Redactieblog

18 reacties

Waterschappen naar provincie?

Vroeger was de boer de baas in de – vaak kleinere – waterschappen. Nog steeds heeft hij een belangrijke stem. Dat verandert.

Het proces is al een aantal jaren bezig. Met de verkiezingen slopen steeds meer lieden zonder landbouwachtergrond de besturen binnen. Burgers bemoeiden zich met zaken die prima door de boeren werden geregeld.

Dat wordt nog erger nu de politieke partijen zich er mee gaan bemoeien. Ze trekken allemaal ten strijde om invloed in de waterschapsbesturen te vergaren. Ze zijn blij dat de boereninvloed vermindert. Zo juicht het CDA de verandering in het kiessysteem toe. "Het zet de deur open voor veel meer bestuursdeelname van politieke partijen", kraait het landelijke CDA.

Dat zien we ook bij ons op de lijst. Veel mensen lijken ineens verstand van de waterhuishouding te hebben. En wat me het meest opvalt: praktisch niemand praat over kostenbeheersing. Rampzalig. Vooral omdat de landbouw een groot deel van deze kosten moet ophoesten.

We kunnen er nu niets meer aan veranderen, maar wat mij betreft gaan de waterschappen naar de provincie. Nu de politieke partijen zich er actief mee bemoeien wordt het een politiek orgaan. Welnu, daar hebben we de provincie voor. Die praat al over dezelfde onderwerpen als de waterschappen. En - niet onbelangrijk - één onduidelijke bestuursvorm is genoeg.

Het bespaart bovendien de kosten van dure waterschapskantoren met uitdijende personeelsbestanden. Daarom, maak van het waterschap gewoon een provinciale Dienst. Dat is vast goedkoper. Bovendien zijn er zijn minder bestuurders nodig, want er vervalt een bestuurslaag. Doen dus.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jos

  Is het niet zo dat wij als Landbouw ons hebben laten naaien door de natuurorganisaties? Hun vertegenwoordigers zijn fel bezig met het realiseren van hun plannen. Het zijn actievoerders. De landbouwvertegenwoordigers zijn van het type pluchebekleders, die het overleg hoog in het vaandel hebben. We hebben dus niet de juiste mensen op de juiste plaats. We zouden pittiger bestuurders moeten hebben. Dat hebben we echter niet. In de praktijk heeft dat geleid dat veel meer geld naar de natuur gaat en minder naar de landbouw. Ik denk dat we dit proces ook niet meer kunnen keren. Daarom lijkt het mij prima dat de Waterschappen naar de Provincie gaan.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste Gerard correctie, Jan Jaap de Graeff was voorzitter van de Unie vóór de huidige voorzitter. De genoemde datum is niet correct.

 • no-profile-image

  Gijs

  Dat is nu juist het probleem. Vertegenwoordigers van de natuur zijn ook in het bestuur van het waterschap actievoerder voor de eigen zaak. Ze denken totaal niet aan algemeen belang. Ze hebben maar één belang en dat is de strijd voor de natuur. Daarbij verliezen ze alle economische belangen uit het oog.

 • no-profile-image

  Ben

  We kunnen veel beter als boeren massaal gaan stemmen op een kandidaat, die de landbouw een goed hart toedraagt. Ook de LTO zou wel actiever kunnen zijn. Ik ben geen lid meer, dus ben ik niet goed op de hoogte, maar ik kom ook niets tegen van de LTO. Dan missen ze, denk ik, toch bijna de helft van de Nederlandse boeren.

