25 reacties

Cramer verscherpt ammoniakeisen veehouderij

Pluimvee- en varkenshouders krijgen geen uitstel van de verplichting om de ammoniakuitstoot in bestaande stallen te verminderen. Aanvankelijk was er sprake dat zij pas in 2013 hoeven te voldoen aan nieuwe emissiegrenswaarden in plaats van in 2010, maar milieuminister Jacqueline Cramer ziet hier geen ruimte voor.

Ook melkveehouders krijgen te maken met een aanscherping van de regels. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Twee jaar geleden nam het parlement een motie van CDA en VVD aan, die het kabinet oproept de intensieve veehouderij een langere overgangstermijn te gunnen voor de ammoniakeisen in het Besluit huisvesting. Een beslissing hierover werd door toenmalig staatssecretaris Pieter van Geel vooruitgeschoven.

Cramer zegt nu dat uitstel niet verantwoord is, omdat Nederland dan niet aan de Europese doelstelling voor ammoniak in 2010 kan voldoen. Uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat als bestaande stallen pas in 2013 worden aangepast de emissie vanaf 2010 jaarlijks met zeven kiloton toeneemt. Voor nieuwe stallen is nooit sprake geweest van uitstel.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Niet

  Gewoon als sector aangeven dat we hiermee in 2013 aan de gang gaan omdat dit afspraak was en omdat er nu gewoon geen geld is nu. Helaas hebben we hier in NL zoiets als LTO en dat zal wel weer netjes ja knikken tegen de overheid ,puur omdat LTO schijt heeft aan boeren.

 • no-profile-image

  varkenshouder

  Hoe kunnen wij aan al deze eisen voldoen met een lege portemonnee? De intensieve veehouderij zit al jaren in een economische crisis. Wij worden aan ons lot overgelaten. Min. Bos komt wel met miljarden op de proppen als de banken in nood zitten. En de mensen die voor een 0,5 % meer rente hun geld op een buitenlandse bank hebben gezet, dus onttrokken hebben aan de Nederlandse economie, worden wel geholpen.
  De agrarische sektor laten ze al jaren in de kou staan!!
  Wij voelen ons door LTO in de steek gelaten en ik zeg dan ook het lidmaatschap op, ik hoop dat er meerdere verstandige agrariërs zijn.Aan een vakorganisatie die altijd achter de overheid aanloopt hebben wij niets. Laten ze een voorbeeld nemen aan de NVV. Deze organisatie laat wel van zich horen.
  Daar komt nog bij dat de aangescherpte regels alleen voor de Nederlandse intensieve veehouderij gelden en niet Europees zijn. Zoals altijd loopt de Nederlandse Overheid weer voorop!
  N.B. in Denemarken krijgen de startende vleesvarkenshouders voortaan een toeslag op de varkensprijs, om zo te voorkomen dat de aanvoer van varkens daalt.
  H.N. Ambt Delden

 • no-profile-image

  Edward

  Onder het mom van Natura 2000 kan de minister veel: zogenaamd ammoniakgevoelige soorten toevoegen in de aanwijzingsbesluiten, bestaand gebruik vergeten aan te melden bij Brussel en dan vervolgens gevraagde NBwet vergunningen weigeren op basis van ammoniakdepositie (zonder schadeloosstelling bij tijdelijke vergunningen, want u had kunnen weten dat....). De NMV stelde deze foute gang van zaken, die de basis is voor de ammoniakproblematiek, gelukkig aan de kaart. Maar LTO is toch accoord gegaan met de verzwaring (door toegevoegde soorten in de aanwijzingsbesluiten) en dus verantwoordelijk voor de aanscherping van ammoniakeisen. WANT IN NL VOLDOEN WE ALS LANDBOUW AAN DE NEC-RICHTLIJN, DE ENIGSTE RICHTLIJN OVER AMMONIAK, DUS VERZWARING IS NIET VEREIST. Ned. is de enigste EU-lidstaat die toetst aan de Kritische depositie waarde, maar zelfs daar doet LTO niets mee. De intensieve veehouderij en melkveehouderij worden gewoon tegen elkaar opgezet en LTO is de lachende derde!!!!!

