes helpen.
  GGO's zullen het wereld problem niet oplossen. Ik denk zelfs op termijn alleen maar verergeren.

 • no-profile-image

  Ryan Molendijk

  Ik begin maar weer te zeggen dat ik absoluut geen voorstander ben van genetische manipulatie! Voordat men zou denken dat ik hier een lans probeer te breken voor Monsanto of anderen. Maar de aangehaalde Canvas documentaire is nou niet het voorbeeld van een open discussie. Ik mis bijvoorbeeld volledig het commentaar van Monsanto hierop. Daarmee is het een eenzijdig verhaal van alleen maar tegenstanders aangevuld met een tweetal Amerikaanse voorbeelden waarbij er, waarschijnlijk door het gebruik van genetisch gemanipuleerde maïs, vruchtbaarheidsproblemen bij de dieren op traden. Is het niet zo dat met het enorme marktaandeel van Monsanto de problemen vele malen groter zouden moeten zijn dan enkel deze twee aangehaalde voorbeelden. Ik ken bijvoorbeeld ook bedrijven die langdurig te kampen hebben gehad met vruchtbaarheidsproblemen terwijl zij geen genetisch gemanipuleerd voer verstrekten. Het riekt mij allemaal een beetje teveel naar complot theorieën over overheden en multinationals. En het gaat er bij mij niet in dat slechts enkelen, duizenden mensen in de tang hebben die op hun beurt weer bezig zijn met zaken waarvan ze zelf weten dat het niet goed zit zonder dat er iemand uit de school klapt. Ik kijk altijd eerst vanuit welke gedachte iemand iets zegt, m.a.w. welk belang heeft hij of zij bij het doen van bepaalde uitspraken. Informatie kan pas objectief beoordeeld worden als beide partijen hun inbreng (kunnen) geven. Dat mis ik in ieder geval in de documentaire over Monsanto. Nogmaals, dit is slechts een kritische noot en géén pleidooi voor het gebruik van genetische manipulatie!

 • no-profile-image

  Patrick

  Ryan, de uitspraak van Verburg is toe te juichen, maar zelf heb ik geen vertrouwen meer in haar intenties.
  Het zal gaan zoals ze zegt om de interpertaties van de échte feiten en kennis van zaken.
  En dat zal een toestroom opleveren van verschillende onderzoeken, van wetenschappers in een witte jas met een bril op, en zo nog meer van de verwachte toestroom van voor en tegen standers, allen om hun gelijk te halen en indruk te maken.
  Mijn interpertatie is mijn eigen, kijkend naar verleden, naar de toekomst, en naar het nu, en naar korte termijn en lange termijn, en wie de betrokkenen zijn en hoever de afhankelijkheid is voor beslissingen.
  Ik ben niet onder de indruk geraakt van de Pharma als bedrijfstak in het verleden. Uitzonderingen daargelaten ook in volgende voorbeelden. Maar de drang om winst, naamsbekendheid en macht, is groot en kan andere visies totaal verblinden in de weg hier naar toe.
  De omzetten in de Pharma zijn gegaan van ooit enige dollars naar nu misschien wel 100 miljard dollar, er staat wat op het spel. Bedrijven zijn krachtige spelers geworden en hebben veel invloed op regeringen waar beleid gemaakt wordt.
  Het hele spel gaat niet over moraal of ethische afwegingen maar simpel over de macht, controle en het geld. Soms gaat het te ver. Voor mij is de GMO een onoverbrugbare stap te ver. De efsa weet het niet, de lange termijn is zo onzeker en niet alle huidige gevens zijn hoopvol. De kracht van expansie van Monsanto is enorm agressief, het zal en moet gebeuren. Minister Verburg was ook voor de chloorkip zonder ook maar enig argument voor de Europese markt. Bij de GMO zullen er wel voor- argumenten zijn voor sommige bedrijven of groepen, maar met de chloorkip zag je het echte gezicht van verburg, besluiten staan al vast. Autisme gaat inderdaad verder terug dan ik aangaf. Ik heb eens terug gezocht waar ik dat vandaan haalde maar dat was van,
  http://www.thedoctorwithin.com/mercury/Autism-and-Mercury.php Ik heb die man wel eens een keer zien spreken. Ook had ik toen Bobby Kennedy zien spreken over de ins en outs in Amerika, over de politiek en pharma en wetenschap etc. En bij Booby K. ben ik echt geschrokken, en zo ben ik nog wel vaker geschrokken van enkele ins en outs.
  En zo maak ieders dan zijn eigen interpertaties over verleden, heden en toekomst met de weet dat alles altijd onderhevig was aan eranderingen, dat nu ook is, en in de toekomst ook zal zijn.
  Vernieuwing is ok, maar in mijn belevenis een bewust groot risico nemen voor alle mensen en kinderen alleen voor economisch korte termijn belangen gaat echt veelste ver.
  Persoonlijk heb ik niet zo veel vertrouwen in pharma als economische bedrijfstak, en daarmee als ik vooruitkijk, zonder enig onderzoek of het woordt gen of dna te noemen geen enkel vertrouwen in Monsanto en GMO`s.
  Wereldwijd moet er ook een eind aankomen. Het zal lastig zijn voor de groepen en bedrijven die belang hebben op de korte termijn. Of voor Nederland een eigen standpunt in te nemen of op Europees niveau dit te bereiken. Maar toch is de lange termijn voor mij Zonder GMO`s rooskleurige als de dikke zwarte mist die ik voor mijn ogen zie als we allemaal slaafs en volgzaam de GMO`s maar accepteren als zoiets van `we konden niet anders.
  De media is een ander verhaal, maar daar ben ik ook niet van onder de indruk in het algemeen :)

