Redactieblog

Risico op leverbotinfecties kleiner dan vorig jaar

Het risico voor leverbotinfecties bij schapen en runderen is dit jaar kleiner dan vorig jaar.

Dat constateert de Werkgroep leverbotprognose van de Gezondheidsdienst voor Dieren en het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van de Wageningen UR. Desondanks is er wel risico op verspreiding van leverbot. Door de natte weersomstandigheden eind september en begin oktober heeft de slak die leverbot verspreidt de infectie op het gras afgezet. De GD adviseert daarom in de gebieden waar vorig jaar ook leverbot is vastgesteld de schapen te behandelen.

Op bedrijven waar de dieren in september of oktober zijn behandeld, moet na zes weken een herhalingsbehandeling plaatsvinden. Melkvee kan alleen preventief behandeld worden tegen leverbot tijdens de droogstand. De leverbotziekte, die voornamelijk voorkomt bij runderen, schapen en geiten, wordt veroorzaakt door een platworm die zich in de lever bevindt. In de levenscyclus van de leverbot fungeert de slak als tussengastheer die voornamelijk leeft in het greppelmilieu.

Leverbot kan bij schapen en geiten dodelijk zijn, terwijl bij runderen verminderde melkgift en slechtere groei optreedt.

Of registreer je om te kunnen reageren.