 • no-profile-image

  varkenshoudster

  Ik ben het ook helemaal eens met Henny,
  de overheid doet maar raak en lijkt er alleen maar op uit om de veehouderij het land uit te pesten.

 • no-profile-image

  IKzeidegek

  PvdA Partij van de Achterlijke.
  Als Cramer met zulke domme ondoordachte linkse verhaaltjes de agrarische sector de nek om wil draaien zet ik vandaag nog m'n gecombineerde luchtwasser uit. Wat een domme geit

 • no-profile-image

  intensieve

  Ben het er ook mee eens dat we vasthouden aan de gemaakte afspraken en als sector de minister met deze opstelling onder druk zetten. 2013 is de peildatum voor de sector en vanaf die datum de staleisen voor de intensieve en de rundveehouderij op èèn lijn zetten.
  LTO zal die kant niet opsturen maar hoelang blijf je dan als intensieve veehouder nog lid van zulke koeienclub.
  Wordt wakker intensieve veehouders en kies voor gerichte belangenbehartiging zodat je als sector sterker die weg naar 2013 in kan slaan !!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  varkensboer

  hoe wil ik aan die eisen voldoen voor 2010? eerst moet je van de politiek iets maar je word wel van de andere kant volledig tegen gewerkt! als je een luchtwasser wilt plaatsen moet je wel een vergunning hebben maar daar gaat wel meer als een jaar overheen! oftewel 2010 is niet haalbaar voor geen enkel bedrijf die nog niet aan die eisen voldoet! dus cramer vertel mij maar eens hoe ik dat moet regelen!!!!!!

 • no-profile-image

  anton

  ben het volledig eens met Henny!

 • no-profile-image

  Jeanne

  U heeft helemaal gelijk, maar helaas spelen LTO en het ministerie waarschijnlijk gewoon onder één hoedje. Onder het mom van Natura 2000 kan de minister veel: zogenaamd ammoniakgevoelige soorten toevoegen in de aanwijzingsbesluiten, bestaand gebruik vergeten aan te melden bij Brussel en dan vervolgens gevraagde NBwet vergunningen weigeren op basis van ammoniakdepositie (zonder schadeloosstelling bij tijdelijke vergunningen, want u had kunnen weten dat....). De NMV stelde deze foute gang van zaken, die de basis is voor de ammoniakproblematiek, gelukkig aan de kaart. Maar LTO is toch accoord gegaan met de verzwaring (door toegevoegde soorten in de aanwijzingsbesluiten) en dus verantwoordelijk voor de aanscherping van ammoniakeisen. WANT IN NL VOLDOEN WE ALS LANDBOUW AAN DE NEC-RICHTLIJN, DE ENIGSTE RICHTLIJN OVER AMMONIAK, DUS VERZWARING IS NIET VEREIST. Ned. is de enigste EU-lidstaat die toetst aan de Kritische depositie waarde, maar zelfs daar doet LTO niets mee. De intensieve veehouderij en melkveehouderij worden gewoon tegen elkaar opgezet en LTO is de lachende derde!!!!!

 • no-profile-image

  waar is

  Waarom hoor ik lto nu niet ???????????????????????????????? en dat terwijl de NVV hard bezig is om de belangen van de varkenshouderij te behartigen !!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Veehouder

  Zolang cramer de regels wil veranderen toont ze aan dat de overheid willens en wetens onbetrouwbaar is. Verandering van de regels zorgt voor vertraging van het halen van de overheidsnormen. Crmer kan maar beter met geld over de brug komen.

