Redactieblog

Oer-Hollands landschap heeft landbouwbeleid nodig

De oerhollandse landschappen lopen gevaar door het huidige overheidsbeleid.

Dat concludeert Evelien van Rij in haar promotieonderzoek aan de TU Delft. "De groene gebieden in de Randstad met cultuurhistorische waarde zullen verdwijnen als er voor deze gebieden geen specifiek landbouwbeleid ontwikkeld wordt. Dit kan alleen met behulp van forse investeringen. De centrale overheid zou hier een regierol moeten hebben", aldus Van Rij.

De onderzoeker adviseert om in het landbouwbeleid onderscheid te maken tussen cultuurhistorische agrarische recreatiegebieden in de Randstad en de overige agrarische gebieden in de rest van Nederland. In de Randstad moet de stedelijke druk uit de landbouwgebieden worden gehouden door ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen. "Hier is wel aanvullend landbouwbeleid gericht op grondeigendom en fysieke maatregelen nodig om het gewenste resultaat te kunnen behalen."

Of registreer je om te kunnen reageren.