 • no-profile-image

  hilde

  Laat ons goed noteren voor als het fout gaat, de ja zeggers zullen verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen, neen niet zij maar hun nakomelingen. Zij spelen met de kinderen van de aarde.
  Zie de tabaksindustrie, machtshebbers, kapitalisten die door politiekers zich hebben verrijkt met hun vergif.
  Zie de Asbest, machtshebbers; kapitalisten die door politiekers zich hebben verrijkt met hun gekend vergif.
  Zal de politiek dezelfde fout maken met de GGO?

 • no-profile-image

  Patrick

  Monsanto vertrouwen is inderdaad hetzelfde als je kinderen toevertrouwen aan een pedofiele priester is mijn persoonlijke mening. @ Henk bedankt voor je Amerika verhaal want sluit mooi aan op mijn pleidooi hieronder, want Amerika als voorbeeld nemen, is in zee gaan met een ondernemer die je al 3 keer bedonderd heeft en nog zegt, alles komt goed
  **** Wat is er voor nodig dat elke belangen organisaties in de landbouw in Nederland, dat ze elkaar gaan bellen, en zeggen, we moeten praten.
  Wat er voor nodig voor elke belangenorganisaties van elk land in Europa om elkaar te bellen om te zeggen we moeten praten.

  Enkele malen in ieders mensen leven komen belangrijke beslissingen naar voren die elk huidig probleem of verschil overstijgt.
  Soms staat men op een kruispunt om keuzes te maken die tot een beslissende richting in iemands leven zal leiden.
  Hoever moet je zinken in een leven, als politieke partij, of politiek leider, om je te laten gebruiken en misbruiken door partijen die je niet eens kende toen je een kind was.

  Wat is er voor nodig om te zeggen wij willen dit niet in Europa.
  Wat is er voor nodig om naar Amerika te kijken en te zien hoe dramatisch slecht de gezondheids van haar eigen burgers is, hoe macht wellusten de hele wereld in een financiële crisis brachten.
  Waar oorlogen gevoerd worden met het recht om olie.

  Dit is zo´n moment……..
  De GGO materie is een onderwerp van immense impact op huidige en toekomstige generaties. Het gaat om het basis recht van leven van onze eigen kinderen.

  Kijk vandaag is in de ogen van je eigen kinderen of van andere kinderen, en kijk en vraag op wie zij vertrouwen voor een betere toekomst.
  Van wie zij hopen die er voor hen de warmte en veiligheid gaan borgen, en gaan zorgen voor een gezonde omgeving en een toekomst met perspectief.
  Vraag het je vrouw, man, vriend of vriendin hoeveel risico zij en jij wil nemen in een beslissing om voor de GGO´s te kiezen voor de toekomst van je bloed eigen kinderen.

  Muziek als afsluiter,
  Roger Waters - Mother (live) http://nl.youtube.com/watch?v=LWoyZixx1l4