 • no-profile-image

  Antoine van de Kruijs ; NVP - Zuid

  Als minister Cramer niet duidelijk laat zien, aan welke strengere amoniak-reductie-eisen de rundveehouderij moet gaan voldoen, zetten wij als pluim-veehouders de hakken in het zand. Want met alle technische oplossingen die wij hebben uitgevoerd, is het onmogelijk dat er jaarlijks 7 kiloton uitstoot bijkomt; als je niet vanuit gaat dat er koeien bijko-men die de uitstoot gaan vergroten. Wij willen niet als wisselgeld worden gebruikt voor een andere sector; wij hebben meer dan voldoende geinvesteerd en hebben ons deel van de reductie binnen!!!

 • no-profile-image

  dirk

  Iedere boer die hieraan meewerkt heeft geen verstand!!!!!!Maarja iedereen sukkelt maar door!!!

 • no-profile-image

  Harm

  Vertel mij even waar die 7 kiloton vandaan komt, volgens mij komen er geen varkens en kippen bij in nederland. Bij nieuwbouw gaat men al uit van emissiearm. Dus per saldo zal het heel geleidelijk minder worden. Dus waar komt die 7 kiloton vandaan.
  Ik denk ook dat wij gezien de kreditcrisis niet voor 2013 klaar zijn. Misschien dat Bos nog wat over heeft.
  Onze politiek is inderdaad onbetrouwbaar.

 • no-profile-image

  Karel

  Sinds 1986 zit de intensieve veehouderij lelijk in de tang. 22 jaar wanbeleid vanuit de overheid. Nee geen wanbeleid, maar uitrook politiek. Kun je ook koude sanering noemen, behoudens de beëindigingsregelingen.
  Nee, neem dan de auto industrie. Eisen worden geformuleerd aangaande de uitstoot van uitlaatgassen. De bankiers in de westerse wereld hebben ons geld verpokerd, en de USA en Duitse auto industrieën houden hun hand op.
  De SUVVIGE General Motors dacht nog tanks als auto te gaan verkopen wereldwijd. Nu is het management slecht gehumd. Verkopen is het humeurige antwoord. Het onderdeel Opel wil geld van de Duitse Staat. We kunnen anders een milieuvriendelijke auto niet bekostigen. De rest van de Duitse auto industrie volgt ook al een cursus hoe kan ik op een nette manier de bedelaar gaan uithangen. Ze verkopen nog steeds dieselauto 's zonder roetfilter. Ja, de arbeider moet aan het werk blijven. Niet waar.
  Conclusie: Al 22 jaar wordt de intensieve veehouderij in Nederland geringeloord. Nu is technologisch een milieu- vriendelijke intensieve veehouderij mogelijk. Maar het bedrijf moet dan wel heel groot zijn. Een dergelijk groot bedrijf wil geen enkele Nederlander in zijn voor- of achtertuin. Dat betekent dus verdwijn naar het buitenland.
  Op het volgende kompas kunt u dat doen: Volg de investeringen van Vion en de veevoederbedrijven. Deze weten al waar de komst van uw bedrijf wel gewenst is. Zij hebben er al fabrieken opgericht.
  Denkt u toch in Nederland een grootschalig bedrijf te kunnen beginnen bij de stijgende rente. Kijk dan naar de glastuinbouw. Met de sale en leaseback constructie is de bank al eigenaar van het bedrijf. Gaat het slecht met de opbrengstprijzen en de kostprijs stijgt door, dan kan het zijn dat u in enkele jaren een agrarisch bedrijf had.
  Groot, groter, grootst, en dan??? Failliet??
  De kans is groot, dat met veel vreemd geld uw bezittingen uiteindelijk buiten uw gezinsbedrijf zullen komen. En dan sluit u aan in de rij van gestopte agrariërs, maar dan op een pijnlijke manier.
  Bezint u meer dan 2 keer aleer u aan deze ratrace wil meedoen.

