Redactieblog

6 reacties

Aanleg EHS drijft grondprijzen op

De aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) stokt. Er is te weinig geld om grond van boeren aan te kopen. Moeten we daar droevig om zijn?

Me dunkt van niet. De provincies klagen op het ogenblik steen en been. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisering van de EHS. Daarvoor moet grond aangekocht worden. Door de stijging van de grondprijs is dat moeilijk. Ze vragen nu van de overheid miljoenen extra om boeren meer voor hun grond te kunnen betalen. Die worden dan voor forse prijzen uitgekocht en kunnen elders een nieuw bedrijf kopen.

Daar betalen ze ook meer voor de grond. Als je royaal geld krijgt voor de grond, die je afstaat, kun je ook meer betalen. Het is al jaren zo dat door de overheid uitgekochte boeren de grondmarkt in de regio verstoren. Of liever gezegd, de grond veel te duur maken.

Daarom is het niet goed dat de nationale overheid meer geld beschikbaar stelt voor de aankoop van natuurgrond. Dat heeft een prijsstijging van grond tot gevolg. Dat is rampzalig voor de jonge boer. Die kan niet kopen, of koopt het te duur. Dat wreekt zich vooral over een aantal jaren als de honger naar natuurgrond is gestild. Dan koopt de overheid niet meer en daalt de grondprijs. De boer zit dan met de gebakken peren, terwijl de Overheid veel te dure grond heeft aangekocht.

Daarom, geen miljoenen extra voor natuurgrond. Temporiseer de plannen maar wat en koop grond aan voor de marktprijs. Zonder de prijsopdrijvende werking van de overheid.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Natuur

  Helemaal niet mee eens Vergaderboer. Met deze stelling komt er geen EHS van de grond. Het is het beleid van de afgelopen 15 jaar. De kosten van het natuurbeleid worden afgewenteld op boeren die toevallig gronden hebben die gelegen is in de door de overheid bestemde EHS.
  De natuurclaim is wel gelegd en boeren die grond hebben die bestemd is voor natuur kunnen niet vooruit en worden in hun bedrijfsvoering geblokkeerd. Beter is het om een fatsoenlijke prijs te bieden net als bij woningbouw of industrieterrein. De kosten van het natuurbeleid worden door de hogere grondprijzen dan tenminste afgewenteld op alle grondbezitters.

 • no-profile-image

  Esther

  Even voor de duidelijkheid: de prijs die wij als boeren in de EHS zouden moeten krijgen staat in géén verhouding tot hetgeen we moeten betalen als we iets anders terug willen kopen. Het lukt niet eens om een makelaar te vinden die iets voor je wil doen, als je weggekocht bent voor natuur. De overheid legt zomaar even een andere bestemming op je grond, je mag 15 jaar procederen, maar uiteindelijk verlies je het door opeenstapeling van EHS, WAV,Reconstructie, aanpassing bestemmingsplan en Natuurbeschermingswet. Er zijn weinig boeren die na verkoop voor 'natuur' nog boer kunnen blijven. Vergelijk dat maar eens met de boeren die weg moeten voor woningbouw of infrastructuur, voordat je dit soort uitspraken doet! Boeren die voor natuur weg moeten, worden gewoon uitgerookt.
  Ik ben het wél met je eens dat de realisering van de EHS een halt toegeroepen moet worden, teneinde de druk van de grondmarkt te halen. Maar helaas is de begrenzing van de EHS hetzelfde als die voor Natura 2000 en NL heeft daarvoor geen co-financiering in Brussel aangevraagd. Dat betekent dat veel ondernemers op zullen draaien voor de extra kosten die milieumaatregelen op grond van Natura 2000 met zich mee brengen. En dan te bedenken dat NL Natura 2000 ook nog onrechtmatig eigenhandig verzwaard heeft!!

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Laat de overheid grond van natuur en milieuorganisatie afnemen om de ehs te realiseren. De boer hoeft niet weg, prijs opdrijvend effect door koop is er ook niet. Wat nog belangrijker is: de natuur en milieuorganisaties doen toch niets met grond. Voor ieder een win/win situatie.

 • no-profile-image

  Dolf

  Elke grondaankoop van de overheid boven de marktprijs heeft een prijsopdrijvende werking. Dat betekent dat de boeren, die niet te maken hebben met een bestemmingsverandering van landbouwgrond, de grond duurder moeten kopen. Dat is negatief voor de bedrijfsvoering. Daarom moet de Overheid zo weinig mogelijk natuurgrond aankopen.

 • no-profile-image

  Ome

  "Aankopen boven marktwaarde wordt gezien als staatssteun". Vreemd, bij grondverwerving voor woningbouw is hier nog nooit geen opmerking over gemaakt. De aanleg van industrieterreinen en woonwijken drijft de grondprijzen ook op. Grond kopen voor natuur mag blijkbaar niets kosten en de betrokken boeren worden met een kluitje in het riet gestuurd.
  Gelijke behandeling voor grondverwerving door de overheid, ongeacht de door de overheid opgelegde bestemming.

 • no-profile-image

  EHG

  Er is geld voldoende alleen is het probleem om het op een verantwoorde manier bij de agrarier te krijgen. Aankopen boven de marktwaarde wordt gezien als staatssteun. Daar zit een agrarier niet op te wachten om alsnog achteraf met Brussel af te rekenen. Een volledige schadeloosstelling betalen op grond van de Onteigeningswet zou al helpen. Geen staatsteun en een hogere vergoeding voor de ondernemer (ook voor degene die niet vertrekt). Alleen moeten de gedachten nog even om bij agrariers en bijvoorbeeld LTO. Uiteindelijk zal er wel onteigend moeten worden bij degene die niet meewerkt. Alleen op deze manier is de EHS te realiseren.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.