191 x bekeken 2 reacties

Milieuprestaties co-vergisters moeten omhoog

Het kabinet laat onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de milieuwinst bij co-vergisting te vergroten.

Uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) blijkt dat de resultaten ver achterblijven bij de verwachtingen.

Op dit moment wordt ruwweg 200 miljoen kuub biogas geproduceerd door vergistingsinstallaties; minder dan 15 procent van de beoogde doelstelling in 2020. Door de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) zou de productie nog met enkele procenten kunnen stijgen, maar de onderzoekers noemen dit onzeker vanwege de klachten over de hoogte van het steunbedrag.

Ook de toename van het gebruik van energiemaïs draagt bij aan de tegenvallende resultaten. Meer maïs in de vergister betekent dat er meer mest in opslag blijft, met een stijging van de methaanuitstoot tot gevolg. Ook zal er bij een relatief grotere hoeveelheid maïs ten opzichte van mest meer methaan uit de installatie ontsnappen. Daar komt nog eens bij dat de teelt leidt tot een hogere emissie van lachgas. Volgens PBL en ECN is er geen reden om aan te nemen dat het gebruik van energiemaïs zal dalen, mede omdat de SDE-regeling hier geen rekening mee houdt.

Milieuminister Jacqueline Cramer erkent de problematiek, zo meldt zij in een brief aan de Tweede Kamer. "Ik neem dit signaal serieus en zal nader onderzoeken wat de huidige situatie is en welke maatregelen genomen kunnen worden om de milieuprestaties van mestvergisting te optimaliseren", schrijft zij. Cramer noemt het echter 'te prematuur' om nu al conclusies te verbinden aan de studie van PBL en ECN.

Over hoogte van het steunbedrag van de SDE-regeling voor co-vergisting zegt Cramer niets. Volgens kredietverstrekkers en milieu-adviesbureaus zullen weinig plannen van boeren voor vergistingsinstallaties doorgang vinden als het kabinet dit niet verhoogt. Vooralsnog is daar echter geen sprake van.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Kan iemand mij uitleggen wat Cramer bedoelt met meer methaan ontsnappen?
  Methaan is aardgas. En nou net op dit methaan draait een biogasinstallatie. Het rendement van een installatie hangt af van de hoeveelheid methaan wat geproduceerd kan worden. Welke ondernemer met een biogasinstallatie zou iets verzinnen waardoor meer biogas/methaan ontsnapt.

 • no-profile-image

  Boesje

  Ha ha, die Cramer is ook zo'n Vogelaar, alleen het kabinet weet het nog niet!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.