 • no-profile-image

  veehouder

  Is dit uw finest hour mevrouw Cramer?
  Heb u hier al jaren naar toe geleefd?
  Gefeliciteerd u krijgt uw zin, dankzij u is de landbouw in Nederland in een terminale fase terecht gekomen.

 • no-profile-image

  Piet

  LTO, NVV en NOP doe je werk, want dit betekent einde agrarische sector in nederland

 • no-profile-image

  N.Jacobs

  En nu maar hopen dat miniter Cramer ook de daad bij het woord voegt. Graag zo snel mogelijk! De plaatselijke CDA en VVD heeft de bevolking van Grubbenvorst e.o. al lang genoeg voor de gek gehouden en voorgelogen!

 • no-profile-image

  Melkveehouder Wim.

  Beste collega's in welke sector dan ook : ER zijn inmiddels een aantal organisaties welke de kinderschoen al zijn ontgroeid (bijv. de D.D.B.) die de katalysatorfunctie kunnen vervullen om iedere vorm van kostprijsverhoging in de opbrengstprijs van ons eindproduct door te kunnen berekenen.

 • no-profile-image

  Henny

  Waar hebben we in Nederland nog een tweede kamer voor als ministers toch kunnen doen wat ze willen ? Er ligt schijnbaar een rapport waarin met list en bedrog gerekend wordt naar de eindconclusie die door de opdrachtgever van het rapport geformuleerd is. Die eindconclusie heeft tot doel de veehouderij uit Nederland weg te krijgen door een onevenredige lastenverzwaring t.o.v. andere landen. De opdrachtgever is de minister zelf al of niet onder druk van de milieugroeperingen. Aan dit rapport uit eigen koker net de voorbedachte uitkomst, wordt schijnbaar meer waarde gehecht dan aan de werkelijke feiten en de volksvertegenwoordiging. Triest dat afspraken in Nederland met de overheid niet meer te maken zijn, en dat een beroepsgroep (intensieve veehouderij) die z'n nek heeft uitgestoken om haar afspraken na te komen nu nog een keer gepakt wordt. Het wordt hoog tijd dat de sector dit niet meer pikt. Afspraken gelden voor alle partijen. Een land zonder een betrouwbare overheid is ten dode opgeschreven. Het is met de minister nu net zoals mijn oma vroeger altijd al zei "als je maar genoeg liegt, ga je jezelf op den duur nog geloven" Triest!

 • no-profile-image

  dirk

  Hup NVV en NVP,wie hier nu nog geen lid van is,moet later niet klagen.Succes !

 • no-profile-image

  Pjotr

  Laten de NVV en de LTO samen optrekken en een rapport opstellen hoeveel mensen agv deze waanzinnige maatregel een ww uitkering gaat aanvragen, en laten ze eens becijferen voor hoeveel bedrijven dit einde bestaan betekend. Dan zal dit kabinet snel de maatregel naast zich neerleggen.

 • no-profile-image

  GG Backus

  2013 was een datum die verandtwoord was gezien de gunstige ontwikkelng van NH3 uitstoot.de veehouderij kan 2010 niet realiseren gezien de lagere opbrengst prijzen. een herbezinning is op zijn plaats.
  GG Backus

 • no-profile-image

  Dirk

  Misschien moet Cramer maar eens om de tafel met Verburg, die laatste verteld vandaag in de Telegraaf dat de nederlandse intensieve veehouderij het beste is voor het milieu. Onze manier van werken wil ze als voorbeeld voor de rest van de wereld houden.

  Wat dat betreft is Verburg eindelijk een beetje minister VOOR de landbouw.

  Persoonlijk vindt ik dat de hele sector maar eens de hakken in de grond moet zetten.

 • no-profile-image

  astrid

  Helemaal eens met de vorige schrijver. ZLTO heeft het voor het zeggen. Belangrijk dat nu NVV, NPV en NMV een blok vormen en een tegenoffensief starten.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.