Redactieblog

1063 x bekeken

Kenniscentrum melkveehouderij in Friesland

In Friesland komt een kenniscentrum voor de melkveehouderij.

Bij proefboerderij Nij Bosma Zathe wordt volgend jaar de Landbouwcampus Leeuwarden ontwikkeld. Doel van de Landbouwcampus is de kennisstructuur van onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven te concentreren. Het project heet Dairy Valley en is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, PTC+, Van Hall Larenstein en Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe van de Animal Sciences Group van Wageningen UR.

Dairy Valley heeft de ambitie een internationaal toonaangevend kenniscentrum voor de melkveehouderij in Noord-Nederland te worden. De samenwerkende partijen willen door kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovaties komen tot een nieuwe generatie melkveehouders in Noord Nederland. Ze willen dit realiseren via een virueel platform voor ondernemers en de kennis en onderzoekssamenwerking op de Landbouwcampus. Bij de ontwikkeling van de plannen werkt Dairy Valley nauw samen met de Friese Agro Alliantie.

Het plan voor Dairy Valley is deze herfst afgerond en zal vanaf 1 januari 2009 van start gaan met de ontwikkeling van de verschillende projecten, processen en andere activiteiten. Op de nieuwe Landbouwcampus zal het praktijkonderwijs van Van Hall Larenstein en onderwijs van de praktijkschool van PTC+ uit Oenkerk gaan plaatsvinden. Directeur Wim Bosch sluit een complete verhuizing van de praktijkschool uit Oenkerk naar Leeuwarden op den duur niet uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.