 • no-profile-image

  gerard vanhommerig

  beste belastingbetaler, Als wij in stedelijke gebieden een beek her inrichten dan genereren we drie doelen tegelijk nl doelmatige waterafvoer,groter buffer vermogen en recreatief mede gebruik uiteraard met minnimaal onderhouds kosten na de herinrichting.Meestal wordt er door derde mee betaald soms wel 50 %. In de landbouw gebieden moet volgens mij alle ruimte blijven voor een vitale en dinamische landbouw en nu komt het ,het provincieaal en landelijk bestuur met haar wetten verknallen vaak het vertrouwen van de boeren in het waterschap.Verder is mij niet bekend of de voorzitter van de Unie van waterschappen iets van doen heeft met natuur organisaties, overigens is dat niet de door u genoemde persoon. ook tot slot veel dank voor uw simpatie met mijn kandidatuur , ik zouw zeggen doe er wat aan

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Precies Gijs, de vertegenwoordigers van natuur denken alleen aan natuur, en niet aan waterkwantiteitsbeheer. Daarom horen ze niet in een waterschapsbestuur thuis. Ze hebben totaal geen verstand van waterkwantiteitsbeheer, en handelen voor de electorale achterban.
  En juist in die hoek zitten de mensen die hun eigen water over andermans akker willen laten lopen. Geen eigenbelang, dacht het ff wel.
  Dus helemaal eens met Albert. @Gerard, het was niet persoonlijk bedoeld hoor, maar het kan in zijn algemeenheid geen kwaad de vertegenwoordigers van de landbouw even op scherp te zetten. Dan weten ze weer waarvoor ze er (moeten) zitten.

 • no-profile-image

  Ton

  Het lijkt mij wel een goed idee. Waterschappen zijn logge lichamen en partisch niet te controleren. Ze staan ook ver van de bewoners af. En wat betreft de kosten: ik heb meer vertrouwen in Provinciale Staten dan in het Waterschap. Daar vliegen de kosten ook de pan uit. Sterker nog dan bij de Provincie. We hebben straks drie politieke bestuurslagen in de Provincie: de Gemeente, de Provincie en de Waterschappen. Dat kan best met één minder. En het zal zeker kosten besparen. Daarbij komt dat de burger zich niet interesseert voor de Waterschappen, maar allerlei belangroeperingen en politieke partijen wel hun zetel opeisen. De clubs stemmen wel en de rest niet. Met zo'n lage opkomst bij de verkiezingen kun je moeilijk praten van een democratie. Dat is bij de Provincie in ieder geval beter.

 • no-profile-image

  belastingbetaler

  Beste Gerard, zoals jij beslist weet wordt door de waterschappen al langer heel veel geld gestoken in herinrichting van waterlopen, die van een landbouwfunctie een natuurfunctie krijgen. Dit vaak ten nadele, maar wel met belastinggeld, van de landbouw. Leg me het verschil eens uit tussen een waterschap wat beleid van de provincie uitvoert, of beleid van de provincie zelf. Als de waterschappen bestaansrecht willen houden dan moeten ze meer aan de slag met hun oorsrpronkelijke taak waterbeheer, en niet met natuurbeheer. Daar hebben we natuurorganisatie's voor.
  Maar ja, als ik goed ben ingelicht is de voorzitter van de Unie van Waterschappen ( Jan Jaap de Graeff) tevens directeur van Natuurmonumenten.
  Succes met de verkiezingen!

 • no-profile-image

  gerard vanhommerig

  Beste melkvee houder, Ik heb u al op uw wens bediend woensdag 29 oct. het vernattings beleid heeft meer nadelen dan voordelen, dit heb ik gesteld bij de behandeling van het concept waterbeheersplan .ben benieuwd hoeveel steun ik hier voor krijg ? . U heeft gelijk een waterschap moet zich niet laten gebruiken om hypes blindelings uit te voeren

 • no-profile-image

  Gijs

  Het is goed dat de natuurorganisaties meer resultaten boeken dan de landbouw. Waterbeheersing met het oog op de natuur is de basis van een gunstige natuurontwikkeling. In de huidige en de toekomstige waterschappen krijgen de vertegenwoordigers van onze natuurorganisaties alleen maar meer te vertellen omdat de landbouw een verdwijnende groep is. Dat hoort ook zo. Landbouw meet zich nu vaak de houding aan van: wij zijn de baas op het platteland. Vergeet het maar. Dat was vroeger zo.

