Redactieblog

LNV overlegt met België en Frankrijk over exportvee

Het ministerie van landbouw is in onderhandeling met België en Frankrijk over de afzet van slachtvee.

De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) en LTO Nederland pleiten voor een regeling waarbij dieren uit het insluitingsgebied voor blauwtong serotype 6 toch in België en Frankrijk geslacht kunnen worden. In die landen is mede door het Islamitische offerfeest in december veel vraag naar schapen. LNV verwacht begin volgende week duidelijkheid te hebben over een eventuele regeling.

Bij de huidige regelgeving mogen dieren van boven de rivieren niet geëxporteerd worden naar België en Frankrijk. Dit resulteerde begin deze week in een forse prijsdaling van schapen.

Of registreer je om te kunnen reageren.