 • no-profile-image

  Patrick

  Dat zijn duidelijke woorden van Minister verburg, ." De landbouwminister vindt het zaak de discussie over de veiligheid van transgene gewassen te voeren, met de échte feiten en zaken."
  Ooit had ik nog wel eens vertrouwen in Verburg, ik zag haar als sterke vrouw in een moeilijkke positie van vele verschillende belangen. Maar dat is helemaal op, ik kan haar woorden niet meer vertrouwen, ze zegt alleen maar iets om het in haar voordeel uit te laten komen. Ze maakt mensen bang voor negatiefe effecten en positie op de wereldmarkt etc. Ik denk dat dat haar ware gezicht is, koud en kil en geen gevoel en geen visie, en gericht op eigen belang van kleine groep mensen, families en lobbiesten.
  Zelfs als een hoge functionaris van de EFSA enorm veel kritiek geeft op zijn eigen organistie en op de morele en ethische afwegingen die er gemaakt werden en worden, dan nog ziet Minister verburg niets en twijfelt niet aan haar eigen en egoistiche aganda. Hoe blind kan je zijn op zo`n hoge en verantwoordelijke functie als Minister van Landbouw, of is het Minister van eiegen belang, geld en lobbiesten?
  Ze heeft een dubbele agenda, en ik vertrouw haar helemaal niet meer.
  Als ze altijd maar voor de GGO`s zal blijven, dan zal ze terug kunnen kijken als ze 140 jaar is geworden, en dan terugblikt op haar periode als politiek persoon, vaak snikkend en huilend wakker worden met het idee, wat heb ik me laten misbruiken door lobbiesten en bedrijven die alleen een eigen belang hadden.
  De nieuwe generaties kinderen, ja van heel Nederland en in de Hele wereld, zullen de manipulaties en verschillen gaan merken op gezondheidsniveau.
  In Nederland zullen we ze de Verburg kinderen gaan noemen aangezien zij verandwoordelijhk is met haar beleid.
  En waarschijnlijk zal ze elke maand 1000 euro storten in de stichting `de Verburg kinderen` om die kinderen te ondersteunen in gedrag, opvoedings en hormonuale problemen. Ach autisme bestond ook niet voor 1970 en is volledig door vaccinaties een `ziekte`geworden. Dus staan we aan het begin van een nieuw tijdperk van ziekte, angst en corrupte bedrijven en politieke onwil.

 • no-profile-image

  henk

  Beste Linda, wij voeren onze veestapel al jaren met rounup ready mais en hebben geen enkel probleem met de vruchtbaarheid. Het is veel beter dat we meer roundup ready gewassen krijgen , want dan gebruiken we niet meer die chemicalien om het onkruid te bestrijden en andere ziekten. Denken jullie nou werkelijk dat er geen roundup ready mais in nederland is. Mais zit in ontzettend veel levensmiddelen, en ik denk dat jullie het al een een tiental jaren eten en je hebt er niets van gemerkt.

 • no-profile-image

  Linda Coenen - A SEED

  De discussie over ggo's is dermate gepoliticeerd dat objectiviteit van de wetenschap onder druk is komen te staan. Dat blijkt duidelijk dat wat er bij de EFSA aan de hand is: uit wat een vertrokken topman stelt kun je afleiden dat er van wetenscahppelijke objectiviteit nauwelijks meer sprake is omdat alle adviezen van dit orgaan de lijn van 1 specifieke politieke partij volgen en kritische wetenschappers binnen de club de mond wordt gesnoerd.
  Wil je meer weten over gezondheidseffecten, dan wil ik graag verwijzen naar het meest recente voederexperiment met muizen (die onvruichtbaar weden). Zie het artikel 'Gentechmaïs zorgt voor voortplantingsproblemen bij dieren' op http://www.gentech.nl. Het gaat over mais die een kruizing is van RoundupReadymais en bt-mais. Bekijk ook deze uitzending van CANVAS vorig jaar juli: http://video.google.com/videoplay?docid=5575765927481977413&hl=en

 • no-profile-image

  Ryan Molendijk

  Oké Patrick, je betoog is helder en ik denk zelfs dat je gelijk zou kunnen hebben, maar... Het is tegenwoordig ook zo dat we met steeds meer mensen op, logischerwijs, minder oppervlakte wonen en daarmee ook steeds minder mogelijkheden hebben om traditioneel gewassen te verbouwen dan wel dieren te houden. Een wereldwijd verbod op GGO's is denk ik (vrees ik) nu al een utopie en enkel een Europees verbod staat haaks op dat wat ze zo graag binnen de WTO onderhandelingen geregeld willen hebben nl. een liberale wereldeconomie. Afhaken of tegenstemmen betekent onze ondergang als we niet oppassen. Er staat dus veel op het spel. Ik praat het nog steeds niet goed maar is het verbieden van de GGO's niet net zoiets als penicilline het vergif van de 20e eeuw noemen. Dat heeft immers gezorgd voor een gigantische bevolkingsgroei, het feit dat wij efficiënter en meer dieren konden gaan houden met alle gevolgen van dien. En je mag wat mij betreft "gevolgen" lezen als problemen. Ik ben van mening dat we er niet onderuit kunnen om in te stemmen met het gebruik van GGO's maar dan wel met een open discussie over het gebruik en de gevolgen hiervan, zonder dat we blind zijn voor de mogelijke negatieve effecten hiervan.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.