 • no-profile-image

  gerard vanhommerig

  Als lid van het bestuur ben je verantwoording schuldig aan alle burgers oftewel de ingezetene,ik verdedig daar de belangen ook en met name van de landbouw , Als je de eed aflegd denk je daar bij vanzelf aan Verder ben ik geen harlekijn met een slappe rug of slappe knieen . Verder heb ik in mijn omgeving veel pluch jagers mij voorbij zien gaan uiteindelijk hebben ze alleen voor zich zelf gezorgd. Tot slot wil ik een oude boeren gezegde ter overweging geven : heb ik niet van me zelf maar kreeg ik mee van een zeer respectabele oudere boer :gerard je moet er rekening mee houden :De mensen slaan het meeste op de paarden die trekken!!!!

 • no-profile-image

  Albert

  En toch kunnen we het beste straks een boer kiezen bij de Waterschapsverkiezingen. Hoe meer boeren, hoe meer kans op een redelijke behartiging van onze belangen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste Gerard, Jan Jaap de Graeff is inderdaad per 1 oktober jl. niet langer voorzitter van de Unie van Waterschappen. Wel is hij nu directeur van Natuurmonumenten.
  En wat het herinrichten van beken betreft richt mijn grief zich voornamelijk op het herinrichten in het agrarisch gebied en niet in het stedelijk gebied.
  Hier is voor de landbouw geen enkel voordeel mee te boeken. Wel meer wateroverlast, structureel peilverhoging, onkruiddruk, minder onderhoud en overlast van recreatief medegebruik. En als toegift straks geheel onterecht 4 keer meer belastingheffing betalen dan er als kosten aan de landbouw toegerekend kunnen worden. En als Waterschappen zich voor het karretje van provinciale of nationale overheden laten spannen met als argument dat de wet dit voorschrijft, dan onderschrijft dit dat ze hun bestaansrecht hiermee op het spel zetten.
  De Waterschappen zijn te veel bezig met vraagstukken hoe ze de belangen voor de natuur en/of milieu kunnen dienen dan de waterbelangen. Als voorbeeld noem ik het anti-verdrogingsbeleid.
  Een sappige term waar zonder zich in de materie te verdiepen iedereen achteraan holt. En die moet verhullen dat complete gebieden hydrologisch gezien klaargestoomd moeten worden voor nieuwe natuur ten koste van de landbouwkundige belangen.
  En als de zittende bestuurleden oogkleppen ophebben en dit niet doorzien, of het pluche wel lekker vinden en de ogen sluiten, dan verdienen ze niet langer steun van de landbouw.
  Laat iedere (zittende) kandidaat in Nieuwe Oogst maar eens aangeven waar hij zich de afgelopen periode hard voor heeft gemaakt en welk resultaat hij heeft geboekt, dan wordt automatisch duidelijk wie de agrarische stem verdient.

 • no-profile-image

  ex-melkboer

  Dit is geen gek idee.
  Zeker een onderzoek waard.

 • no-profile-image

  gerard vanhommerig

  Ik vind dit een slecht idee, je geeft de provincie een belasting heffing instument in handen en dus veel boeren geld dat naar naar goed dunken van P S wordt ingezet .Durf te wedden dat 100 % van de boeren hier spijt van hebben. Dus niet doen

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nee Jos, het is niet zo dat we genaaid worden door de natuurorganisatie's Die doen wat onze vertegenwoordigers ook zouden moeten doen. En dat is knokken voor de belangen van de achterban. En hier zit het probleem. Niet bij iedereen trouwens, maar de landbouw had/heeft genoeg zeggenschap in de waterschapsbesturen om een vuist te maken. Maar ze tonen vaak geen ruggengraat en kiepen om als hun eigen positie zou gaan wankelen.

 • no-profile-image

  Frans

  Helemaal mee eens. De natuurorganisaties nemen bezit van het Waterschap. Hun dure plannen worden mede door de Landbouw betaald. Wat mij betreft kunnen de Waterschappen opdoeken. In de Provincies is een veel betere afspiegeling van de Maatschappij. Ik denk dat de landbouwbelangen dan beter gewaarborgd zijn.

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  In plaats van andersom, gaat het geldbeheer bij de waterschappen belangrijker worden dan het waterbeheer.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.